Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

03.05.2012

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 3.5.2012 KELLO 13.00 (EET)

Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2012

 

Konsernin avainluvut 1-3/2012 1-3/2011 2011
Liikevaihto, milj. euroa 485,3 462,9 1 900,1
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 22,8 0,6 30,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 4,7 0,1 1,6
Liiketulos, milj. euroa 21,0 0,6 -5,9
Liiketulos, % 4,3 0,1 -0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa 19,3 -2,4 -16,4
Tilikauden tulos, milj. euroa 11,6 -5,6 -30,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), % -1,9 -0,6 -4,5
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % 1,9 2,6 -0,2
Omavaraisuusaste, % 46,8 48,8 46,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 20,5 21,6 22,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 22,0 11,1 102,9
Henkilöstö keskimäärin 27 202 28 290 28 493
       
*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä      

Oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto esitetään taulukossa edellisen 12 kuukauden liukuvana lukuna.

 

Konsernijohtaja Jukka Alho: 

"Vuosi 2012 on käynnistynyt positiivisissa merkeissä. Myynnin kehityksessä on eri liiketoimintojen välillä selviä eroja, mutta myynti kasvoi kaikissa kolmessa liiketoimintaryhmässä, ja kehitykseen voi tältä osin olla melko tyytyväinen.

Viime vuoden elokuussa aloittamamme säästö- ja tehostusohjelman vaikutukset näkyvät tuloskehityksessä. Kannattavuutemme parani selvästi viime vuoteen verrattuna. Toisaalta kirjeliikenteen ja lehdistön muutokset jatkuvat edellisvuoden tapaan, ja tältä osin on syytä varautua jatkuvaan toiminnan tehostamiseen.

Asetus postitoimipisteistä ja päätös kilpailevasta postitoimiluvasta hyväksyttiin maaliskuun alussa. Asetus katsoo postiverkostoa laajana kokonaisuutena, niin että Itella pystyy hyödyntämään erilaisia palvelumuotojaan ja pitämään kaikkein käytetyimmät palvelut mahdollisimman lähellä asiakkaita kustannustehokkaasti.

Liikenne- ja viestintäministeriön työryhmä julkisti maaliskuussa raportin postin yleispalvelun rahoituskysymyksistä. Itellan näkemyksen mukaan tämän pohjalta ei voida suunnitella tulevien vuosien yleispalvelun ylläpitoa, koska raportti lähtee käytännössä siitä, että Itella hoitaa itse rahoituksen toimiluvan alaisten kirjetuotteiden hintoihin sisällytettävällä tuotolla. Rahoitus on suuri kysymysmerkki, jos kirjevolyymit laskevat internetin vaikutuksesta voimakkaasti. Raportti on lähtenyt lausuntokierrokselle, eikä lopullinen ratkaisu ole vielä arvioitavissa.

Itella Pankki aloitti toimintansa talletuspankkina tammikuun alussa, mutta sen palveluiden kehittäminen jatkuu vielä intensiivisesti. Uskomme, että postitoimintaa ja etäkauppaa tukevat ratkaisut tekevät palveluistamme entistäkin kilpailukykyisempiä. Meillä on nyt ainutlaatuinen kyky ja palveluvalikoima myös uuden sukupolven palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen."

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 3791 819, sari.helander@itella.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012
Huhti-kesäkuun osavuosikatsaus 25.7. 
Heinä-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.

VALOKUVAT JA LOGOT 
www.itella.fi/media

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 900 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan_.pdf