Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Osinkoa jaetaan 31,7 miljoonaa euroa. Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa puheenjohtajana, uusina jäseninä hallitukseen valittiin Anni Ronkainen ja Stefan Svensson

03.04.2023

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 3.4.2023 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2022 tuloksen perusteella 31,7 miljoonaa euroa. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä vuoden 2023 aikana.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2022 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallitukselle, hallintoneuvostolle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat

Hallitukseen uusiksi jäseniksi valittiin

Harri Hietala ja Per Sjödell olivat ilmoittaneet, että he eivät ole enää käytettävissä Postin hallitukseen.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Leinonen. Tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät yhtiön kotisivuilta osoitteessa www.posti.com kohdasta Hallinnointi/Hallitus ja sen valiokunnat.

Hallitus päätti järjestäytymiskokouksessaan seuraavista valiokunnista ja sen jäsenistä:

 Hallintoneuvosto

 Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat


Hallintoneuvoston puheenjohtajana valittiin jatkamaan Aki Lindén ja varapuheenjohtajana Heli Järvinen.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan.

Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita:

Kuukausipalkkioiden lisäksi maksetaan kokouspalkkioita (myös henkilöstön edustajalle) hallituksen ja valiokuntien kokouksiin osallistumisesta seuraavasti:

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot seuraavasti: puheenjohtajan kokouspalkkio on 800 euroa kokoukselta, hallintoneuvoston varapuheenjohtajan 600 euroa kokoukselta ja muiden hallintoneuvoston jäsenten kokouspalkkio on 500 euroa kokoukselta.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.