Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä vahvistettiin

11.02.2010

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.2.2010 KELLO 10                   


Itellan tilinpäätöstiedote 2009: Tulevaisuuden toimintaedellytyksiä       
vahvistettiin                                  


Vuosi 2009                                   

- Itella-konsernin liikevaihto oli 1 819,7 (1 952,9) miljoonaa euroa. Laskua
oli 6,8 % ja vertailukelpoinen liikevaihto ilman edellisvuoden yritysostojen ja 
-myyntien vaikutusta väheni 11,4 %. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus oli 30
%. 
                                       
- Kertaluonteiset erät sisältävä liikevoitto oli 46,7 (69,0) miljoonaa euroa
eli 2,6 % (3,5 %) liikevaihdosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli
86,3 (95,1) miljoonaa euroa eli 4,7 % (4,9 %) liikevaihdosta. 

- Merkittävin kertaluonteinen erä oli henkilöstön uudelleenjärjestelykulu 29,0 
miljoonaa euroa. Itella Logistiikan Venäjän liiketoiminnan liikearvosta tehtiin 
10,6 miljoonan euron arvonalennus.                       

- Itella Viestinvälityksen kannattavuus laski. Osoitteelliset kirjelähetykset 
vähenivät 7 %. Uusi lajitteluteknologia otettiin käyttöön ja tuotiin      
markkinoille hiilineutraalit Itella Green -jakelupalvelut.           

- Itella Informaation kannattavuus parani ja liiketoimintaa laajennettiin 
Keski-Euroopassa ja Venäjällä.                         

- Itella Logistiikan liiketulosta heikensi volyymien merkittävä pieneneminen
alan yleisen suhdannekehityksen mukaisesti. 

- Kokonaisinvestoinnit olivat 144,9 miljoonaa euroa, ja ne kohdistuivat
valtaosin kotimaan postitoimintaan. Kyse oli Viestinvälityksen kehitysohjelman
viimeisestä merkittävästä investointivuodesta. 

- Hallituksen esitys on, että osinkoa ei jaeta. 

- Itella julkaisee tilinpäätöksen yhteydessä selvityksen hallinto- ja 
ohjausjärjestelmästä. 
                             

Loka-joulukuu 2009                               

- Liikevaihto oli 491,0 miljoonaa euroa (561,4 miljoonaa euroa). 

- Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 39,4 miljoonaa euroa (27,0
miljoonaa euroa) eli 8,0 % (4,8 %) liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät
sisältävä konsernin liikevoitto oli 24,6 miljoonaa euroa (0,9 miljoonaa euroa)
eli 5,0 % (0,2 %) liikevaihdosta. Tulos ennen veroja oli 22,2 miljoonaa euroa
(-26,8 miljoonaa euroa). 

- Itella Oyj laski liikkeeseen 150 miljoonan euron kotimaisen 
joukkovelkakirjalainan, joka listattiin 17.12. NASDAQ OMX Helsinki Oy:n     
ylläpitämään Helsingin Pörssiin.                        


--------------------------------------------------------------------------------
| Itella-konsernin avainluvut       |   2009 |   2008 |    2007 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa         | 1 819,7 |  1 952,9 |  1 710,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa         |   46,7 |   69,0 |   101,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti           |   2,6 |    3,5 |    6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa *)       |   86,3 |   95,1 |   101,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti *)         |   4,7 |    4,9 |    6,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. euroa     |   19,6 |   46,6 |   109,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto-%          |   -0,7 |    2,6 |    11,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto, %       |   5,8 |   12,4 |    15,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste,%            |   48,5 |   51,1 |    65,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %                |   19,7 |   14,8 |   -36,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin          |  30 217 |  28 163 |   25 623 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit, milj. euroa        |  144,9 |   351,5 |    94,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingot, milj. euroa           |  -   |   10,0 |    39,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Ilman kertaluonteisia eriä      |     |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------

