Itellan osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010

28.07.2010

ITELLA OYJ PÖRSSITIEDOTE 28.7.2010 KELLO 10                   
                                        
Itellan osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010                   


Tammi-kesäkuu 2010                               
* Itella-konsernin liikevaihto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 904,6     
miljoonaa euroa (916,2 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2009). Kansainvälisen  
liiketoiminnan osuus oli 31 % (30 %). Liikevaihto nousi Itella Informaatiossa  
ja Itella Logistiikassa; laskua oli Itella Viestinvälityksessä.         

* Liikevoitto oli 12,1 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa) eli 1,3 %     
liikevaihdosta (3,0 %). Tulosta rasittivat yhteensä 13,8 miljoonan euron    
uudelleenjärjestelykulut (6,1 miljoonaa euroa). Kannattavuus heikkeni Itella  
Viestinvälityksessä merkittävästi ja Itella Informaatiossa hieman. Itella    
Logistiikan tappio pieneni.                           
                                        
* Postilähetysten volyymikehitys noudatti muiden teollistuneiden maiden     
suuntaa. Osoitteellisten kirjelähetysten jakelumäärät vähenivät vuoden 2009   
vastaavaan jaksoon verrattuna 1 %. Sanomalehtiä jaettiin 2 % ja aikakauslehtiä 
8 % vähemmän. Pakettien volyymit laskivat 4 %.                 

* Työntekijämäärä väheni Suomessa keskimäärin 1 050:llä ja muissa maissa 650  
henkilöllä verrattuna vastaavaan kauteen vuonna 2009.              


Huhti-kesäkuu 2010                               
* Itella-konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 450,6 miljoonaa euroa    
(438,6 miljoonaa euroa).                            

* Liiketulos oli -6,3 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa euroa), missä       
uudelleenjärjestelykulujen osuus oli 14,5 miljoonaa euroa (4,4 miljoonaa    
euroa).                                     


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut         | 1-6 / 2010 | 1-6 / 2009 |    2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa       |   904,6 |    916,2 |  1 819,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa       |    12,1 |    27,7 |    46,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti         |    1,3 |     3,0 |    2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoitto, milj. euroa *)    |    25,9 |    33,8 |    86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|  Liikevoittoprosentti *)      |    2,9 |     3,7 |    4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja, milj. euroa   |    11,5 |     3,1 |    19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (12 kk), %    |    -0,2 |    -2,2 |    -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman tuotto (12 kk), % |    4,7 |     9,4 |    5,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %         |    50,3 |    50,9 |    48,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Gearing, %              |    21,8 |    19,7 |    19,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit, milj. euroa   |    43,4 |    64,8 |   144,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin        |   28 982 |   30 683 |   30 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Ilman kertaluonteisia eriä    |      |       |      |
--------------------------------------------------------------------------------


Konsernijohtaja Jukka Alho:                           
"Itellan liikevaihdossa ei ole vielä nähtävissä selkeää suhdannekäännettä.   
Logistiikka on herkin ilmapuntari, ja katsauskauden tuloksen perusteella    
näkymät ovat hitaasti elpymässä. Markkinoiden piristymistä on viime aikoina   
ollut nähtävissä esimerkiksi kansainvälisessä rahdissa ja Venäjän        
varastologistiikassa.                              

Kotimaassa olemme tulossa tilanteeseen, jossa matalasuhdannetta seuraa     
postilähetysten kiihtyvä sähköistyminen. Odotettavissa on siis vuosia kestävä  
sopeutuminen aleneviin volyymeihin. Tähän liittyy luonnollisesti myös      
pidempiaikainen työvoiman sopeuttamistarve.                   
                                        
Kotimaisen postitoiminnan kannattavuus ei ole enää riittävällä tasolla, ja   
kehitys on mennyt huonompaan suuntaan. Tästä huolimatta Suomen         
viranomaisvalvonnalla heikennetään postitoiminnan kannattavuutta. Muissa maissa 
ja muilla toimialoilla tavoitteena on vastaavissa tilanteissa ollut
toimintaedellytysten vahvistaminen. Näin eritoten, kun on kyse kansalaisten
peruspalveluista. Toimintaedellytysten vaikeutuminen tuo henkilöstön
vähentämispaineiden lisäksi merkittäviä haasteita erityisesti
haja-asutusalueiden postipalvelujen tuottamiseen." LIITTEET                                    
Itellan osavuosikatsaus kokonaisuudessaan                    
                                        
LISÄTIETOJA                                   
Talous- ja rahoitusjohtaja Tuija Soanjärvi, puh. 020 45 20907,         
tuija.soanjarvi@itella.com                           

JAKELU                                     
NASDAQ OMX Helsinki                               
Keskeiset tiedotusvälineet                           
www.itella.fi/talous                              

TALOUDELLINEN TIEDOTTAMINEN VUONNA 2010                     
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu ke 27.10.                     

VALOKUVAT JA LOGOT                               
www.itella.fi/media                               


Itella-konserni tarjoaa ratkaisuja tieto- ja tuotevirtojen hallintaan. Itella  
toimii viestinvälityksen, informaatiologistiikan ja logistiikan aloilla     
Pohjois- ja Keski Euroopassa sekä Venäjällä. Vuoden 2009 liikevaihto oli 1 820 
miljoonaa euroa. Henkilöstömäärä on noin 29 000. Konserni palvelee       
yritysasiakkaitaan Itella-nimellä ja kuluttajia Suomessa Posti-nimellä.     
Lisätietoja osoitteessa www.itella.fi/konserni.                 

