Postipalvelut suunnittelee muutoksia jakelutyöhön osassa Keski-Suomea ja Pohjanmaata – muutoksella ei olisi vaikutuksia asiakkaille

07.01.2021

Postipalvelut suunnittelee muutoksia jakelutyöhön osassa Keski-Suomea ja Pohjanmaata. Jaettavat postimäärät ovat vähentyneet digitaalisten palvelujen ja kiristyneen alueellisen kilpailun myötä. Kun jaettavaa on vähemmän ja lähettäjäasiakkaiden tarpeet muuttuvat aiempaa nopeammin, joutuu Posti suunnittelemaan muutoksia jakelutyöhön.

Kirjemäärästä on Suomessa hävinnyt 2000-luvulla sähköisen viestinnän myötä yli 60 %. Kotitalous saa nykyisin keskimäärin vain 3,5 osoitteellista lähetystä viikossa.

- Asiakkaat edellyttävät meiltä kaikissa tilanteissa keinoja jakelukustannustensa hillitsemiseksi. Olemme tehneet Keski-Suomessa ja Pohjanmaalla jo aikaisemminkin henkilöstömme ja lähettäjäasiakkaidemme kanssa muutoksia postinjakeluun ja sitä edeltävään prosessiin. Tilanne on jälleen muuttunut, joten istumme taas henkilöstömme kanssa yhteiseen pöytään 14. tammikuuta alkaen ja käymme yhteistoiminnassa läpi suunnitelmamme, kertoo aluepäällikkö Reijo Uusihauta.

Toteutuessaan nyt tehdyt alustavat suunnitelmat tarkoittaisivat, että lähettäjille eikä postinsaajille tule palveluun muutoksia.

- Tavoitteenamme on, että pystyisimme tarjoamaan jatkossakin neuvottelun kohteena olevalle henkilöstöllemme työtä, vaikka sitä jouduttaisiin muuttamaan osa-aikaiseksi. Me kaikki postilaiset haluamme edelleen palvella asiakkaitamme sopimusten mukaisesti. Se edellyttää, että voimme pitää myös oma toimintamme kannattavana, jotta pystymme pitämään huolta myös kansalaisten ja yritysten postipalvelujen jatkuvuudesta kaikkina aikoina, Reijo Uusihauta sanoo.

Suunnitelmassa on huomioitu lisätyön mahdollisuudet

Lähettäjäasiakkaiden palvelutarpeet vaihtelevat, joten eri viikonpäivinä jaettavan postin määrä vaihtelee voimakkaasti. Tämä tarkoittaa, että eri viikonpäiville on myös erilainen tarve työvoiman suhteen.

- Osa-aikaistaminen tarkoittaisi, että meillä on edelleen osaavaa ja kokenutta jakeluhenkilöstöä töissä, vaikka he tekevät lyhyempää työpäivää. Tavoitteenamme on, että pystyisimme tarjoamaan heille halutessaan lisätunteja sijaisuuksien tai aivan eri työn kautta Posti-konsernin sisällä, Reijo Uusihauta sanoo.

Nyt alkavat neuvottelut koskevat vain Postipalvelut-liiketoimintaryhmän perusjakelua, eivät Postin muita toimintoja. Mahdollinen muutos ei koske sanomalehtien varhaisjakelua eikä pakettien jakelua.