Förvaltningsdomstolen fattade beslut om verkställighet av Kommunikationsverkets beslut

26.01.2010

Helsingfors förvaltningsdomstol har avslagit Itellas besvär med anhållan om att
verkställigheten av Kommunikationsverkets beslut ska avbrytas.
Kommunikationsverkets beslut förutsätter att Itella lämnar en redogörelse för
kostnadsgrunderna för produkter i samhällstjänster på det sätt som
Kommunikationsverket har fastställt, men som enligt Itella inte motsvarar
bestämmelserna i lagen om posttjänster. För Itella är det fråga om hur
kostnader fördelas exempelvis mellan tidningsutdelningen och samhällsomfattande
tjänsterna för brev. 

Itella har ännu inte fattat beslut om sina åtgärdar. 

Förvaltningsdomstolens beslut gäller endast verkställigheten av
Kommunikationsverkets beslut. Det egentliga besvärsmålet är fortfarande
oavgjord och under behandling på förvaltningsdomstolen. 


Mer information för medierna: Päivi Alakuijala, kommunikationsdirektör, Itella
Abp, tel.  +358 40 840 0251.