Itella Oyj                                   
Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2010                       


Markkinatilanne ja toimintaympäristö                      

Suhdanneodotuksiin liittyvä optimismi on voimistunut katsauskauden aikana.   
Toimintasegmenteistä Itella Logistiikka on kaikkein suhdanneherkin.       
Kansainvälisen kaupan viriäminen alkoikin heijastua Itellan toiminta-alueilla  
logistiikkapalveluiden kysyntään. Itella Informaatiossa ja Itella        
Viestinvälityksessä kysyntä vaihtelee tuotelinjoittain ja maittain.       

Postilähetysten jakeluvolyymeissa ei ollut nähtävissä taloussuhdanteen     
käännettä. On mahdollista, että taantuma on nopeuttanut paperiviestinnän    
sähköistä korvautumista. Vuonna 2011 voimaan tuleva uusi postipalvelulaki    
vaikuttanee kilpailutilanteeseen ja asiakkaiden lähiajan päätöksentekoon.    


Liikevaihto ja tulos huhti-kesäkuussa 2010                   

Itella-konsernin liikevaihto oli huhti-kesäkuussa 450,6 miljoonaa euroa (438,6 
miljoonaa euroa). Liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä oli 8,3 miljoonaa   
euroa (12,2 miljoonaa euroa) eli 1,8 % (2,8 %) liikevaihdosta. Kertaluonteiset 
erät sisältävä konsernin liiketulos oli -6,3 miljoonaa euroa (7,8 miljoonaa   
euroa) eli -1,4 % (1,8 %) liikevaihdosta. Liiketulosta rasittivat 14,5     
miljoonan euron (4,4 miljoonaa euroa) uudelleenjärjestelykulut. Tulos ennen   
veroja oli -5,6 miljoonaa euroa (11,2 miljoonaa euroa).             


Liikevaihto ja tulos tammi-kesäkuussa 2010                   

Itella-konsernin liikevaihto vuoden 2010 ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli   
904,6 miljoonaa euroa (916,2 miljoonaa euroa tammi-kesäkuussa 2009). Laskua oli 
1,3 %. Paikallisissa valuutoissa liikevaihdon lasku oli 2,9 %. Yritysostoilla  
ei ollut vaikutusta liikevaihdon kehitykseen. Liikevaihto kasvoi Itella     
Informaatiossa ja Itella Logistiikassa, mutta laski Itella Viestinvälityksessä. 
Suomen yhtiöiden liikevaihto laski 3,1 %; muiden toimintamaiden yhteenlaskettu 
liikevaihto kasvoi pääosin valuuttakurssien vaikutuksesta. Kansainvälisen    
liikevaihdon osuus oli 31 % (30 %).                       

Konsernin liikevoitto ennen kertaluonteisia eriä laski tammi-kesäkuussa 23,6 % 
ollen 25,9 miljoonaa euroa (33,8 miljoonaa euroa), mikä oli 2,9 % (3,7 %)    
liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät sisältävä liikevoitto laski 56,5 % ollen  
12,1 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa), joka oli 1,3 % liikevaihdosta (3,0 
%). Liikevoitto heikkeni merkittävästi Itella Viestinvälityksessä ja hieman   
Itella Informaatiossa. Itella Logistiikan liiketappio pieneni selvästi     
edellisvuodesta. Muiden toimintojen liiketulos heikkeni, koska         
liiketoiminnoille kuuluvat yhteiset kulut kohdennetaan edellisvuotta      
tasaisemmin koko kalenterivuodelle. Tulosta rasittivat yhteensä 13,8 miljoonan 
euron uudelleenjärjestelykulut (6,1 miljoonaa euroa).              
                                        
Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,6 miljoonaa euroa (24,6 miljoonaa euroa). 
Edellisen vuoden nettorahoituskuluja kasvattivat ruplasaatavien suojauskulut  
sekä merkittävät valuuttakurssitappiot ruplan heikkenemisestä johtuen. Tulos  
rahoituserien jälkeen oli 11,5 miljoonaa euroa (3,1 miljoonaa euroa). Tuloverot 
olivat 10,7 miljoonaa euroa (5,9 miljoonaa euroa). Konsernin efektiivinen    
veroaste, johon vaikutti ulkomaisten toimintojen tappiollisuus, oli 97,0 %   
(190,3 %). Konsernin voitto oli katsauskaudelta 0,8 miljoonaa euroa (konsernin 
tappio 2,8 miljoonaa euroa).                          

Oman pääoman tuottoprosentti (liukuva 12 kuukautta) oli -0,2 % (-2,2 %).    


                                        
Itella Viestinvälitys                              

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli tammi-kesäkuussa   
565,9 miljoonaa euroa (587,0 miljoonaa euroa), missä oli laskua 3,6 %.     

Jakeluvolyymit kehittyivät tammi-kesäkuussa verrattuna edellisen vuoden     
vastaavaan ajanjaksoon seuraavasti:                       

- Sekä 1. että 2. luokan kirjeiden jakelumäärissä oli lievää laskua.      
Osoitteellisen suoramarkkinoinnin jakelumäärät vähenivät 2 %. Kokonaisuudessaan 
osoitteellinen kirjeviestintä laski 1 %.                    
- Sanomalehtien jakelumäärät vähenivät 2 % ja aikakauslehtien määrät 8 %.    
- Osoitteettoman suoramarkkinoinnin jakeluvolyymit jatkoivat kasvuaan.     
- Pakettien volyymit vähenivät 4 %.                       

Itella Viestinvälitys -liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 22,0 miljoonaa euroa 
(42,6 miljoonaa euroa) eli 3,9 % liikevaihdosta (7,3 %). Tulokseen sisältyi   
uudelleenjärjestelykuluja 13,6 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa). Lisäksi  
kannattavuutta heikensi liikevaihdon lasku erityisesti tärkeiden päätuotteiden 
osalta, mitä tuottavuuden sinänsä myönteinen kehitys ei riittävästi kyennyt   
kompensoimaan.                                 

