Hallinto-oikeus kumosi tietosuojaviranomaisen Postille määräämän 100 000 euron seuraamusmaksun

11.11.2021

Hallinto-oikeus on hyväksynyt Postin valituksen liittyen tietosuojaviranomaisen määräämään 100 000 euron seuraamusmaksuun. Tietosuojaviranomainen antoi Postille 18.5.2020 huomautuksen, koska henkilötietojen käsittely ei ollut ollut läpinäkyvää eikä asiakkaiden informointi oikea-aikaista.   

Muuttoilmoituksen yhteydessä Postin asiakkaalla on mahdollisuus kieltää omien tietojensa luovutus kolmannelle taholle osoitteensa päivittämiseksi. Tietosuojaviranomainen antoi huomautuksen, koska kielto-oikeudesta ei ollut sen mielestä informoitu riittävästi.

Posti valitti asiasta hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus katsoi, että kyseessä oleva rikkomus oli tulkinnanvarainen ja Posti oli toiminut yhteistyössä viranomaisen kanssa sekä parantanut tiedon näkyvyyttä myös oma-aloitteisesti. Hallinto-oikeus ei pitänyt seuraamusmaksun määräämistä oikeasuhteisena, koska valvontaviranomainen ei ollut tätä ennen antanut esimerkiksi varoitusta tai huomautusta. Posti ei ollut tavoitellut menettelyllään taloudellista etua.  

Hallinto-oikeuden päätöksellä seuraamusmaksua koskeva päätös on kumottu. Tietosuojaviranomaisen huomautus jää voimaan.

Osoitteiden päivitys sujuvoittaa lähetysten jakelua

Suomalaiset tekevät noin miljoona muuttoa vuodessa. Oikeat ja päivitetyt osoitetiedot ovat kriittisen tärkeitä, jotta posti kulkee sujuvasti muuton jälkeenkin. Muuttajan täytyy tehdä muuttoilmoitus, jotta lähetykset voidaan ohjata uuteen osoitteeseen.

Muuttoilmoituspalvelun kautta uudet osoitetiedot päivittyvät myös eri palvelun tarjoajille, kuten vakuutusyhtiöille tai ammattiliitoille. Halutessaan tämän päivityksen voi kieltää. Jos muuttaja haluaa kieltää tietojensa päivittämisen, hänen on itse oltava yhteydessä eri palveluntarjoajiin ja kerrottava uusi osoitteensa.

Muuttajien osoiterekisteritietojen päivittäminen ei ole Postille ydinliiketoimintaa tulonhankkimismielessä, vaan tärkeä tapa tukea postinsaajan lisäksi myös lähettäjiä ja lähetysten jakelun sujuvuutta muuttajan uuteen osoitteeseen. Muuttajan osoitteiden päivittäminen tehdään postilain mukaisesti.