Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: 32 miljoonan euron osinko valtiolle, hallituksen uudeksi jäseneksi Jukka Leinonen, Kimmo Kiljusesta hallintoneuvoston puheenjohtaja

28.03.2022

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.3.2022 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2021 tuloksen perusteella 32,0 miljoonaa euroa. Osinko tullaan maksamaan kahdessa erässä vuoden 2022 aikana.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajana jatkaa Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajana Per Sjödell.

Hallituksen jäseninä jatkavat

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin:

Samalla Sirpa Huuskonen jättää paikkansa hallituksessa.

Tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät yhtiön kotisivuilla osoitteessa posti.com kohdasta Hallinnointi/Hallitus ja sen valiokunnat.

Hallintoneuvosto

Yhtiökokous valitsi hallintoneuvoston uudeksi puheenjohtajaksi Kimmo Kiljusen, kansanedustaja, sd. Samalla entinen puheenjohtaja Aki Lindén jättää paikkansa hallintoneuvostossa. Varapuheenjohtajana jatkaa Heli Järvinen, kansanedustaja, vihreät.

Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat

Hallintoneuvoston uudeksi jäseneksi valittiin:

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisena. Henkilöstön edustajalle maksetaan hallituksen jäsenyydestä kokouspalkkiot.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.