Postinlajittelun ja -jakelun monivuotinen kehityshanke eteni suunnitellusti ja 
investoinneista on toteutunut 90 %. Kaikki kiinteistöinvestoinnit ovat     
valmistuneet, ja lajittelujärjestelmät ja muu laitteisto lähes kokonaan otettu 
käyttöön. Edellytykset palvelutuotannon automaation ja siten tuottavuuden    
parantamiseen ovat olemassa. Jakeluvolyymien laskusuunnan jatkuessa       
tehostamistoimenpiteitä tarvitaan edelleen, mikä johtaa työvoimantarpeen    
alenemiseen.                                  


Itella Informaatio                               

Itella Informaatio -liiketoimintaryhmän liikevaihto nousi 131,7 miljoonaan   
euroon (126,6 miljoonaa euroa) eli 4,0 %. Liikevaihto kasvoi kaikissa      
tuotelinjoissa ja maittain tarkasteltuna muualla paitsi Saksassa, Virossa ja  
Liettuassa.                                   

Liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 7,4 miljoonaa euroa (8,4 miljoonaa euroa)  
eli 5,6 % liikevaihdosta (6,6 %). Tuotelinjojen ja yhtiöiden toiminnan     
tehokkuutta on parannettu lukuisilla toimenpiteillä ja siten saatu kompensoitua 
hintaeroosion ja volyymien laskun vaikutus kannattavuuteen.           
Tehostamistoimenpiteitä tarvitaan edelleen erityisesti Pohjoismaiden      
ulkopuolella.                                  


Itella Logistiikka                               

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liikevaihto oli ensimmäisellä      
vuosipuoliskolla 322,8 miljoonaa euroa (319,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto  
nousi 1,1 %. Tuotelinjoittain tarkasteltuna laskua oli kansainvälisessä     
maantierahdissa. Kansainvälinen meri- ja lentorahti sekä palveluvarastointi   
puolestaan kasvattivat liikevaihtoaan. Maittain tarkasteltuna liikevaihto    
kasvoi Venäjällä, Baltian maissa ja Norjassa, mutta laski Suomessa ja      
Tanskassa. Ruotsin liikevaihto säilyi vakaana.                 

Itella Logistiikka -liiketoimintaryhmän liiketulos oli 8,6 miljoonaa euroa   
tappiollinen (17,9 miljoonaa euroa tappiollinen) eli -2,7 % (-5,6 %)      
liikevaihdosta. Useiden tehostamistoimenpiteiden johdosta liiketulos parantui  
kaikissa tuotelinjoissa ja maissa lukuun ottamatta Ruotsia.           

Logistiikkavolyymit pysyivät alhaisella tasolla kaikissa kahdeksassa      
toimintamaassa huolimatta suhdannenäkymien virkistymisestä. Toisella      
neljänneksellä nähtiin kuitenkin positiivisia merkkejä ja Itellan        
logistiikkavolyymit kääntyivät kasvuun erityisesti meri- ja lentorahdissa.   
Sopimuslogistiikassa Itella teki asiakassopimuksia, joilla on vaikutuksia    
loppuvuoden tulokseen. Logistiikan tuloskehitykselle on ratkaisevaa       
yritysasiakkaiden kysynnän ja kulutuskysynnän viriäminen talouskasvun      
käynnistyessä eri toimintamaissa.                        


Rahoitusasema ja investoinnit                          
                                        
Konsernin liiketoiminnan rahavirta ennen investointeja oli 19,8 miljoonaa euroa 
(39,9 miljoonaa euroa). Edellisvuoteen verrattuna rahavirta heikkeni 22,1    
miljoonalla eurolla, koska lomarahat maksettiin Suomessa tänä vuonna kuukautta 
edellisvuotta aiemmin eli kesäkuussa.                      

Investointeihin käytettiin 43,4 miljoonaa euroa (64,8 miljoonaa euroa).     
Yritysostoja ei ensimmäisellä vuosipuoliskolla ollut.              

Likvidit varat olivat kesäkuun lopussa 144,0 miljoonaa euroa (94,5 miljoonaa  
euroa), ja käyttämättömät sitovat luottolimiitit 200,0 miljoonaa euroa (175,0  
miljoonaa euroa). Yritystodistuksia oli liikkeeseen laskettuina 38,0 miljoonaa 
euroa. Konsernin korollinen velka oli 300,3 miljoonaa euroa (227,2 miljoonaa  
euroa). Omavaraisuusaste oli 50,3 % (50,9 %) ja nettovelkaantumisaste 21,8 %  
(19,7 %).                                    


Henkilöstö                                   

Itella-konsernin palveluksessa oli tammi-kesäkuussa keskimäärin 28 982 (30 683) 
henkilöä. Katsauskauden lopussa henkilömäärä oli 30 585 (31 627), josta 23 911 
(24 607) työntekijää Suomessa. Työntekijämäärä väheni Suomessa keskimäärin   
1050:llä ja muissa maissa 650 henkilöllä verrattuna vastaavaan kauteen vuonna  
2009.                                      

Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstö jakaantui segmenteittäin       
seuraavasti: Itella Viestinvälitys 20 671, Itella Informaatio 1 926, Itella   
Logistiikka 7 946 ja konsernin muut toiminnot 42 henkilöä.           

Konsernin henkilöstökulut laskivat katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa eli 0,5 
% edelliseen vuoteen verrattuna. Ilman uudelleenjärjestelykulujen varausta   
henkilöstökulujen lasku oli 10,1 miljoonaa euroa eli 2,3 %.           


Konsernirakenteen muutokset                           

Itellan juridisessa rakenteessa ei katsauskaudella tapahtunut muutoksia.    

