Posti jakaa Espoossa ja Kauniaisissa paperiset postilähetykset alueellisena vuoropäiväjakeluna syyskuun alusta alkaen

26.05.2021

Espoon ja Kauniaisen alueella jakelu tehdään syyskuun alusta alkaen vuoropäiväjakeluna. Vastaavia jakelumalleja on käytössä kaikissa muissa Pohjoismaissa. Nyt vuoropäivämalli otetaan ensimmäistä kertaa käyttöön Suomessa.

Uusi jakelumalli otetaan käyttöön 6. syyskuuta. Muualla maassa jakelut jatkuvat entiseen tapaan. Uusia jakelutapoja otetaan käyttöön jaettavien lähetysmäärien ja asiakastarpeen mukaan sekä henkilöstön kanssa käytävien neuvottelujen aikataulujen puitteissa.

Asiakkaille mahdollisimman huomaamaton muutos

- Postinsaaja voi huomata muutoksen siitä, että hän voi saada aamun sanomalehden kanssa aamukahvipöytään muutakin postia. Näitä voivat olla kirjeet, aikakauslehdet ja mainokset sekä postiluukkuun tai -laatikkoon mahtuvat pikkupaketit. Lähetykset saapuvat lähettävän yrityksen ja Postin välisen palvelusopimuksen mukaisesti sovittuina jakeluajankohtina, kertoo aluepäällikkö Hannu Riihimäki.

Vuoropäiväjakelu tarkoittaa sitä, että Espoon ja Kauniaisen alueilla postia jaetaan postinumeropareittain vuoropäivinä. Esimerkiksi postinumeroalueilla 02100 jaetaan ensimmäisellä viikolla maanantaina, keskiviikkona ja perjantaina sekä 02200 jaetaan samalla viikolla tiistaina ja torstaina. Seuraavalla viikolla jakelupäivät vaihtuvat. Tämä rytmi toistuu kahden viikon jaksoissa. Välipäivinä päiväpostia on jaettavana vain hyvin vähän.

Varhaisjakelua tehdään jokaisena viikonpäivänä, kuten ennenkin, ja osa päiväpostista voidaan tarvittaessa jakaa sanomalehden kanssa samaan aikaan. Posti jakaa lähetyksiä edelleen seitsemänä päivänä viikossa, mutta emme kaikkia tuotteita kaikkina päivinä, vaan lähettäjäasiakkaiden kanssa sovitun jakeluaikataulun mukaisesti. Yleispalvelun osalta jakelu tapahtuu postilain mukaisesti.

Sanomalehtien jakeluun ei tule muutoksia, ja niitä jaetaan varhaisjakelussa edelleen kaikkina viikonpäivinä. Postisen jakeluun ei myöskään tule muutoksia. Vuoropäivämalli ei koske pakettien jakelua.

PS jakelumuutos 4 HF.png

Kuva on esimerkki yhden postinumeroalueen, esimerkiksi 02100 Espoo, vuoropäiväjakelun rytmittymisestä kahden viikon aikana. Sanomalehtiä jaetaan varhaisjakelussa joka aamu, ja sanomalehden mukana voi tulla myös muuta postia.

 

Yksi jakelumalli ei sovi kaikille, jokaisessa mallissa huomioidaan kuitenkin ilmastotavoitteet

Vuoropäivämalli on saanut muissa Pohjoismaissa positiivisen vastaanoton niin lähettäviltä kuin vastaanottavilta asiakkailta. Mallissa kustannusten nousua on kyetty hillitsemään, vaikka lähetysten kokonaismäärä edelleen laskee voimakkaasti. Tällä tavoin voidaan pidentää paperipostin jakelun elinkaarta.

Posti suunnittelee erityyppisiin asiakastarpeisiin uudenlaisia malleja, koska yksi jakelumalli ei sovi kaikille. Niissä on huomioitu valtakunnallisen lähetystarpeen lisäksi alueellisia asioita. Palveluumme sisältyvät myös ilmastotavoitteet, josta hyötyvät myös asiakkaamme. Olemme vähentäneet reittioptimoinnin avulla kilometrejä, polttoainekustannuksia ja hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja sitoutuneet painamaan omat päästöt nollaan vuoteen 2030 mennessä.

Henkilöstölle muutos tarkoittaa enemmän kokopäivätyötä ja vähemmän osa-aikaisuutta

Kustannusten hillitsemisen lisäksi yhtenä tärkeänä tavoitteena on ollut jakeluhenkilöstön työtuntien pitäminen kokopäiväisenä ja osa-aikaisten tehtävien väheneminen. Osa-aikaiselle työlle on edelleen tarvetta, mutta vuoropäivämalli mahdollistaa huomattavasti paremmin kokoaikatyön. Tämänhetkisen arvion mukaan vähentämistarve on enintään 17 henkilöä Espoon alueen perusjakelussa.

- Kokoaikaisuuden lisäksi pystymme rakentamaan jakelun ja esityön työkokonaisuuksia, jotka mahdollistavat työnkierron erilaisissa jakelun tehtävissä. Uudet lajitteluaikataulut mahdollistavat aiempaa paremmin myös henkilöstön elämäntilanteen huomioon ottamista. Etsimme yhdessä jakelusta irtisanottaville mahdollisuuksia tehdä työtä muualla Posti-konsernin sisällä, kertoo Hannu Riihimäki.