Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n varhaisjakelutoiminnot siirtyvät Postille Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilla

31.03.2022

Posti laajentaa sanomalehtien varhaisjakeluaan. Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n tytäryhtiöiden Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n varhaisjakelutoiminnot Pohjois-Savon, Päijät-Hämeen ja Kanta-Hämeen alueilla siirtyvät Posti Palvelut Oy:lle suunnitelman mukaan 2022 kevään aikana. Kaupan tavoitteena on vahvistaa jakelumarkkinan tulevaisuutta ja turvata asiakkaille laadukas palvelu varhaisjakelussa.

Osapuolet ovat allekirjoittaneet kauppasopimuksen asiasta 31.3.2022. Lehtien tilaajille muutos ei näy, jakeluajat pysyvät ennallaan.

Varhaisjakelutoimintojen siirtyminen Postille jatkaa ja laajentaa Keskisuomalaisen kanssa tehtyä pitkää yhteistyötä, jonka tavoitteena on edelleen tehostaa lehtien jakelua ja pidentää tilattujen sanomalehtien elinkaarta. Kauppa on myös jatkumoa kauppoihin, joissa vuosina 2017 Kaakon Viestinnän ja 2019 Alma Median varhaisjakelutoiminnot siirtyivät Postille.

Viestinnän nopea sähköistyminen ja volyymilaskusta johtuva jakelun yksikkökustannusten nousu ovat tehneet sanomalehtien jakelusta erittäin haasteellisen kaikille jakeluyhtiöille. Jakelupalvelun tuottaminen kustannustehokkaasti ja ilmastoystävällisesti ovat tärkeitä edellytyksiä. Paperisen postin levikki- ja jakelumääriin vaikuttaa lisäksi tämänhetkinen epävarmuus painopaperin saatavuudessa. Posti on sitoutunut jakelun kehittämiseen yhdessä asiakkaiden kanssa ja hakee ratkaisuja myös jakeluverkkojen synergiasta.

”Kotiin jaettu lehti on tärkeä ja suomalaisten arvostama osa tiedonvälitystä digitaalisten palvelujen rinnalla, ja varhaisjakelu on tärkeä osa painettujen lehtien palvelua. Tämä kauppa on osa jakelumme uudistamista, jonka avulla pystymme pidentämään kotiin tilattujen lehtien elinkaarta digisiirtymän yli. Maan laajuinen palveluverkostomme ja tarvittaessa jakeluverkkojemme yhteiskäyttö edesauttavat myös kestävää kustannuskehitystä ja päästöjen vähentämistä”, kertoo Postin lehtipalveluista vastaava johtaja Kimmo Kauranen.

 Mediatalo Keskisuomalainen Oyj:n julkaisemien yli 20 lehden, muun muassa maakuntien päälehtien Savon Sanomien, Etelä-Suomen Sanomien ja Hämeen Sanomien varhaisjakelu siirtyy Postille suunnitellusti 29.4.2022 alkaen. Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pohjois-Savon alueet kattavat noin 15 % Suomen kotitalouksista.

Postissa työskentelee yhteensä 3 130 sanomalehtien jakajaa muutoksen jälkeen

Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n varhaisjakelun noin 730 työntekijää siirtyvät vanhoina työntekijöinä Posti Palvelut Oy:n palvelukseen. Muutoksella ei ole vaikutusta Postin muuhun varhaisjakelupalveluun tai -henkilöstöön.

”Toivotan Jakelusepät Oy:n ja Ilves Jakelu Oy:n varhaisjakeluhenkilöstön lämpimästi tervetulleeksi joukkoomme! Kilpailu on kovaa ja digitaalisuus on osa tätä päivää, mutta postilaisilla on kokemusta ja osaamista sanomalehtien jakelussa ja ylipäätään jakelupalvelujen kehittämisessä. Henkilöstöllämme on mahdollisuus kehittää myös omaa osaamistaan Postissa”, Kimmo Kauranen sanoo.

Posti on kasvattanut varhaisjakeluliiketoimintaansa viime vuosien aikana. Posti jakaa sanomalehtiä seitsemänä päivänä viikossa (sanomalehtien ilmestymispäivien mukaan). Tällä hetkellä Posti hoitaa varhaisjakelua pääkaupunkiseudulla, Itä-Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Satakunnassa, Kaakkois-Suomessa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-Karjalassa. Postin varhaisjakelussa työskentelee nyt noin 2 400 jakajaa.