Suomen toimintojen juridisen rakenteen uudistamisen valmistelu eteni      
suunnitellusti. Toiminnallisen rakenteen muutos toteutettiin jo toisen     
neljänneksen alussa siten, että Itella Viestinvälitykseen siirtyivät Itella   
Logistiikasta pakettipalvelut sekä Konsernitoiminnoista kotimaan        
myyntitoiminnot, postit ja asiakaspalvelu. Organisointi vaikutti raportoitavien 
segmenttien sisältöön, ja segmenttien toteuma- ja vertailuluvut on muutettu   
uuden rakenteen mukaisiksi tässä osavuosikatsauksessa.             


Lähiajan riskit ja epävarmuustekijät                      

Itellan riskienhallintaa ja liiketoimintaan liittyviä riskejä on kuvattu    
tarkemmin vuoden 2009 vuosikertomuksessa ja tilinpäätöksessä sekä        
internet-sivuilla (www.itella.fi/hallinnointi). Näissä riskitekijöissä ei ole  
tapahtunut olennaista muutosta kuluvan vuoden aikana.              

Yleinen talouskehitys Itellan toiminta-alueella kasvattaa edelleen       
liiketoiminnan riskejä ja epävarmuuksia. Maa- ja toimialakohtaiset erot     
talouden toipumisessa heijastuvat Itellan palveluiden kysyntään ja siten    
liikevaihdon ennustettavuuteen. Tämä vaikeuttaa Itellan omien          
tuotantoresurssien mitoitusta koskevaa päätöksentekoa. Kannattavuuden      
turvaamiseksi kustannusten sopeuttaminen ja käyttöpääomaerien hallinta on    
edelleen keskeistä.                               

Taloussuhdanne on osaltaan vaikeuttanut arviointia siitä, kuinka viestinnän   
sähköistyminen vaikuttaa postilähetysten jakelumääriin.             
Yleispalveluvelvoitteesta johtuen postiverkon kustannukset eivät laske samassa 
suhteessa kuin jakeluvolyymit vähenevät. Jakeluvolyymien lasku vähentää    
kuitenkin työvoiman tarvetta, mistä voi aiheutua tulosta ja kassavirtaa     
rasittavia merkittäviäkin uudelleenjärjestelykuluja.              

Itellan kannalta postitoiminnan viranomaisvalvontaan liittyy riskiä lisääviä  
piirteitä, sillä viranomaisten kustannuslaskentaan ja tuotekannattavuuteen   
kohdistuva valvonta ei reagoi liiketoiminnan muutoksiin riittävän nopeasti.   

Postipalvelulain uudistumisen vaikutus kilpailutilanteeseen saattaa heijastua  
Itellan asiakkaiden päätöksentekoon vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.     


Toiminnan kausiluonteisuus                           

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua.         
Liiketoimintasegmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti.   
Erityisesti ensimmäinen ja viimeinen neljännes ovat vahvoja toisen ja kolmannen 
neljänneksen ollessa näitä heikompia.                      


Katsauskauden jälkeiset tapahtumat                       

Itella Oyj osti Virossa SmartPOST OÜ:n pakettiliiketoiminnan osaksi Itella   
Viestinvälitystä. Kaupalla ei ole olennaista vaikutusta taloudellisiin     
lukuihin.                                    

Itella Oyj allekirjoitti heinäkuussa 120 miljoonan euron syndikoidun      
luottolimiittisopimuksen neljästä pohjoismaisesta pankista koostuvan      
pankkiryhmän kanssa. Yleisiin rahoitustarpeisiin tarkoitettu luottolimiitti on 
viisivuotinen ja korvaa aiemman tammikuussa 2006 solmitun luottolimiitin.    


Loppuvuoden näkymät                               

Taloussuhdanteiden ennustetaan kääntyvän nousuun. Talouskasvun käynnistymisellä 
on ratkaiseva merkitys erityisesti Itella Logistiikan liikevaihdon ja      
kannattavuuden kehitykselle. Itella Viestinvälityksessä suhdannekäänteellä ei  
näyttäisi olevan vastaavaa vaikutusta postilähetysten jakelupalveluihin;    
sähköinen korvautuvuus saattaa taantuman johdosta olla kiihtymässä. Toisaalta  
asiakkaiden tehostamistavoitteet voivat edelleen pitää yllä kiinnostusta    
Itellan tarjoamiin ulkoistusratkaisuihin. Kilpailuympäristöön on odotettavissa 
muutoksia postilainsäädännön uudistuessa.                    

Itellan ja Viestintäviraston näkemysero postitoiminnan yleispalvelutuotteiden  
määrittelystä ja yhteisen jakeluverkon kustannusten kohdentamisesta tuotteita  
hinnoiteltaessa vaikuttaa jossain määrin Itellan liikevaihdon ja kannattavuuden 
kehitykseen.                                  

Tuottavuuden kehittämistä ja toimintojen tehostamista jatketaan kannattavuuden 
turvaamiseksi postivolyymien pienentyessä. Itellan toiminnassa kiinteillä    
henkilökuluilla on merkittävä asema, ja volyymien laskiessa henkilöstön     
sopeuttamistoimenpiteet voivat ajoittain merkittävästi rasittaa tulosta ja   
kassavirtaa.                                  

Vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestointien määrä laskee edellisvuosien tasosta.  
Uusien investointien ajoitusta ja määrää harkitaan tarkasti.          


