Postin vuosikatsaus 2021 on julkaistu

21.03.2022

Posti Group Oyj on julkaissut vuosikatsauksensa 2021. Vuosikatsaus sisältää tilintarkastetun konsernitilinpäätöksen, hallituksen toimintakertomuksen, vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin.

Taloudellinen katsaus 2021

Vastuullisuusraportti 2021

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021

Palkitsemisraportti 2021