Postin päästöt pienenivät 37 prosenttia, kertoo vastajulkaistu vastuullisuusraportti

17.03.2021

Posti on tänään julkaissut vuotuisen vastuullisuusraporttinsa. Raportista selviää muun muassa se, että yhtiön omat päästöt laskivat viime vuoden aikana 14 prosenttia. Edellinen pitkän aikavälin päästötavoite ylittyi päästöjen laskiessa 37 prosenttia suhteessa liikevaihtoon vuoteen 2007 verrattuna. Raportissa kerrotaan myös, kuinka työturvallisuus kehittyi huolimatta koronan vuoksi kasvaneista pakettivolyymeista.

Posti Group Oyj:n tänään julkaistussa vastuullisuusraportissa kerrotaan, miten Posti on raportointivuoden aikana edistänyt tavoitteitaan taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun osa-alueilla. Raportin viitekehyksenä on aiempien vuosien tapaan kansainvälinen Global Reporting Initiative (GRI).  

Postin edellinen pitkän aikavälin päästötavoite oli pienentää kokonaispäästöjä Suomessa suhteessa liikevaihtoon 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä verrattuna vuoden 2007 tasoon. Tavoite ylittyi, sillä vähennys suhteessa liikevaihtoon oli 37 prosenttia. Absoluuttisesti päästöt vähenivät 34 prosenttia vuoteen 2007 verrattuna vähennyksen ollessa 71 000 tonnia.   

”Olemme raportoineet päästömme avoimesti jo 2000-luvun alusta ja pyrkineet aktiivisesti vähentämään niitäEnsimmäinen ympäristöohjelmamme käynnistyi 90-luvun lopulla ja tällä hetkellä meillä on logistiikka-alan kunnianhimoisin päästötavoite sekä selkeä tiekartta tavoitteen saavuttamiseksi”, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn”Lisäksi olemme kompensoineet päästömme postinjakelun osalta jo vuodesta 2011 ja koko Suomen toiminnan osalta vuodesta 2015.” 

Postin nykyinen tavoite on painaa omat päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen suhteen on edetty mukavasti, sillä viime vuoden aikana päästöt pienenivät 14 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.  

Päästö pienensivät muun muassa uusiutuvan dieselin käyttöönotto omissa pakettikuljetuksissa, sähköisten kulkuneuvojen lisääntynyt käyttö, Suomen suurimman biokaasukäyttöisen raskaan rekkakaluston hankinta sekä uusiutuvaan sähköön siirtyminen niissäkin kohteissa, joissa sitä ei ollut vielä tehty. 

Kuljettamisen mittakaavasta kertoo se, ettäPostin työntekijät käyvät päivittäin kolmen miljoonan kodin tai yrityksen ovella. Yhtiö toimitti viime vuoden aikana yli 64 miljoonaa pakettia. 

Kaikkiaan uusiutuvilla polttoaineilla ajettiin viime vuoden kuluessa noin neljä miljoonaa kilometriä. Postinjakelussa sähköllä tavoitetaan jo lähes 40 prosenttia kotitalouksista.  

Posti sitoutui vuoden 2020 aikana tieteeseen pohjautuvaan, Science Based Targets initiative -ilmastoaloitteeseen, jotta asetetut ilmastotavoitteet olisivat varmuudella viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia.  

Vastuullisuus entistä vahvemmin liiketoiminnan ytimessä 

”Vuoden alussa julkistettu päivitetty strategiamme sekä olemassaolon tarkoituksemme nostavat vastuullisuuden entistä voimakkaammin liiketoiminnan ytimeen”, sanoo Jägerhorn. ”Olemme päivittäneet myös vastuullisuusohjelmamme. Ympäristön lisäksi sen toisena painopisteenä on hyvinvoiva henkilöstö. Haluamme, että kaikki Postin työntekijät voivat olla ylpeitä postilaisuudestaan ja tekemästään työstä.” 

Vastuullisuuden kasvanut merkitys näkyy myös siten että Postin päästötavoite on yksi mittareista, joissa suoriutumisen perusteella ylintä johtoa palkitaan. 

Koronatilanne vaati erityistä fokusta työturvallisuusasioihin koko konsernissa ja etenkin lajittelussa, kuljetuksessa ja toimituksissa. Kaiken toiminnan keskiössä on henkilöstön ja asiakkaiden turvallisuus. Pakettiliiketoiminnassa nähtiin heti alkuvuodesta 2020 poikkeustilanteen myötä merkittävä volyymien nousu. 

Poikkeuksellisesta vuodesta huolimatta koko konsernin tapaturmataajuus laski 13 % edellisestä vuodesta. Kaikkinensa Posti on selvinnyt koronaepidemian haasteista tähän mennessä hyvin. 

Lue lisää raportista, joka on ladattavissa osoitteessa posti.com/vastuullisuus.