COMPANY
Tiedotteet ja uutiset

Posti vastaa muutoshaasteisiin perustamalla konserninlaajuisen muutospalvelun yhdessä henkilöstön edustajien kanssa – tavoitteena lisätä työllistymismahdollisuuksia

11.5.2021

Posti aloittaa henkilöstölle tarkoitetun uuden konserninlaajuisen muutospalvelun rakentamisen Suomessa. Yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa rakennettava yksikkö tarjoaa tuotannollisissa tehtävissä työskenteleville keskitettyjä palveluita, joiden tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisesti henkilöstön työpolkuja, lisätä aktiivista työn tarjoamista konsernin sisällä ja löytää esimerkiksi osa-aikaisille työntekijöille kokoaikaisia töitä. Yksikön toiminta kattaa myös koulutus-, tuki-, työnkierto- ja uudelleensijoittumispalvelut. Yhtiö arvioi käyttävänsä uuden palveluyksikön toimintaan lähivuosina noin 10 miljoonaa euroa.

Postin liiketoiminta ja koko toimiala ovat olleet murroksessa jo pitkään. Vuosi 2020 oli käännekohta: pakettivolyymit Suomessa ja Baltiassa kasvoivat 27 %. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä kasvua oli 25 %. Uudistetun strategian mukaan yhtiön kasvun ydin ovat pakettiliiketoiminta ja logistiikka. Postipalveluilla on tärkeä tätä ydintä täydentävä ja tukeva rooli. Osoitteellisen kirjepostin määrän lasku on jatkunut koko 2000-luvun ajan ja kiihtynyt entisestään viimeisen vuoden aikana. Tämän johdosta Postipalveluissa työn määrä vähenee. Samaan aikaan konsernissa avautuu kuitenkin kasvun kautta myös monia uusia mahdollisuuksia.

”Meillä on kaikki edellytykset rakentaa Postille hyvä tulevaisuus. Olemme kuitenkin erittäin vaativassa vaiheessa ja elämme keskellä jatkuvaa markkinamuutosta. Osa tuotannollisesta työstä vähenee, ja samaan aikaan toisaalla tarvitaan lisää tekijöitä. Olemme sitoutuneet hoitamaan muutoksia vastuullisesti ja hallitusti. Uudella sisäisellä muutospalvelulla etsitään nyt pitkäjänteistä ratkaisua tuleville vuosille. Edistämme henkilöstömme työllisyyttä, kokoaikaisia työllistymismahdollisuuksia ja osaamisen kehittymistä konsernin sisällä”, sanoo Posti Groupin henkilöstöjohtaja Timo Koskinen.

”Työllistämme noin 21 000 henkilöä. Näin laaja konserni eri liiketoimintoineen tarjoaa henkilöstölle useita työllistymis- ja kehittymismahdollisuuksia. Käytännössä uusi muutospalvelu toimii siten, että sen kautta voimme aktiivisesti tarjota työnkiertoa, osa-aikaisille työntekijöillemme lisätyötä muista toiminnoista tai etsiä muutostilanteissa uusia töitä toisessa yksikössä”, hän jatkaa.

”Postin henkilöstö on elänyt pitkään vaativien muutosten keskellä. On tärkeää, että yhdessä tehdään kaikki mahdollinen sen eteen, että osaaville ihmisille löytyy uusia mahdollisuuksia ja osaaminen vahvistuu. Pidän erittäin hyvänä sitä, että muutospalvelun toiminnan suunnittelussa on työntekijöiden ääni aidosti mukana”, sanoo henkilöstön edustajana Postin Groupin hallituksessa toimiva Satu Ollikainen.

Muutosyksikkö aloittaa toimintansa syksyllä 2021.