Postin kuljetuspalveluiden uudistamiseen liittyvät muutosneuvottelut ovat päättyneet – tavoitellut muutokset voidaan toteuttaa arvioitua merkittävästi vähemmillä henkilöstövähennyksillä

06.06.2024

Postin huhtikuussa 2024 aloittamat, Posti Kuljetus Oy:n kuljetus- ja terminaalitehtävissä työskenteleviä työntekijöitä koskeneet muutosneuvottelut ovat päättyneet.  

Neuvotteluiden taustalla on kuljetusverkoston kokonaisvaltainen uudistaminen, jonka tavoitteena on varmistaa joustava ja entistä tehokkaampi kuljetusverkosto. Joustava tuotantorakenne on välttämättömyys, jotta voimme toimia tehokkaasti. 

Irtisanomistarve melkein puolittui 

Neuvottelujen alkaessa kokonaisvähennystarpeeksi arvioitiin enintään 295 henkilöä. Arvioitu vähennystarve täsmentyi neuvotteluiden aikana enintään 153 henkilöön.  

”Muutosneuvottelut olivat hengeltään rakentavat. Löysimme yhdessä henkilöstön edustajien kanssa erilaisia vapaaehtoisuuteen perustuvia keinoja, joita tarjosimme neuvottelujen piirissä oleville työntekijöille. Jatkamme henkilöstömme tukemista muutoksen keskellä”, sanoo Ari Olli, joka vastaa yritys- ja kuljetuspalveluista Postin Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoiminnassa.  

Tuemme irtisanottavia uudelleentyöllistymisessä, ja tarjoamme heille muun muassa valmennusta työnhakuun. Postipalvelut-liiketoiminta ja Transval eivät olleet näiden neuvotteluiden piirissä. Posti työllistää Suomessa noin 15 000 henkilöä.