Jo lähes kolmannes yrityksistä myy myös käytettyjä tuotteita, selviää Vastuullinen liiketoiminta 2023 -tutkimuksesta

07.09.2023

Suomalaisten on muutettava merkittävästi elämäntapaansa kestävän kehityksen takaamiseksi ja yritysten on samasta syystä muutettava toimintaansa, kertoo tutkimus. Kiertotalous on yksi käynnissä oleva muutos ja jo lähes kolmannes kuluttajayrityksistä myy myös käytettyjä tuotteita. 

Suomalaisten on muutettava merkittävästi elämäntapaansa kestävän kehityksen takaamiseksi. Samaa mieltä* väitteen kanssa on kuusi kymmenestä suomalaisesta. Tämä selviää Postin Kantar Finland Oy:llä teettämästä Vastuullinen liiketoiminta 2023 -tutkimuksesta. 

Kuluttajat vaativat yrityksiltä parempia vaihtoehtoja. 75 prosenttia on sitä mieltä*, että yritysten on muutettava toimintaansa kestävän kehityksen takaamiseksi. 

Yritykset ovat puolestaan sitä mieltä*, että asiakkaat ovat kiinnostuneita ympäristövastuullisista valinnoista (81 prosenttia b2c- ja 75 prosenttia b2b-yrityksistä).  

Yrityksistä 61 prosenttia on joko aloittanut toiminnan muokkaamisen ympäristöystävällisemmäksi tai ovat siinä jo pitkällä. 15 prosentissa yrityksistä on tunnistettu tällaiseen tarve – kuitenkin 14 prosenttia yritysvastaajista sanoo, ettei muutokseen ole tällä hetkellä edes aikeita. 

Kuluttajista 77 prosenttia on kuitenkin sitä mieltä*, että erilaisten ympäristöväittämien vertailu yritysten välillä on vaikeaa. 

“Tutkimus osoittaa selvästi sen, että kuluttajat vaativat yrityksiltä muutosta ja yritykset ovat siihen myös valmiita”, sanoo Postin yhteiskuntasuhde- ja vastuullisuusjohtaja Anna Storm. “Yritysten välinen vertailu on tutkimuksen mukaan vaikeaa. Tässä erityisesti kolmansien osapuolten tekemät vertailut ja arvioinnit voivat olla hyödyksi.” 

Jo lähes kolmannes kuluttajayrityksistä myy käytettyjä tuotteita 

Yritykset ovat lähteneet luomaan kiertotaloudesta liiketoimintaa esimerkiksi myymällä verkkokaupassaan tai myymälässään omia tuotteitaan käytettyinä.  

Kaikista tutkimuksessa haastatelluista kuluttajayrityksistä 28 prosenttia myy käytettyjä tuotteita itse osana valikoimaansa. 5 prosenttia tarjoaa käytettyjen tuotteiden myymiseen alustan, jonka avulla kuluttajat voivat myydä tuotteita toisilleen.  

15 prosenttia yrityksistä on tällaisesta liiketoiminnasta kiinnostuneita, vaikka eivät ole vielä sitä itse aloittaneet. Esteiksi nousivat tutkimuksessa muun muassa tekniset haasteet kuten kauppapaikan rakentaminen, takuuasiat ja luotettavuus sekä kuljetukseen ja varastointiin liittyvät tekijät. 

Käytettyjä tuotteita yrityksiltä, ei siis suoraan toisilta kuluttajilta, on ostanut jo lähes kolmannes (28 prosenttia) suomalaisista. 

“Jokainen valmistamatta jäänyt tuote säästää ympäristöä. Olemme esimerkiksi lähteneet yhdessä yritysten kanssa etsimään uudenlaisia tapoja myydä, käsitellä ja varastoida käytettyjä tuotteita helpommin ja kannattavammin”, sanoo Storm. “Esimerkiksi käytetyn muodin markkina on tällä hetkellä yksi nopeimmin kasvavista kaupan aloista. Tekemällä yhdessä eri yritysten kanssa käytetyn ostamisesta helpompaa, houkuttelevampaa ja vaivattomampaa, voimme vauhdittaa kestävää kasvua merkittävästi.” 

Vastuullinen liiketoiminta 2023 -tutkimus on suunniteltu ja toteutettu yhdessä Kantar Finland Oy:n kanssa. Kantar toteutti tutkimuksen tiedonkeruun toukokuussa 2023 yrityspäättäjiltä puhelinhaastatteluin ja kuluttajakohderyhmältä online-paneelissa. Tutkimuksen yritysnäyte on hankittu Profinderilta. Kuluttajakohderyhmän vastaajina oli 2079 20–79-vuotiasta suomalaista. Yrityksistä mukana oli 301 liiketoimintapäättäjää b2c- ja b2b-myyntiä tekevistä yrityksistä sekä 150 b2b-yrityksen ostopäättäjää. 

Koko tutkimuksen voi lukea ja ladata osoitteessa posti.fi/vastuullisuustutkimus2023.  

*Täysin tai jokseenkin samaa mieltä.