Posti aloittaa muutosneuvottelut koskien kuljetuspalveluita Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoiminnassa: tavoitteena joustava ja entistä tehokkaampi kuljetusverkosto

18.04.2024

Posti suunnittelee Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoimintaansa kuuluvien yritys- ja kuljetuspalveluiden uudistamista. Asiakkaamme odottavat jatkuvasti paranevia palveluita ja erinomaista kustannustehokkuutta. Meidän on tehostettava toimintaamme ja organisoitava sitä uudelleen, jotta voimme varmistaa joustavan ja entistä tehokkaamman kuljetusverkoston.

Talouden heikko suhdanne on vaikuttanut siihen, että kuljetettavien lähetysten kokonaisvolyymeissä on toistaiseksi tapahtunut merkittävää laskua. Joustava tuotantorakenne on välttämättömyys, jotta voimme toimia tehokkaasti.

”Talouden yleiset näkymät ja laskusuuntaiset kuljetusmäärät vahvistavat tarvetta kuljetusverkostomme kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Tämä edellyttää myös nykyisten toimintamallien ja työtehtävien tarkastelua, ja joudumme käynnistämään muutosneuvottelut. Pyrimme parhaamme mukaan tukemaan henkilöstöämme tässä haastavassa muutostilanteessa”, sanoo Ari Olli, joka vastaa yritys- ja kuljetuspalveluista Postin Verkkokauppa- ja jakelupalvelut -liiketoiminnassa.

Suunnitellulla uudistamisella ei ole vaikutusta asiakkaisiimme tai palveluihimme: kaikki lähetykset toimitetaan nyt ja jatkossa sovitusti perille.

Suunniteltujen muutosten vaikutukset

Posti on tänään 18.4. kutsunut henkilöstön edustajat muutosneuvotteluihin, jotka koskevat Posti Kuljetus Oy:n kuljetus- ja terminaalitehtävissä työskenteleviä työntekijöitä.

Muutosneuvottelujen tarve perustuu vähentyneeseen asiakaskysyntään, ei muihin ulkoisiin tekijöihin, kuten työmarkkinatilanteeseen.

Suunniteltujen muutosten arvioidaan johtavan toteutuessaan enintään 295 työtehtävän vähennykseen. Neuvotteluiden piirissä on 1319 henkilöä. ​Päätökset mahdollisista henkilöstövaikutuksista tehdään, kun neuvottelut on saatu päätökseen.

Suunnitellut muutokset pyritään toteuttamaan niin, että irtisanomiset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Tuemme henkilöstöämme muun muassa etsimällä mahdollisia vapaaehtoisia ratkaisuja ja tarjoamalla koulutusta. Lisäksi Postin oman ohjelman kautta on mahdollista saada taloudellista tukea.

Muutosneuvottelut eivät koske Postipalvelut-liiketoimintaa eivätkä Transvalin varasto- tai sisälogistiikkapalveluita. Posti työllistää Suomessa noin 15 000 henkilöä.