Ulla Jones vahvistamaan Postin asiakaskokemuksen kehittämistä

23.11.2021

Ulla Jones (MSc Consumer Economics, IDBM) on nimitetty Postin asiakaskokemusjohtajaksi. Hän aloitti roolissa marraskuussa. Ullalla on yli 15 vuoden kokemus asiakaslähtöisestä kehittämisestä ja hän toiminut Suomessa palvelumuotoilun ja asiakaskokemuksen uranuurtajana mm. DNA:lla, OP:lla ja Arla Suomella. Postilla hänellä tulee olemaan vahva rooli asiakaskokemuksen kehittämisessä kohti yhtiön strategisia tavoitteita. Rooli on uusi ja Ulla raportoi johtoryhmän jäsenelle Anna Salmelle, joka vastaa brändistä, viestinnästä ja vastuullisuudesta. 

"Asiakaskokemus on intohimoni ja siksi on aivan mahtava päästä rakentamaan Postille maailmanluokan asiakaskokemusta, yhdessä muiden postilaisten kanssa. Asiakaskokemusta ei yksi ihminen yksin rakenna, vaan kokemus syntyy joka päivä, kaikissa kohtaamisissa. Meidän on myös tunnettava asiakkaamme paremmin, jotta voimme tarjota asiakkaillemme tuotteita ja palveluja, jotka tuottavat aitoa arvoa. Pääsemme vahvistamaan tunnesidettä ja merkityksellisyyttä, kun perusta on kunnossa ja ihmiset voivat luottaa meidän tarjoavan yhtenäisiä ja positiivisesti mieleen painuvia kokemuksia," sanoo Ulla Jones.

”Jotta varmistamme, että eri kohtaamisista muodostuu yhteinen kokemus, meillä pitää olla yhtenäiset nuotit siitä, mihin asiakaskokemuksen kehittämisessä pyrimme. Ullan tehtävänä on varmistaa, että ympäri taloa tehtävän työn eri osat ja näkökulmat toimivat yhteen ja että kokemus on mahdollisimman hyvä, eheä ja yhtenäinen asiakkaiden näkökulmasta. Ulla tuo mukanaan arvokasta näkemystä asiakaskokemuksen kehittämiseen, ja haluan kaikkien postilaisten puolesta toivottaa Ullan tervetulleeksi Postille,” kertoo Anna Salmi.