Korkein hallinto-oikeus vahvisti tietosuojaviranomaisen Postille määräämän 100 000 euron seuraamusmaksun

12.09.2023

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut hallinto-oikeuden 11.11.2021 antaman päätöksen ja vahvistanut tietosuojaviranomaisen 18.5.2020 Postille määräämän 100 000 euron seuraamusmaksun.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että Posti ei ollut tietosuoja-asetuksen mukaan riittävän läpinäkyvästi ja aktiivisesti informoinut muuttoilmoituksen tekijöitä tietojen luovuttamisesta kolmansille tahoille sekä mahdollisuudesta kieltää omien tietojensa luovutus. Korkeimman hallinto-oikeuden mukaan asiassa oli merkitystä myös sillä, että Postin sähköisellä muuttoilmoituspalvelulla on erittäin paljon käyttäjiä. Oikeus myös totesi, että muuttoilmoituspalvelun käyttäjille ei ollut aiheutunut konkreettista taloudellista vahinkoa, eikä Posti ollut pyrkinyt saavuttamaan taloudellista etua.

Posti on jo oma-aloitteisesti korjannut toimintaansa aiemmin.

Osoitteiden päivitys sujuvoittaa lähetysten jakelua

Suomalaiset tekevät noin miljoona muuttoa vuodessa. Oikeat ja päivitetyt osoitetiedot ovat kriittisen tärkeitä, jotta posti kulkee sujuvasti muuton jälkeenkin. Muuttajan täytyy tehdä muuttoilmoitus, jotta lähetykset voidaan ohjata uuteen osoitteeseen.

Muuttoilmoituspalvelun kautta uudet osoitetiedot päivittyvät myös  lähettäjille, kuten vakuutusyhtiöille tai ammattiliitoille. Halutessaan tämän päivityksen voi kieltää. Jos muuttaja haluaa kieltää tietojensa päivittämisen, hänen on itse oltava yhteydessä lähettäjiin  ja kerrottava uusi osoitteensa.

Muuttajien osoiterekisteritietojen päivittäminen on Postille tärkeä tapa tukea postinsaajan lisäksi myös lähettäjiä ja lähetysten jakelun sujuvuutta muuttajan uuteen osoitteeseen. Muuttajan osoitteiden päivittäminen tehdään postilain mukaisesti.

Asiasta aiemmin julkaistut tiedotteet: