Heikko markkinatilanne söi Posti Groupin liikevaihtoa - pakettipalvelut kasvoi

17.07.2015

POSTI GROUP OYJ OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2015 17.7.2015 KELLO 10.00 (EET)

Helsinki, 2015-07-17 09:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2015

Huhti-kesäkuu 2015

 • Konsernin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 12,0 % ja oli 406,3 (461,9) miljoonaa euroa.
 • Liikevaihto laski Postipalveluissa 5,3 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 18,5 %, Itella Venäjällä 27,1 % ja kasvoi OpusCapitassa 0,5 %. Itella Venäjän liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 10,4 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä painui tappiolle ja oli -6,8 (2,9) miljoonaa euroa eli -1,7 % (0,6 %) liikevaihdosta.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä pysyi edellisvuoden tasolla Postipalveluissa, 4,8 (4,7) miljoonaa euroa ja heikkeni Paketti- ja logistiikkapalveluissa -2,1 (-1,2) miljoonaan euroon, Itella Venäjällä -2,0 (-0,1) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 2,1 (4,7) miljoonaan euroon.
 • Katsauskauden liiketulosta paransivat kertaluonteiset erät +34,7 (-5,0) miljoonaa euroa. Näistä merkittävin oli kiinteistökauppa, jolla Posti Group myi ja jälleenvuokrasi 22.4.2015 Tampereen, Kuopion ja Oulun postikeskukset sekä Tuusulan varaston.
 • Toisen neljänneksen liiketulos oli voitollinen, 27,9 (-2,1) miljoonaa euroa, 6,9 % (-0,4 %) liikevaihdosta.
 • Posti Groupin hallitus hyväksyi kesäkuussa yhtiön strategiset tavoitteet vuosille 2015 - 2017.
 • Posti Group myi 30.4.2015 Ruotsin, Norjan ja Tanskan maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan tanskalaiselle NTG Nordic Transport Groupille.
 • Posti käynnisti palvelupisteverkoston uudistuksen. Postilla on jatkossa 21 omaa myymälää, ja 77 myymälän osalta aloitettiin kesäkuussa neuvottelut palvelujen siirtämisestä kumppaniyritysten hoidettaviksi.
 • OpusCapita osti 30.4.2015 ruotsalaiset Kredithanterarna- ja Svenska Fakturaköp -yhtiöt.
 • OpusCapitan toimitusjohtajaksi nimitettiin Patrik Sallner. Sallner aloittaa tehtävässä 5.10.2015.

Tammi-kesäkuu 2015

 • Konsernin liikevaihto laski tammi-kesäkuussa 9,6 % ja oli 842,2 (931,9) miljoonaa euroa. Postinjakelun volyymien lasku jatkui odotetusti. Kansainvälisestä rahdista luovuttiin yhtiön kannattavuuden parantamiseksi. Suomessa ja Venäjällä logistiikkamarkkinan tilanne jatkui heikkona. Rupla heikkeni edellisvuoteen verrattuna 34 %. Pakettipalveluiden volyymi kasvoi 5 %.
 • Liikevaihto laski Postipalveluissa 3,0 %, Paketti- ja logistiikkapalveluissa 14,5 %, Itella Venäjällä 30,1 % ja kasvoi OpusCapitassa 0,5 %. Itella Venäjän liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 5,9 %.
 • Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni ja oli 13,7 (20,5) miljoonaa euroa eli 1,6 % (2,2 %) liikevaihdosta. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä parani Postipalveluissa 25,9 (21,5) miljoonaan euroon ja Paketti- ja logistiikkapalveluissa -1,1 (-2,3) miljoonaan euroon. Liiketulos ilman kertaluonteisia eriä heikkeni Itella Venäjällä -2,9 (-2,3) miljoonaan euroon ja OpusCapitassa 6,8 (11,5) miljoonaan euroon.
 • Katsauskauden kertaluonteiset erät olivat yhteensä +34,7 (-18,3) miljoonaa euroa.
 • Tammi-kesäkuun liiketulos oli 48,4 (2,2) miljoonaa euroa, 5,8 % (0,2 %) liikevaihdosta.
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 33,3 (43,9) miljoonaa euroa.
 • Yhtiön nimi muuttui 1.1.2015 Posti Group Oyj:ksi. Liiketoimintaryhmät ovat 1.1.2015 alkaen: Postipalvelut, Paketti- ja logistiikkapalvelut, Itella Venäjä ja OpusCapita. Posti Group Oyj:n tulos on raportoitu vuoden 2015 alusta alkaen uusien liiketoimintaryhmien mukaisesti.

