COMPANY
Tiedotteet ja uutiset

Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa hallituksen puheenjohtajana

21.3.2024

Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa hallituksen puheenjohtajana

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.3.2024 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan 31,8 miljoonaa euroa. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä vuoden 2024 aikana.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2023 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle. Hallitus Yhtiökokous päätti hallituksen koostuvan 10 jäsenestä ja valitsi uudelleen seuraavat henkilöt hallitukseen:

 • Raija-Leena Hankonen-Nybom, hallitusammattilainen

 • Kari-Pekka Laaksonen, toimitusjohtaja

 • Jukka Leinonen, hallitusammattilainen

 • Frank Marthaler, hallitusammattilainen

 • Minna Pajumaa, finanssineuvos

 • Anni Ronkainen, hallitusammattilainen

 • Sanna Suvanto-Harsaae, hallitusammattilainen

 • Stefan Svensson, operatiivinen johtaja

 • Hanna Vuorela, johtaja, strategia ja liiketoiminnan kehitys

 • Satu Ollikainen, henkilöstön edustajana.

Yhtiökokous valitsi Sanna Suvanto-Harsaaen jatkamaan puheenjohtajana ja Jukka Leinosen varapuheenjohtajana. Tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.posti.com kohdasta Hallinnointi/Hallitus ja sen valiokunnat.

Hallitus päätti yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan seuraavista valiokunnista ja sen jäsenistä:

 • Tarkastus-, riski- ja vastuullisuusvaliokunta, jonka jäseniä ovat Raija-Leena Hankonen-Nybom (puheenjohtaja), Kari-Pekka Laaksonen, Frank Marthaler ja Hanna Vuorela

 • Henkilöstövaliokunta, jonka jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Minna Pajumaa ja Anni Ronkainen

 • Strategiavaliokunta, jonka jäseniä ovat Sanna Suvanto-Harsaae (puheenjohtaja), Jukka Leinonen, Anni Ronkainen ja Stefan Svensson

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous valitsi uudelleen seuraavat hallintoneuvoston jäsenet:

 • Pekka Aittakumpu, kansanedustaja, kesk

 • Tiina Elo, kansanedustaja, vihr

 • Timo Furuholm, kansanedustaja, vas

 • Tomi Immonen, kansanedustaja, ps

 • Aleksi Jäntti, kansanedustaja, kok

 • Milla Lahdenperä, kansanedustaja, kok

 • Mia Laiho, kansanedustaja, kok

 • Anders Norrback, kansanedustaja, rkp

 • Jorma Piisinen, kansanedustaja, ps

 • Timo Suhonen, kansanedustaja, sd

 • Sari Tanus, kansanedustaja, kd

 • Paula Werning, kansanedustaja, sd.

Yhtiökokous valitsi Mia Laihon jatkamaan puheenjohtajana ja Paula Werningin varapuheenjohtajana. Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita:

 • 3 650 euroa / kk hallituksen puheenjohtajalle

 • 2 350 euroa / kk hallituksen varapuheenjohtajalle ja sellaiselle hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja

 • 2 100 euroa / kk hallituksen jäsenille, poikkeuksena henkilöstön edustaja, jolle ei makseta kuukausipalkkiota.

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkioita (myös henkilöstön edustajalle) hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavasti:

 • 600 euroa / kotimaassa paikan päällä osallistuttu kokous

 • 1 200 euroa / muualla kuin kotimaassa paikan päällä osallistuttu kokous

 • 600 euroa / etä-, puhelin-, sähköposti- tms. kokous.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot seuraavasti: puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajan 600 euroa kokoukselta ja muiden hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.