Hallinto-oikeudelta päätös Viestintäviraston päätöksen täytäntöönpanosta

26.01.2010

Helsingin hallinto-oikeus on hylännyt Itellan valituksen, jolla haettiin
Viestintäviraston päätöksen täytäntöönpanon keskeyttämistä. Viestintäviraston
päätös edellyttää Itellalta selvitystä yleispalvelutuotteiden
kustannusperusteista Viestintäviraston määrittelemällä tavalla, joka Itellan
mielestä ei ole postipalvelulain mukainen. Itellan kannalta kyse on siitä,
kuinka kustannuksia jaetaan esimerkiksi lehtien jakeluiden ja kirjeen
yleispalvelun kesken. 

Itella ei ole vielä päättänyt jatkotoimista. 
 
Hallinto-oikeuden nyt tekemä päätös koskee ainoastaan Viestintäviraston
päätöksen täytäntöönpanoa, varsinainen valitusasia on edelleen auki ja
käsittelyssä hallinto-oikeudessa. 
 
Lisätiedot: Päivi Alakuijala, viestintäjohtaja, Itella Oyj, puh. 040 840 0251