Konsernin avainluvut

  4-6 4-6 1-6 1-6 1-12
  2015 2014 2015 2014 2014
Liikevaihto, milj. euroa 406,3 461,9 842,2 931,9 1 858,7
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) -6,8 2,9 13,7 20,5 50,8
Liiketulos (oikaistu), % *) -1,7 0,6 1,6 2,2 2,7
Liiketulos, milj. euroa 27,9 -2,1 48,4 2,2 5,8
Liiketulos, % 6,9 -0,4 5,8 0,2 0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 22,8 -4,1 44,2 -2,1 -4,6
Tilikauden tulos, milj. euroa 17,0 -3,8 32,8 0,2 -4,4
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     4,4 2,2 -0,7
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     5,8 1,8 1,0
Omavaraisuusaste, %     48,0 47,3 45,9
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     7,9 18,8 17,2
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 15,5 18,1 32,0 30,9 57,5
Henkilöstö keskimäärin     22 691 25 311 24 617
           
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä          

 

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

"Posti Groupin alkuvuosi käynnistyi hyvin vaikeassa toimintaympäristössä, eikä toinen neljännes tuonut markkinatilanteeseen toivottua parannusta. Suomen talouskasvu on ollut olematonta ja tämä on näkynyt siinä, että logistiikkapalveluiden markkina laski edelleen. Kuluttajien ostovoima on kehittynyt vaisusti ja viestinnän sähköistyminen on syönyt postivolyymeja, erityisesti 1. luokan kirjeiden osalta. Konsernin liikevaihto ja tulos kehittyivätkin vaikeissa olosuhteissa epätyydyttävästi toisella neljänneksellä.

Positiivista oli kuitenkin, että Postipalveluissa ja Paketti- ja logistiikkapalveluissa tammi-kesäkuun liiketulos ennen kertaeriä parani viime vuodesta. Myönteinen signaali oli myös pakettipalvelujen selkeä volyymikasvu.

Tilanne Venäjällä heikkeni selvästi toisen neljänneksen aikana maan talouskriisin ja kuluttajien ostovoiman laskun seurauksena. Viime vuoden lopun voimakkaan loppukulutuspiikin jälkeen varastologistiikan volyymit heikkenivät kevään aikana. Arvioimme, että kysynnän käännettä ei välttämättä tapahdu enää vuoden 2015 aikana.

Osana yhtiön strategiaa Skandinavian maantierahtiliiketoiminnan ja Suomessa kansainvälisen rahtiliiketoiminnan myynti saatiin onnistuneesti päätökseen. Kaupan johdosta Paketti- ja logistiikkapalveluiden liikevaihto laski.

Taloushallinnon automaatio- ja ohjelmistopalveluihin erikoistuneen OpusCapitan pilvipalvelut ja sähköiset laskutuspalvelut kasvoivat positiivisesti. Yhtiö panostaa voimakkaasti uusiin kasvuliiketoimintoihin. Tämän lisäksi kannattavuutta söi perinteisen tulostusliiketoiminnan volyymilasku kaikissa toimintamaissa. OpusCapita on tärkeä osa Posti Group -konsernia ja yhtiöön liittyy positiivisia kasvuodotuksia.

Posti Groupin liikevoitto tammi-kesäkuussa parani merkittävästi viime vuoden vastaavasta ajasta ja oli 48,4 miljoonaa euroa. Tulos sisältää kertaluonteisen myyntivoiton kaupasta, jonka Posti teki viiden kiinteistön myynnistä ja jälleenvuokrauksesta.

Posti käy läpi parhaillaan monivuotista ja merkittävää rakennemuutosta. Kesään ajoittuivat kotimaan terminaaliverkoston uudelleen järjestely ja Postin palvelupisteverkoston uudistuksen käynnistäminen. Näiden ja muiden uudelleen järjestelyjen heijastuminen tulokseen vie vielä aikaa.

Julkistimme kesäkuussa uuden strategian, jonka päätavoitteena on uudistaa Postista asiakaskeskeinen ja ensiluokkainen palveluyritys sekä hakea kannattavaa kasvua uusista palveluista. Yhteiskunnan digitalisoituessa ja perinteisen postinjakelun vähentyessä Posti on taitekohdassa, jossa postilakia tulee uudistaa postipalveluiden turvaamiseksi koko maassa.

Olemme tehostaneet toimintaamme systemaattisesti. Parannamme asiakaskokemusta, tuottavuutta ja kilpailukykyämme hyödyntämällä uutta teknologiaa. Verkkokaupan kasvu ja digitalisaatio tarjoavat Postille myös positiivisia kasvumahdollisuuksia. Synergiahyötyä haemme panostamalla kotipalveluihin, ateriakuljetuksiin ja elintarvikelogistiikkaan, joissa voimme hyödyntää Postin valtakunnallista jakeluverkostoa."

LIITTEET
Posti Groupin osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Toimitusjohtaja Heikki Malinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander,
puh. 020 452 3366 (MediaDesk)

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.posti.com/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2015
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 2.11.

VALOKUVAT JA LOGOT
www.posti.com/media

Posti Group on ensisijainen valintasi postin, logistiikan ja verkkokaupan palveluissa. Huolehdimme kaupankäynnin ja arjen sujuvuudesta 11 maassa. Liikevaihtomme vuonna 2014 oli 1 859 miljoonaa euroa. Palvelemme asiakkaitamme Suomessa Posti-nimellä ja muissa maissa Itella-nimellä noin 23 000 ammattilaisen voimin. www.posti.com.

Posti-Group-Oyj-osavuosikatsaus-tammi-kesakuu-2015.pdf Posti-Group-Corporation-Interim-Report-Q2-2015.pdf