Konsernijohtaja Jukka Alho:                           
"Vuonna 2009 Itellassa panostettiin vahvasti tulevaisuuden kilpailukykyyn ja  
sopeutettiin toimintaa kysynnän muutoksiin. Haastavasta markkinatilanteesta   
huolimatta yhtiön kannattavuus ilman kertaluonteisia eriä oli lähes       
edellisvuoden tasolla. Koko vuoden liikevoittoa rasittivat merkittävät     
henkilöstöön liittyvät kertaluonteiset kulut. Viimeisen vuosineljänneksen aikana
tehostusohjelma alkoi purra ja operatiivinen kannattavuus vahvistui verrattuna 
vastaavaan ajanjaksoon edellisvuonna. Kaiken kaikkiaan Itella on taloudellisesti
terve yritys tämän suhdannekuopan jälkeenkin. Erityisen olennainen asia on vakaa
kassavirta, minkä olemme pystyneet säilyttämään taloussuhdanteesta huolimatta. 
 
Itella Informaation liiketoiminta kehittyi erityisen hyvin; kannattavuus    
parantui selkeästi edellisvuodesta. Itella Viestinvälityksen liikevaihto laski 
2,1 prosenttia. Vaikka laskutuksen ja muun ns. transaktioviestinnän       
sähköistyminen on nyt käynnistynyt toden teolla, oli tämän vaikutus Itellan   
kirjejakeluihin jopa yllättävän pieni. Näin voidaan sanoa, koska jakeluvolyymin 
lasku oli matalasuhdanteesta huolimatta varsin maltillinen. Itella Logistiikan 
liiketoiminta elää suoraan teollisuuden tuonti- ja vientikaupan sekä      
kulutustavarakaupan vanavedessä. Sen volyymilaskut ovat vaihdelleet eri     
liiketoiminta-alueilla noin 10 ja 30 prosentin välillä.             

Kuluttajien asiakastyytyväisyys nousi korkeammalle tasolle kuin koskaan aiemmin.
83 prosenttia suomalaisista antaa Postille arvosanan 'hyvä' tai 'erinomainen'. 

Teemme lujasti töitä, jotta Itella on valmis, kun uusi postipalvelulaki astuu  
voimaan vuoden 2011 alusta. Olemme jo usean vuoden ajan investoineet      
postinkäsittelyn tuotantokoneiston uudistukseen ja toiminnan tehostamiseen.   
NetPosti - vastauksemme kuluttaja-asioinnin sähköistymiseen - on vakiinnuttanut 
asemansa. Siitä tulee kansainvälisestikin ainutlaatuinen, kun siihen liitetään 
pian e-laskujen vastaanottomahdollisuus. Tämän mahdollistaa vuonna 2009     
perustettu Itella IPS Oy (Itella Payment Services), jolle saatiin        
Finanssivalvonnan toimilupa ja kaikki tekniset tuotantovalmiudet ennätysajassa. 
Asiakas - niin yritys kuin kuluttaja - voi jatkossa keskittää sähköistä     
asiointiaan entistä joustavammin."                       


LIITTEET                                    
Itellan tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan                  
Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010                     
Vuosikertomus 2009 ilmestyy viikolla 11 (suomi) ja 12 (ruotsi, englanti).    
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu pe 30.4.                    
Osavuosikatsaus huhti-kesäkuu ke 28.7.                     
Osavuosikatsaus heinä-syyskuu ke 27.10.                     

LISÄTIETOJA                                   
Konsernijohtaja Jukka Alho, puh. 020 451 5600,                 
jukka.alho@itella.com                              
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 452 0907,
tuija.soanjarvi@itella.com 
www.itella.fi/group/taloustiedot/                        

VALOKUVAT JA LOGOT                               
http://www.itella.fi/group/media                        

Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella  
toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla     
Pohjois-Euroopassa, keskisessä Euroopassa sekä Venäjällä. Henkilöstömäärä on  
noin 30 000 ja vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 miljoonaa euroa. Konserni   
palvelee yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä.
Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/group.
cg_selvitys_2009_suomi.pdf itella_tilinpaatostiedote_2009.pdf