LIITTEET                                    
Konsernin avainluvut                              
Konsernin laaja tuloslaskelma                          
Konsernitase                                  
Konsernin rahavirtalaskelma                           
Laskelma oman pääoman muutoksista                        
Liitetiedot:                                  
- Laadintaperiaatteet                              
- Segmentti-informaatio                             
- Liikevaihto maantieteellisten alueiden mukaan                 
- Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset               
- Konsernin vastuusitoumukset                          
- Lähipiiritapahtumat                              


--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin avainluvut   |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   4-6 |   4-6 |   1-6 |    1-6 |  1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |  2010 |  2009 |  2010 |   2009 |  2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto, milj. euroa |  450,6 |  438,6 |  904,6 |   916,2 | 1 819,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa |  -6,3 |   7,8 |  12,1 |   27,7 |  46,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti   |  -1,4 |   1,8 |   1,3 |    3,0 |   2,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto, milj. euroa |   8,3 |  12,2 |  25,9 |   33,8 |  86,3 |
| *)            |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoittoprosentti *) |   1,8 |   2,8 |   2,9 |    3,7 |   4,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja,   |  -5,6 |  11,2 |  11,5 |    3,1 |  19,6 |
| milj. euroa       |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oman pääoman tuotto (12 |     |     |  -0,2 |   -2,2 |  -0,7 |
| kk), %          |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoitetun pääoman    |     |     |   4,7 |    9,4 |   5,8 |
| tuotto (12 kk), %    |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omavaraisuusaste, %   |     |     |  50,3 |   50,9 |  48,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Nettovelkaantumisaste  |     |     |  21,8 |   19,7 |  19,7 |
| (Gearing), %       |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bruttoinvestoinnit,   |  24,6 |  28,9 |  43,4 |   64,8 |  144,9 |
| milj. euroa       |     |     |     |      |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö keskimäärin  | 29 154 | 30 994 | 28 982 |  30 683 | 30 217 |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Ilman kertaluonteisia eriä,   |     |     |      |     |
| katso liitetieto 2         |     |     |      |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin laaja      |      |      |      |      |      |
| tuloslaskelma       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |   4-6 |   4-6 |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa      |  2010 |  2009 |  2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto        |  450,6 |  438,6 |  904,6 |  916,2 | 1 819,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut    |   2,5 |   5,6 |   6,8 |   8,6 |   14,3 |
| tuotot          |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuus osakkuusyritysten  |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,0 |   0,1 |
| tuloksesta        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Materiaalit ja palvelut  |  120,7 |  117,6 |  238,8 |  243,1 |  474,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Työsuhde-etuuksista    |  229,3 |  218,7 |  447,7 |  450,1 |  888,0 |
| aiheutuvat kulut     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Poistot          |  21,6 |  19,2 |  42,6 |  38,1 |   77,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Arvonalentuminen     |      |      |      |      |   13,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan muut kulut |  87,9 |  80,9 |  170,3 |  165,8 |  333,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevoitto        |  -6,3 |   7,8 |  12,1 |  27,7 |   46,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     | -1,4 % |  1,8 % |  1,3 % |  3,0 % |  2,6 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja -kulut |   0,6 |   3,4 |  -0,6 |  -24,6 |  -27,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja    |  -5,6 |  11,2 |  11,5 |   3,1 |   19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     | -1,2 % |  2,6 % |  1,3 % |  0,3 % |  1,1 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverot         |  -1,9 |  -3,2 |  -10,7 |  -5,9 |  -24,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tulos     |  -7,5 |   8,0 |   0,8 |  -2,8 |   -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| % liikevaihdosta     | -1,7 % |  1,8 % |  0,1 % | -0,3 % |  -0,3 % |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut laajan tuloksen erät |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat     |   0,1 |  -0,4 |   0,1 |  -0,4 |   -0,3 |
| rahoitusvarat       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot        |  13,0 |  -1,2 |  38,3 |  -8,9 |   -4,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laaja tulos  |   5,6 |   6,4 |  39,2 |  -12,1 |   -9,2 |
| yhteensä         |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden tuloksen    |      |      |      |      |      |
| jakautuminen       |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |  -7,6 |   7,7 |   0,7 |  -2,6 |   -4,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille   |   0,1 |   0,3 |   0,1 |  -0,2 |   0,0 |
| omistajille        |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|               |      |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden laajan tuloksen     |      |      |      |      |
| jakautuminen            |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille   |   5,5 |   6,1 |  39,1 |  -11,9 |   -9,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomille   |   0,1 |   0,3 |   0,1 |  -0,2 |   0,0 |
| omistajille        |     |     |     |     |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernitase          |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |  30.6. |  30.6. |  31.12. |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa         |   2010 |   2009 |   2009 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikearvo            |  167,0 |  172,9 |  165,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut aineettomat hyödykkeet   |   77,6 |   78,8 |   80,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Sijoituskiinteistöt       |   4,2 |   4,5 |   4,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineelliset hyödykkeet     |  724,9 |  670,6 |  688,3 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osuudet osakkuusyrityksissä   |   0,6 |   1,4 |   0,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset sijoitukset |   1,9 |   0,6 |   2,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset saamiset     |   7,5 |   6,3 |   8,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verosaamiset   |   15,4 |   14,9 |   12,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varat yhteensä  |  999,2 |  950,0 |  962,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Vaihto-omaisuus         |   6,1 |   6,7 |   6,5 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myyntisaamiset ja muut saamiset |  284,1 |  262,6 |  271,9 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverosaamiset        |   9,5 |   14,1 |   4,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myytävissä olevat rahoitusvarat |   2,5 |   2,5 |   2,4 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käypään arvoon         |   62,8 |   45,4 |   78,9 |      |
| tulosvaikutteisesti kirjattavat |     |     |     |      |
| rahoitusvarat *)        |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat *)          |   81,2 |   49,1 |   82,3 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varat yhteensä  |  446,3 |  380,4 |  446,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat yhteensä         | 1 445,5 | 1 330,4 | 1 408,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma           |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakepääoma           |   70,0 |   70,0 |   70,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttörahasto          |  142,7 |  142,7 |  142,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon rahasto      |   0,1 |   -0,1 |   0,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoerot           |   17,6 |  -25,3 |  -20,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertyneet voittovarat      |  484,4 |  485,6 |  483,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emoyhtiön omistajille kuuluva  |  714,7 |  672,9 |  675,6 |      |
| oma pääoma           |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Määräysvallattomien omistajien |   1,8 |   1,4 |   1,6 |      |
