Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa hallituksen puheenjohtajana

21.03.2024

Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 31,8 miljoonaa euroa. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä vuoden 2024 aikana.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen koostuvan 10 jäsenestä ja valitsi uudelleen seuraavat henkilöt hallitukseen:

Yhtiökokous valitsi Sanna Suvanto-Harsaaen jatkamaan puheenjohtajana ja Jukka Leinosen varapuheenjohtajana. Tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.posti.com kohdasta Hallinnointi/Hallitus ja sen valiokunnat.

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan seuraavista valiokunnista ja sen jäsenistä:

 Hallintoneuvosto

 Yhtiökokous valitsi uudelleen seuraavat hallintoneuvoston jäsenet:

Yhtiökokous valitsi Mia Laihon jatkamaan puheenjohtajana ja Paula Werningin varapuheenjohtajana.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita:

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkioita (myös henkilöstön edustajalle) hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavasti:

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot seuraavasti: puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajan 600 euroa kokoukselta ja muiden hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.