Postin ratkaisuehdotukset seuraavalle vaalikaudelle: johdonmukaisesti kohti päästötöntä logistiikkaa, postisääntelyn uudistamista jatkettava

10.03.2023

Posti toivoo, että poliittiset päättäjät huolehtivat seuraavalla vaalikaudella kotimaisen logistiikan ja kuljetusalan toimintaedellytyksistä. Pitkien etäisyyksien maassa kuljetuskustannuksilla ja logistiikan tehokkuudella on suuri merkitys Suomen talouskasvulle ja viennille sekä maakuntien ja yritysten kilpailukyvylle. Viime vuosina erityisesti liikenneverkkojen korjausvelka on kasvanut.

”On tärkeää, että teiden ja raideverkon ylläpitoon, peruskorjaukseen ja kehittämiseen kohdistettavat määrärahat saadaan kestävälle tasolle. Kuljetusalan kilpailukyky edellyttää, että ammattiliikenteen vero- ja energiaratkaisut ovat kestäviä, osaavan työvoiman saanti alalle turvataan eikä alan yrityksiin kohdisteta lisäsääntelyä kansallisesti tai EU-tasolla”, Postin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto sanoo.

Postin kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet kirittävät Suomen koko logistiikkasektorin vihreää siirtymää. Posti on sitoutunut vähentämään omat päästönsä nollaan ja kuljettamaan fossiilivapaasti vuoteen 2030 mennessä. Liikenteen päästötavoitteiden saavuttamiseksi yhtiö kannattaa uusien käyttövoimien lataus- ja jakeluverkon kasvattamista sekä hankintatukien laajentamista sähköautoista myös muihin käyttövoimiin.

Kannattavuudesta huolehdittu uudistamalla yhtiötä, myös sääntelyn uudistamista jatkettava

Postin toimintaympäristö on muuttunut voimakkaasti vuosien saatossa. Postin jakamien kirjeiden määrä on vähentynyt digitalisaation ja kovan kilpailun myötä lähes 70 prosenttia noin kymmenessä vuodessa. Kirjejakelu avattiin täysin kilpailulle vuonna 2016. Samalla Postin pakettiliiketoiminta on kasvanut voimakkaasti verkkokaupan kehittyessä.

Posti on kyennyt huolehtimaan kannattavuudestaan uudistumalla etupainotteisesti ja investoimalla tulevaan. Vuosina 2015–2022 yhtiö on maksanut osinkoja valtiolle yli 271 miljoonaa euroa.

Posti toimii avoimilla ja kilpailluilla markkinoilla täysin ilman julkista tukea. Ennakoiva sääntely, kustannustehokas jakeluinfra ja toimiva kilpailu varmistavat, että Posti voi toimia jatkossakin taloudellisesti kannattavasti, eikä postin yleispalvelua tarvitse jatkossakaan rahoittaa valtion budjetista. Kirjeiden määrän jatkaessa voimakasta laskuaan ja valtion siirtäessään viestintäänsä verkkoon myös postisääntelyn uudistamista tulee ensi vaalikaudella jatkaa.

”Postista rakennetaan modernia jakelu- ja logistiikkayhtiötä ja suuntamme on kirkas. Vastaamme toimialamme globaaliin murrokseen ja asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin kasvustrategiallamme. Sen ytimessä ovat paketit ja logistiikkapalvelut Suomessa, Ruotsissa ja Baltiassa. Perinteisillä postipalveluilla Suomessa on tärkeä tätä ydintä täydentävä ja tukeva rooli. Postilla on laaja, koko maan kattava jakeluverkko, jossa kulkee niin paketteja ja rahtia kuin paperisia kirjeitä ja lehtiä. Kilpailukykyinen ja kustannustehokas logistiikka varmistaa myös toimivan huoltovarmuuden koko maassa”, Turkka Kuusisto toteaa.  

 

Postin ratkaisuehdotukset seuraavalle vaalikaudelle: