Posti suunnittelee 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen Suomessa

17.02.2022

main_image

Posti jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista ja suunnittelee yli 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen Suomessa. Päätös keskuksen mahdollisesta rakentamisesta tehdään 2022–2023, kun suunnittelun eteneminen on riittävän pitkällä. Toteutuessaan uusi logistiikkakeskus aloittaisi toimintansa aikaisintaan tämän vuosikymmenen jälkimmäisellä puoliskolla. 

”Ennakoimme verkkokauppamarkkinan kaksinkertaistuvan Suomessa tämän vuosikymmenen loppuun mennessä. Jotta voimme osaltamme mahdollistaa ja tukea verkkokauppamarkkinan kasvua, suunnittelemme yli 100 miljoonan euron investointia uuteen logistiikkakeskukseen Suomessa. Investointi on merkittävä ja täysin strategiamme mukainen, sillä toteutuessaan se vahvistaisi kyvykkyyttämme tuottaa tehokkaita, nopeita ja asiakkaidemme tarpeiden mukaisesti optimoituja palveluita koko verkkokauppalogistiikan arvoketju huomioiden”, sanoo Posti-konsernin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Postista rakennetaan modernia ja yhä kannattavampaa jakelu- ja logistiikkayhtiötä, jonka kasvun ytimessä ovat paketit ja materiaalivirrat. Postin nykyiset lajittelukeskukset tukevat verkkokaupan kasvua vielä pitkään, mutta lisäkapasiteetille ja uuden sukupolven teknologialle on selvä tarve.

Hankkeen seuraavassa vaiheessa kartoitetaan rakennushankkeesta kiinnostuneita kuntia ja kaupunkeja Etelä-Suomen alueella. Mahdollisen rakennuspaikan valintaan vaikuttavat ennen kaikkea keskeinen sijainti niin henkilöstön saatavuuden ja työmatkojen kuin logistiikkaratkaisujen kannalta, maa-alueen saatavuus, hinta sekä Postin kestävän kehityksen tavoitteiden toteutuminen. Esimerkiksi energiatehokkuuden huomioiminen on suunnittelun keskiössä.

Posti on kertonut jo aiemmin yli 100 miljoonan euron investoinnista pakettiautomaattiverkoston kasvattamiseen, digitaalisiin kyvykkyyksiin, sekä lajittelu- ja jakelukapasiteettiin. Lisäksi logistiikkayhtiö Transvalin rakenteilla olevan varaston rakennushankkeeseen investoidaan 37 miljoonaa euroa. Varasto Sipoossa on valmis vuoden 2022 aikana.