Posti myy Itella Venäjä -liiketoiminnan Tablogixille

03.12.2021

Posti Group Oyj on myynyt Itella Venäjä -liiketoimintaryhmään kuuluvat yhtiöt kansainväliselle logistikkapalvelujen tarjoajalle Tablogixille. Itella Venäjän myynti on linjassa Postin strategian kanssa, jonka mukaisesti kasvua haetaan paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta Suomessa, Ruotsissa ja Baltian alueella. Osapuolet ovat sopineet, ettei kauppahintaa julkaista.

Yrityskaupan jälkeen Postilla ei ole enää liiketoimintaa Venäjällä.

Itella Venäjä keskittyy sopimuslogistiikkaan ja kuljetukseen tarjoamalla logistiikkapalveluja, jotka koostuvat varastointi- ja rahtipalveluista Venäjän merkittävillä taloudellisilla alueilla. Vuonna 2020 liiketoimintaryhmän liikevaihto oli 58,3 miljoonaa euroa eli noin neljä prosenttia Posti-konsernin liikevaihdosta ja oikaistu käyttökate 12,6 miljoonaa euroa. Itella Venäjällä on yhteensä noin 1 000 työntekijää, jotka siirtyvät uuden omistajan palvelukseen.

Itella Venäjän johtaja Jussi Kuutsa jää näin pois Posti Groupin johtoryhmästä.

Posti keskittyy ydinliiketoimintaansa valituilla markkinoilla

Posti jatkaa voimakasta uudistumistaan ja Venäjän toiminnan myynti on osa yhtiön strategian toteuttamista.

”Itella Venäjä -liiketoiminnasta luopuminen mahdollistaa keskittymisen uudistetun strategiamme mukaiseen kasvuun, jonka ytimessä ovat paketit ja logistiikkapalvelut Suomen, Ruotsin ja Baltian alueella. Posti laajentui Venäjälle yli 10 vuotta sitten, jonka jälkeen maan yleinen markkinakehitys on tuonut mukanaan merkittäviä haasteita alan toimijoille. Olosuhteista huolimatta Venäjän toimintamme suorituskyky ja kannattavuus ovat parantuneet viime vuosina merkittävästi. Yleiseen markkinakehitykseen Venäjällä liittyy kuitenkin edelleen paljon epävarmuutta, eikä Venäjän toiminnalla ole synergiaa Postin muiden liiketoimintaryhmien kanssa. Tämän vuoksi olemme arvioineet, että Posti ei ole oikea omistaja Venäjän toiminnoille ja olemme päättäneet luopua tästä liiketoiminnasta. Nyt toteutettu yrityskauppa mahdollistaa toimintojen jatkuvuuden Itella Venäjän asiakkaiden ja henkilöstön näkökulmasta, mikä on meille tärkeää. Haluan kiittää Jussi Kuutsaa menestyksekkäästä yhtiön hallinnasta ja koko henkilöstöämme kuluneista vuosista sekä toivotan mitä parhainta menestystä jatkoon”, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Yrityskaupan vaikutus Postin tulokseen

Itella Venäjä on raportoitu omana segmenttinään Posti Groupin taloudellisessa raportoinnissa. Yrityskaupan seurauksena Posti raportoi jatkossa Itella Venäjän lopetettuina toimintoina ja oikaisee vuoden 2020 ja 2021 konsernin tuloslaskelman ja avainluvut vastaavasti.

”Itella Venäjän liiketoiminta on kehittynyt positiivisesti viime vuosina. Ilman ruplan heikentymisestä johtuvia tappioita yrityskaupalla olisi ollut positiivinen vaikutus Postin lopetettujen liiketoimintojen tulokseen”, sanoo Posti Groupin talous- ja rahoitusjohtaja Timo Karppinen.

Kaupalla ei arvioida olevan vaikutusta Posti Groupin vuoden 2021 näkymiin.

 

TABLOGIX

TABLOGIX on yksi johtavista palveluntarjoajista Venäjän logistiikkamarkkinoilla. Yhtiö on operoinut vuodesta 1994. TABLOGIX on kehittänyt räätälöityjä logistiikkapalveluratkaisuja tukeakseen globaaleja yhtiöitä Venäjällä. Yhtiö keskittyy kattaviin, laadukkaisiin, kansainväliset laatustandardit täyttäviin logistiikkapalveluihin.

https://tablogix.ru/eng/