| osuus              |     |     |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma yhteensä       |  716,6 |  674,3 |  677,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Laskennalliset verovelat    |   51,3 |   46,7 |   48,3 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset korolliset velat |  229,3 |  113,3 |  246,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut pitkäaikaiset velat    |   15,7 |   34,9 |   15,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset varaukset     |   15,8 |   0,3 |   9,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eläkevelvoitteet        |   6,5 |   7,1 |   6,5 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Pitkäaikaiset velat yhteensä  |  318,5 |  202,3 |  325,2 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat       |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset korolliset velat |   71,1 |  113,9 |   48,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ostovelat ja muut velat     |  321,3 |  329,4 |  335,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tuloverovelat          |   4,0 |   4,2 |   9,0 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset varaukset     |   14,1 |   6,3 |   13,6 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lyhytaikaiset velat yhteensä  |  410,4 |  453,8 |  405,7 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat yhteensä         |  728,9 |  656,1 |  730,9 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma ja velat yhteensä  | 1 445,5 | 1 330,4 | 1 408,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Korolliset velat        |  300,3 |  227,2 |  294,1 |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|                  |      |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Konsernin rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden |
| maturiteetti hankinta-ajankohdasta lukien. Vertailuvuoden tiedot on     |
| muutettu vastaamaan tätä määritelmää.                    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin rahavirtalaskelma         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|                       |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa               |  2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja              |  11,5 |   3,1 |   19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oikaisut yhteensä              |  42,7 |   63,4 |  120,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyttöpääoman muutos             |  -10,4 |   4,1 |   16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä |  43,8 |   70,6 |  156,6 |
| ja veroja                  |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituserien netto             |   0,8 |  -15,3 |  -29,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut verot                |  -24,8 |  -15,4 |  -16,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketoiminnan nettorahavirta        |  19,8 |   39,9 |  110,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tytäryritysten hankinta vähennettynä     |  -0,1 |   0,0 |  -22,8 |
| luovutushetken rahavaroilla         |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin  |  -43,4 |  -64,6 |  -121,7 |
| hyödykkeisiin                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden  |   1,5 |   1,7 |   2,2 |
| myynti                    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Myydyt tytäryritykset ja liiketoiminnat   |    - |   0,4 |   1,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muutos käypään arvoon tulosvaikutteisesti  |  15,3 |   35,0 |   5,4 |
| kirjattavissa rahoitusvaroissa *)      |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu investointien kassavirta         |   0,0 |   0,2 |   -2,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Investointien nettorahavirta         |  -26,7 |  -27,3 |  -137,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Lainojen nettomuutos             |  11,2 |   -3,0 |   71,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitusleasingvelkojen maksut        |  -4,1 |   -5,7 |   -9,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Maksetut osingot               |    - |  -10,0 |  -10,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoituksen nettorahavirta          |   7,1 |  -18,7 |   51,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarojen muutos              |   0,3 |   -6,1 |   24,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden alussa *)      |  82,3 |   49,5 |   49,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Valuuttakurssien muutosten vaikutus     |  -1,3 |   5,7 |   7,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahavarat katsauskauden lopussa *)      |  81,2 |   49,1 |   82,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| *) Konsernin rahavaroihin luokitelluilla erillä on enintään kolmen kuukauden |
| maturiteetti hankinta-                            |
--------------------------------------------------------------------------------
| ajankohdasta lukien. Vertailuvuoden tiedot on muutettu vastaamaan |     |
| tätä määritelmää.                         |     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Laskelma oman pääoman   |     |     |     |     |     |     |
| muutoksista        |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |     |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa |     |    | Emoyhtiön omistajille |     |     |     |
| euroa   |    |   | kuuluva osuus     |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       | Osake | Käyt | Käyvä | Muunto | Kerty | Yhtee | Määräy | Oma  |
|      | pääom | tö-r |  n  | erot | neet | nsä | sval-l | pääoma |
|      | a   | ahas | arvon |    | voitt |    | attomi | yhteen |
|      |    | to | rahas |    | ovara |    |  en  |  sä  |
|      |    |   | to  |    |  t  |    | omista |    |
|      |    |   |    |    |    |    | jien |    |
|      |    |   |    |    |    |    | osuus |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |     |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |     |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 70,0 | 142, |  0,3 | -16,4 | 498,2 | 694,8 |  1,5 | 696,3 |
| 1.1.2009  |    |  7 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon  |     |    |     |     | -10,0 | -10,0 |     | -10,0 |
| jako    |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu muutos |     |    |     |     |     |     |  0,1 |  0,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |     |    |     |     | -2,6 | -2,6 |  -0,2 |  -2,8 |
| tulos   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    | -0,4 |     |     | -0,4 |     |  -0,4 |
| rahaston muutos  |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |     |    |     |  -8,9 |     | -8,9 |     |  -8,9 |
| muutos   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 70,0 | 142, | -0,1 | -25,3 | 485,6 | 672,9 |  1,4 | 674,3 |
| 30.6.2009 |    |  7 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
|       |     |    |     |     |     |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 70,0 | 142, |  0,0 | -20,7 | 483,6 | 675,6 |  1,6 | 677,2 |
| 1.1.2010  |    |  7 |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osingon  |     |    |     |     |   - |   - |     |   - |
| jako    |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tilikauden |     |    |     |     |  0,7 |  0,7 |  0,1 |  0,8 |
| tulos   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Käyvän arvon    |    |  0,1 |     |     |  0,1 |     |  0,1 |
| rahaston muutos  |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muuntoeron |     |    |     |  38,3 |     | 38,3 |     |  38,3 |
| muutos   |    |   |    |    |    |    |    |    |
--------------------------------------------------------------------------------
| Oma pääoma | 70,0 | 142, |  0,1 |  17,6 | 484,4 | 714,7 |  1,8 | 716,6 |
| 30.6.2010 |    |  7 |    |    |    |    |    |    |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| LIITETIEDOT      |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 1.          |   |   |     |     |      |     |      |
| Laadintaperiaatteet  |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti |
| noudattaen samoja laatimisperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2009.   |
| Osavuosikatsausta laadittaessa on noudatettu voimassaolevia IFRS-standardeja |
| ja -tulkintoja. Esitetyt luvut ovat pyöristettyjä, minkä vuoksi yksittäisten |
| lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| IFRS         |   |   |     |     |      |     |      |
| standardimuutokset  |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konserni on soveltanut 1.1.2010 alkaen seuraavia uudistettuja   |      |
| standardeja:                           |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IFRS 3 Liiketoimintojen   |     |     |      |     |      |
