Itellan osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2011

26.10.2011

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.10.2011 KELLO 10

Heinä-syyskuu 2011

 Tammi-syyskuu 2011

 

Konsernin avainluvut 1-9
2011
1-9
 2010
2010
Liikevaihto, milj. euroa 1 382,0 1 332,7 1 841,6
Liiketulos, milj. euroa -25,0 16,5 38,1
Liiketulosprosentti -1,8 1,2 2,1
  Liiketulos, milj. euroa *) 7,6 31,9 55,4
  Liiketulosprosentti *) 0,6 2,4 3,0
Tulos ennen veroja, milj. euroa **) -32,4 14,0 31,0
Oman pääoman tuotto 12 kk, % -4,4 1,2 1,4
Sijoitetun pääoman tuotto 12 kk,  % -0,6 5,1 4,2
Omavaraisuusaste, % 47,3 49,7 50,5
Nettovelkaantumisaste (Gearing), % 31,0 26,0 18,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 66,9 64,0 81,9
Henkilöstö keskimäärin 28 711 29 009 28 916
Osingot, milj. euroa     4,4
*) Ilman kertaluonteisia eriä  
**) Jatkuvat toiminnot
     


Konsernijohtaja Jukka Alho:

"Alkusyksystä käynnistyivät konkreettiset toimenpiteet Itellan toiminnan sopeuttamiseksi liiketoimintaympäristön muutoksiin. Elokuussa julkistettiin tieto yli 100 miljoonan euron tehostamistarpeesta, ja siihen liittyen käynnistettiin henkilöstön sopeuttamistoimet koskien yhteensä yli 900 henkilötyövuotta. Tehostamisen tarkoituksena on varmistaa, että valtakunnallisesti riittävä palvelutaso kyetään ylläpitämään myös jatkossa.

Näiden suunnitelmien toteuttamisen rinnalla on koko Euroopan taloudessa ollut vahvoja merkkejä siitä, että uusi taantuma on yhä todennäköisempi. Samoin esimerkiksi lehdistön arvonlisävero, jonka vaikutus myös Itellan työpaikkoihin voi olla merkittävä, on edelleen suunnitteilla.

Itellan liiketoiminnassa positiivisin muutos on tapahtunut Logistiikassa, jonka operatiivinen liiketoiminta oli katsauskaudella kannattavaa. Erityisesti sekä kotimaan että Venäjän varastojen täyttöaste ja kannattavuus ovat parantuneet. Informaatioliiketoiminnassa merkittävä asia on kesäkuussa solmitun OpusCapita-yrityskaupan jälkeinen toimintojen yhdistäminen ja siihen liittyvät kasvunäkymät.

Kotimaan peruspalveluiden osalta kehitys on edelleen heikkoa pakettiliiketoimintaa lukuun ottamatta. Menossa on merkittävä postitoiminnan rakennemuutos, joka on tapahtumassa globaalisti useimmissa kehittyneissä maissa samanaikaisesti. Suomessa lehdistön volyymien lasku on ollut merkittävää.

Olemme väistämättä yhä selkeämmin tilanteessa, jossa kansalaiset eivät haluaisi muutoksia totuttuun palveluinfrastruktuuriin, mutta toisaalta palvelua ei pidetä niin tärkeänä, että siitä oltaisiin valmiita maksamaan sen koko kustannusta. Laajemmin katsoen yhteiskunnan kannalta tilanne on ilmeisesti samanlainen: esimerkiksi viisipäiväistä postinjakelua pidetään tärkeänä, mutta ei niin tärkeänä, että siihen ohjattaisiin kovin halukkaasti muutenkin kiven alla olevia verovaroja. Tästä syntyy haaste, jonka ratkaisemisessa tarvitaan näkemystä ja myös rohkeutta. Uskon, että lähivuosina käynnistyy Euroopan laajuisesti uusi keskustelu, jossa sovitetaan perinteisen palvelun tarpeet tietoyhteiskunnan tarjoamiin muihin ratkaisumalleihin. Tällöin on päätettävä mikä on todellisuudessa se välttämätön palvelutaso, joka kaikkialla on tarjottava - sielläkin, missä laajeneva kilpailu ei tuota riittävää palvelua."

 

LIITTEET
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan

LISÄTIETOJA
Talous- ja rahoitusjohtaja Sari Helander, puh. +358 (0)20 4520 907, sari.helander@itella.com

JAKELU 
NASDAQ OMX Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
www.itella.fi/talous

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2012 
Tilinpäätöstiedote 2011 julkaistaan 17.2.2012

VALOKUVAT JA LOGOT 
www.itella.fi/media

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla Euroopassa ja Venäjällä. Vuoden 2010 liikevaihto oli 1 842 miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 28 000. Konserni palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä. Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.

Itella_osavuosikatsaus_q3_2011.pdf