Postin ilmastotavoitteet viimeisimmän ilmastotieteen mukaisia – kaikki kuljettaminen päästötöntä vuoteen 2030 mennessä

16.08.2021

main_image

Posti Group on asettanut kunnianhimoiset, tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet, jotka käsittävät omien päästöjen lisäksi arvoketjun päästöt. Science Based Targets -aloite on nyt hyväksynyt Postin tavoitteet. Hyväksyntä tarkoittaa, että tavoitteet ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja niiden avulla Posti edistää Pariisin ilmastosopimuksen tavoitetta rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 °C asteeseen. 

Posti on nyt yksi kymmenestä suomalaisyrityksestä, joiden tavoitteet ovat linjassa SBTi:n kaikkein kunnianhimoisimman 1,5° päästövähennystason kanssa ja jotka ovat sitoutuneet Business Ambition for 1,5° -aloitteeseen. 

Nyt hyväksytyn tavoitteen mukaan Posti vähentää vuoteen 2030 mennessä absoluuttisia kokonaispäästöjään (scope 1, 2 & 3) 50 prosentilla vuoden 2020 tasosta. Posti aikoo päästä tavoitteeseen olemalla nollapäästöinen oman toiminnan osalta sekä saavuttamalla sataprosenttisesti fossiilivapaat tiekuljetukset myös arvoketjun osalta vuoteen 2030 mennessä. Näin Posti on siis kaikkien omien päästöjensä sekä kaiken kuljettamisen suhteen nollapäästöinen vuonna 2030. 

”Tuorein ilmastotutkimus osoittaa, että päästöjä on vähennettävä nopeammin kuin aiemmin on ajateltu ja tuleva vuosikymmen on onnistumisen kannalta kriittinen. Suurena yhtiönä meidän tulee kantaa vastuumme ja haluamme näyttää suuntaa toimialallamme. Päästöjen vähentäminen vaatii pitkäjänteistä ja päättäväistä työtä, jota olemme Postilla tehneet jo pitkään. Tavoitteemme, jotka on nyt hyväksytty viimeisimmän ilmastotieteen mukaisiksi, ovat erittäin kunnianhimoiset ja jatkamme päästöjemme vähentämistä tiukalla aikataululla kohti nollaa”, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn. 

Postin päästövähennystavoitteet 

Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite (SBTi) on yhteishanke CDP:n, YK Global Compact -aloitteen, maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja WWF:n välillä. Tieteeseen pohjautuva ilmastotavoite perustuu tieteelliseen laskentamenetelmään, jolla varmistetaan, että yritysten tavoitteet ovat linjassa Pariisin ilmastosopimuksessa allekirjoitettujen tavoitteiden kanssa.    

Science Based Targets antaa sijoittajille ja muille sidosryhmille hyvän työkalun seurata yritysten vertailukelpoisia päästötavoitteita.