| yhdistäminen         |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| - IAS 27 Konsernitilinpäätös ja    |     |      |     |      |
| erillistilinpäätös          |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Näillä uudistetuilla standardeilla ei ole merkittävää vaikutusta       |
| osavuosikatsauksen tietoihin.                        |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osavuosikatsauksen tiedot eivät ole      |      |     |      |
| tilintarkastettuja.              |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 2.          |   |   |     |     |      |     |      |
| Segmentti-informaatio |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella-konsernin liiketoiminnoissa tehtiin 1.4.2010 alkaen seuraavat     |
| muutokset: Itella Viestinvälitykseen siirtyivät Muista toiminnoista     |
| kotimaan myyntitoiminnot, postit, asiakaspalvelu sekä Itella Logistiikasta  |
| pakettipalvelut. Näin parannetaan toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä  |
| postitoimintaa koskevan lainsäädännön uudistuessa ensi vuoden alussa.    |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lisäksi 1.1.2011 toteutettava emoyhtiön juridinen rakennejärjestely muuttaa |
| aiemmin sisäisenä kulujen kohdistuksena liiketoiminnosta toiseen kohdistetun |
| rahtipalveluliiketapahtuman konserniyhtiön toiselle konserniyhtiölle     |
| veloitettavaksi liikevaihdoksi. Muutoksen johdosta konsernin sisäinen    |
| liikevaihto ja sen eliminointi kasvavat.                   |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konsernin sisäisessä raportoinnissa on tehty edellä kuvatut muutokset ja   |
| ulkoisen laskennan segmenttijako esitetään uudistetun rakenteen mukaisesti. |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Edellä kuvatun rakennemuutoksen lisäksi 1.5.2010 alkaen on segmenteille   |
| jaettu aiempaa suurempi osa konsernin kohdistamattomista varoista ja     |
| veloista näiden todellisen käytön mukaan.                  |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella-konsernin segmenttitiedot on esitetty uuden rakenteen ja       |
| kohdistusperiaatteen mukaan huomioiden ennalta myös juridinen        |
| rakennejärjestely toteuma- ja vertailukausilla.               |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |  4-6 |  4-6 |   1-6 |  1-6 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa    |   |   | 2010 |  2009 |  2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liikevaihto          |     |     |      |     |      |
| liiketoimintasegmenteittäin  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   | 280,8 | 284,9 |  565,9 | 587,0 | 1 168,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| segmenttien välinen  |   |   | 10,9 |  11,3 |  21,5 |  21,5 |   41,4 |
| osuus         |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   | 63,4 |  58,6 |  131,7 | 126,6 |  247,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| segmenttien välinen  |   |   |  2,8 |  2,7 |   5,5 |  5,5 |   11,3 |
| osuus         |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   | 166,4 | 153,9 |  322,8 | 319,3 |  637,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| segmenttien välinen  |   |   | 46,9 |  44,4 |  89,9 |  89,6 |  180,3 |
| osuus         |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |   |   |  3,1 |  0,9 |   5,6 |  2,4 |   6,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| segmenttien välinen  |   |   |  2,4 |  1,3 |   4,3 |  2,4 |   6,2 |
| osuus         |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     |   |   | -63,1 | -59,7 | -121,3 | -119,1 |  -239,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   | 450,6 | 438,6 |  904,6 | 916,2 |  1819,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |  4-6 |  4-6 |   1-6 |  1-6 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa    |   |   | 2010 |  2009 |  2010 |  2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos      |   |   |     |     |      |     |      |
| liiketoimintasegmente |  |  |    |    |     |    |     |
| ittäin        |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   | -1,3 |  12,9 |  22,0 |  42,6 |   86,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   |  1,7 |  3,2 |   7,4 |  8,4 |   15,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   | -2,0 |  -9,9 |  -8,6 | -17,9 |  -35,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |   |   | -4,7 |  1,6 |  -8,7 |  -5,3 |  -19,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   | -6,3 |  7,8 |  12,1 |  27,7 |   46,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kertaluontoiset erät         |     |      |     |      |
| liiketoimintasegmenteittäin      |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   | 13,7 |  3,5 |  13,6 |  4,0 |   21,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   |  0,0 |  0,0 |   0,0 |  0,6 |   1,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   |  0,1 |  0,7 |   0,1 |  1,1 |  16,8*) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |   |   |  0,7 |  0,2 |   0,1 |  0,4 |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   | 14,5 |  4,4 |  13,8 |  6,1 |   39,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Liiketulos              |    |      |     |      |
| liiketoimintasegmenteittäin ilman   |    |     |    |     |
| kertaluontoisia eriä         |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   | 12,4 |  16,4 |  35,5 |  46,6 |  107,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   |  1,7 |  3,2 |   7,4 |  9,0 |   16,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   | -1,9 |  -9,2 |  -8,5 | -16,8 |  -18,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |   |   | -4,0 |  1,8 |  -8,6 |  -4,9 |  -19,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   |  8,3 |  12,2 |  25,9 |  33,8 |   86,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Rahoitustuotot ja   |   |   |  0,6 |  3,4 |  -0,6 | -24,6 |  -27,1 |
| -kulut        |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tulos ennen veroja  |   |   | -5,6 |  11,2 |  11,5 |  3,1 |   19,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| miljoonaa euroa    |   |   |     |     | 30.6.20 |     | 31.12.20 |
|            |  |  |    |    |   10 |    |    09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varat         |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   |     |     |  456,4 |     |  450,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   |     |     |  163,7 |     |  157,8 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   |     |     |  648,7 |     |  624,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta ja    |   |   |     |     |  184,3 |     |  183,3 |
| kohdistamattomat   |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     |   |   |     |     |  -7,7 |     |   -7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   |     |     | 1 445,5 |     | 1 408,1 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Velat         |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   |     |     |  221,7 |     |  227,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   |     |     |  38,1 |     |   36,5 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   |     |     |  104,7 |     |  106,3 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muu toiminta ja    |   |   |     |     |  372,3 |     |  367,5 |
| kohdistamattomat   |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eliminoinnit     |   |   |     |     |  -7,9 |     |   -7,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   |     |     |  728,9 |     |  730,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| Henkilöstö kauden   |   |   |     |     |      |     |      |
| lopussa        |  |  |    |    |     |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Viestinvälitys |   |   |     |     | 20 671 |     |  19 100 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Informaatio  |   |   |     |     |  1 926 |     |  1 926 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Itella Logistiikka  |   |   |     |     |  7 946 |     |  8 503 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muut toiminnot    |   |   |     |     |   42 |     |    39 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Yhteensä       |   |   |     |     | 30 585 |     |  29 568 |
--------------------------------------------------------------------------------
|             |   |   |     |     |      |     |      |
--------------------------------------------------------------------------------
*) Itella Logistiikan 2009 tulos sisältää uudelleenjärjestelykuluja 6,2     
miljoonaa euroa ja liikearvon arvonalennuksen 10,6 miljoonaa euroa.       


