Itella Oyj:n osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2012

25.07.2012

ITELLA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.7.2012 KELLO 12.00 (EET)

Tammi-kesäkuu 2012

 

Huhti-kesäkuu 2012

 

Konsernin avainluvut 4-6/2012 4-6/2011 1-6/2012 1-6/2011 2011
Liikevaihto, milj. euroa 473,2 469,7 958,5 932,6 1 900,1
Liiketulos (oikaistu), milj. euroa *) 5,9 -4,4 28,7 -3,8 30,5
Liiketulos (oikaistu), % *) 1,2 -0,9 3,0 -0,4 1,6
Liiketulos, milj. euroa -3,1 -4,7 18,0 -4,1 -5,9
Liiketulos, % -0,7 -1,0 1,9 -0,4 -0,3
Tulos ennen veroja, milj.euroa -5,7 -6,4 13,6 -8,8 -16,4
Tilikauden tulos, milj. euroa -7,5 -8,5 4,2 -14,2 -30,7
Oman pääoman tuotto (12 kk), %     -1,8 -0,6 -4,5
Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), %     2,0 2,4 -0,2
Omavaraisuusaste, %     47,0 49,6 46,1
Nettovelkaantumisaste (Gearing), %     22,0 21,7 22,1
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 23,2 12,7 45,2 23,8 102,9
Henkilöstö keskimäärin 27 660 29 216 27 431 28 753 28 493

*) Oikaistu = ilman kertaluonteisia eriä

 

Konsernijohtaja Jukka Alho:

"Itellan liikevaihto kasvoi ja tulos parani tammi-kesäkuussa selvästi verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Liikevaihto kasvoi kaikissa liiketoimintaryhmissä. Vahvan ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä normaalin kausivaihtelun mukaisesti hieman vaisumpaa.

Yleinen taloustilanne muuttui toisella vuosineljänneksellä entistä epävakaammaksi, mihin nähden alkuvuoden tuloskehitys on vähintään tyydyttävällä tasolla.

Itella Viestinvälityksessä kasvatimme kireästä kilpailutilanteesta huolimatta volyymeja sekä osoitteettomassa jakelussa että pakettiliiketoiminnassa. Sitä vastoin osoitteellisten kirjelähetysten sekä sanoma- ja aikakauslehtien volyymit jatkoivat laskua. Suoritetut voimakkaat tehostustoimenpiteet ovat olleet tässä suhteessa aivan välttämättömiä.

Itella Oyj ja VR-Yhtymä Oy solmivat toukokuun lopussa aiesopimuksen VR Transpointin kappaletavaralogistiikan kotimaan liiketoiminnan ostamisesta. Lopullisen kauppasopimuksen solmimisen jälkeen tarvitaan vielä kilpailuviranomaisen hyväksyntä.

Kuten kerroimme Itella-konsernin osavuosikatsauksessa tammi-maaliskuulta, oli Saksan tulostusliiketoiminnan osalta todettu muutostarve. Tähän liittyen on tulostusliiketoiminnasta irrottautuminen saatettu nyt päätökseen. Liiketoiminta Saksassa keskittyy nyt taloushallinnon palvelujen laajentamiseen."

 

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan
 

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. 050 379 1819, sari.helander@itella.com
 

JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki  
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.itella.fi/talous

 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012
Tammi-syyskuun osavuosikatsaus 31.10.

 

VALOKUVAT JA LOGOT 
www.itella.fi/media

 

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, logistiikan ja taloushallinnon aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 900 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 27 500. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

Itella_osavuosikatsaus_Q2_2012.pdf