Posti Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Sanna Suvanto-Harsaae jatkaa puheenjohtajana, uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Kari-Pekka Laaksonen

09.04.2021

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 9.4.2021 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2020 tuloksen perusteella 31,3 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat

Hallitukseen uudeksi jäseneksi valittiin

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi Per Sjödell. Tiedot hallituksen jäsenistä löytyvät yhtiön kotisivuilla osoitteessa posti.com kohdasta Hallinnointi/Hallitus ja sen valiokunnat.

Hallintoneuvosto

 Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Aki Lindén ja varapuheenjohtajana Atte Harjanne.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisena. Henkilöstön edustajalle maksetaan hallituksen jäsenyydestä kokouspalkkiot.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Tilintarkastaja

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

 

VALOKUVIA MEDIAN KÄYTTÖÖN