--------------------------------------------------------------------------------
| 3 | Liikevaihto maantieteellisten alueiden |      |      |      |
| . | mukaan                 |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              | 4-6 |  4-6 |   1-6 |   1-6 |   1-12 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | miljoonaa euroa     | 2010 | 2009 |   2010 |   2009 |   2009 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Suomi          | 310, | 309,9 |  623,4 |  643,6 | 1 275,7 |
|  |             |  6 |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muut Pohjoismaat     | 64,5 | 62,4 |  128,9 |  122,1 |  263,4 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Baltian maat ja Venäjä  | 45,7 | 37,8 |   90,1 |   81,5 |  170,6 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muut maat        | 29,9 | 28,5 |   62,2 |   69,0 |  110,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Yhteensä         | 450, | 438,6 |  904,6 |  916,2 | 1 819,7 |
|  |             |  6 |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 4 | Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden |      |      |      |
| . | muutokset                |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | miljoonaa euroa     |    |     | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|  |             |   |    |    0 |    9 |    09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Kirjanpitoarvo kauden  |    |     |  688,4 |  655,3 |  655,3 |
|  | alussa 1.1.       |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Lisäykset        |    |     |   39,9 |   64,8 |  107,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Vähennykset ja uudelleen    |     |   -1,0 |   -7,9 |   -2,2 |
|  | ryhmittelyt           |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Poistot ja        |    |     |  -32,0 |  -28,3 |  -61,4 |
|  | arvonalentumiset     |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Muuntoerot        |    |     |   29,6 |  -13,3 |  -11,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Kirjanpitoarvo kauden  |    |     |  724,9 |  670,6 |  688,4 |
|  | lopussa         |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 5 | Konsernin        |    |     |      |      |      |
| . | vastuusitoumukset    |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | miljoonaa euroa     |    |     | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|  |             |   |    |    0 |    9 |    09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Omasta puolesta annetut |    |     |   18,1 |   7,6 |   14,6 |
|  | vakuudet         |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Vuokravastuut      |    |     |  361,4 |  218,1 |  365,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Johdannaissopimukset   |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | miljoonaa euroa     |    |     | 30.6.201 | 30.6.200 | 31.12.20 |
|  |             |   |    |    0 |    9 |    09 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Valuuttatermiinit    |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Käypä arvo        |    |     |   3,2 |   -1,9 |   -0,7 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Nimellisarvo       |    |     |  110,6 |  144,4 |   85,9 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Koronvaihtosopimukset  |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Käypä arvo        |    |     |   3,4 |    - |   0,2 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Nimellisarvo       |    |     |   70,0 |    - |   70,0 |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Johdannaissopimuksia on käytetty valuutta- ja korkoriskin suojaamiseen. |
|  | Valuuttatermiinit                            |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | on arvostettu käypään arvoon käyttämällä tilinpäätöspäivän        |
|  | markkinanoteerauksia ja                         |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | koronvaihtosopimusten käyvät arvot ovat ennustettujen tulevien      |
|  | kassavirtojen nykyarvoja.                        |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
| 6 | Lähipiiritapahtumat   |    |     |      |      |      |
| . |             |   |    |     |     |     |
--------------------------------------------------------------------------------
|   |              |    |     |      |      |      |
--------------------------------------------------------------------------------
|   | Liiketoimet lähipiirin kanssa ovat vähäisiä eikä niissä ole tapahtunut  |
|  | merkittävää muutosta tilikauden 2009 jälkeen.              |
--------------------------------------------------------------------------------
itella_osavuosikatsaus_q2_2010.pdf