Tutkimus: lähes 80 % suomalaisista aikoo muistaa toisiaan joulutervehdyksillä – perinteen merkitys korostuu. Joululahjat taas ostetaan entistä useammin verkkokaupasta.

03.12.2021

Suomalainen joulukorttiperinne on yhä voimissaan. Tänä vuonna lähes 80 % aikoo lähettää joulutervehdyksiä ja jopa 90 % tervehdyksiä lähettävistä pitää sitä perinteenä, joka halutaan säilyttää. Samalla entistä useampi suomalainen ostaa joululahjat verkosta: 53 % aikoo ostaa joululahjoja verkkokaupoista. Tämä käy ilmi Postin marraskuun jälkipuoliskolla teettämästä kyselytutkimuksesta.

Suosituin tapa joulutervehdysten välittämiseen on tutkimuksen mukaan tänäkin vuonna postitetut kortit ja kirjeet. Korttien joukkoon sisältyy niin ostetut kuin itse askarrellut joulupostikortit sekä omasta valokuvasta tehdyt postitetut korttitervehdykset.

”Joulukortti on kaunis ja perinteikäs tapa ilahduttaa ja välittää terveisiä. Hienoa, että tämä traditio jatkuu vuosikymmenestä toiseen ja siirtyy näin ollen uusille sukupolville. Tutkimuksen mukaan paperinen joulukortti tuo henkilökohtaisen ja lämpimän ajatuksen lähettäjältä vastaanottajalle”, sanoo Postin Kuluttajakirjepalveluista vastaava Tuija Åkerman.

Joulutervehdyksillä halutaan tutkimuksen mukaan ilahduttaa laajasti perhettä, sukua ja lähipiiriä. Eniten tervehdyksiä aiotaan lähettää tänäkin vuonna sisaruksille ja serkuille sekä tädeille, enoille tai sedille. Myös nykyisiä ja entisiä naapureita halutaan muistaa joulukorteilla.

Jopa 95 % joulutervehdyksiä lähettävistä kertoi kyselyssä motiivikseen vastaanottajan ilahduttamisen. Myös perinteen merkitys korostui kyselyssä: 90 % näki joulutervehdykset perinteenä, jota halutaan ylläpitää. Viime vuonna tämä vastaava luku oli 81 %. Vastavuoroisuus oli sekin keskeinen syy; saatuaan joulutervehdyksen toiselta halutaan itsekin muistaa lähettäjää kortein.

Mikäli lähipiiriä ei ole mahdollista tavata jouluna kasvokkain, korostuu korttimuotoisen tervehtimisen merkitys entisestään. ”Joulukortit, -kirjeet tai vaikkapa postitetut valokuvatervehdykset ovat kaunis tapa muistaa läheisiä koronatilanteen yhä varjostaessa elämäämme. Ne ilahduttavat saajaa varmasti pitkään”, Åkerman sanoo.

Joululahjat taas ostetaan enenevässä määrin verkosta

Joululahjojen osalta tutkimustuloksissa näkyy koronan myötä käynnistynyt verkkokauppaostamisen aktiivisuuden kasvu: yli puolet (53 %) tutkimukseen vastanneista kertoi jo ostaneensa tai aikovansa ostaa joululahjoja verkosta, edelläkävijöiksi itsensä kokevista jouluverkko-ostoksia tekee jopa 81 %.

Tärkeimmät syyt verkkokaupasta ostamiseen ovat mahdollisuus tehdä jouluostokset silloin kuin haluaa (59 %), verkkokauppojen hyvät valikoimat (53 %), verkkokauppojen tarjoama helppo ostaminen ja ajansäästö (50 %), sekä verkko-ostamisen stressittömyys (42 %). Myös verkkokauppojen kilpailukykyiset hinnat, erikoistarjousten hyödyntäminen ja ostamisen turvallisuus mainittiin vetovoimatekijöinä.

”Aiemmin julkaisemamme Suuren verkkokauppatutkimuksen mukaan suomalaiset ovat jatkaneet aktiivista nettiostamista, ja sama näkyy näissä tuloksissa. Kauppa – myös joulukauppa - on siirtymässä pysyvästi verkkoon”, sanoo Tommi Kässi, joka vastaa Postin suurista kotimaisista paketti- ja verkkokauppa-asiakkuuksista.


Postin teettämä kyselytutkimus toteutettiin IROResearch Oy:n valtakunnallisessa kuluttajapaneelissa 16.-24.11.2021 ja siihen osallistui yhteensä 1 000 vastaajaa. Tutkimuksen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.