Postipalvelut jatkaa henkilöstön kanssa 2019 sovittuja neuvotteluja jakelutyön uudistamiseksi

22.01.2020

Vuonna 2019 tehtiin Postipalvelujen henkilöstön kanssa neuvoteltuja muutoksia lajittelu- ja jakelutyöhön ja toimintamalleihin muutoksia, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Samalla sovittiin, että henkilöstöön liittyviä vaikutuksia arvioidaan myöhemmin. Postipalvelut jatkaa perusjakelussa 2019 alkaneita yhteistoimintaneuvotteluja.

Henkilöstön kanssa etsitään ratkaisuja päivittäiseen työhön myös syksyn 2019 työehtosopimusneuvotteluissa sovittujen joustojen mukaisesti. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat aiempaa nopeammin ja nyt tarvitaan keinoja työajan, työn rytmittämisen ja työssäkäyntialueen osalta. Tavoitteena on tehdä tarvittavat muutokset ilman irtisanomisia.

- Teemme kaikkemme ja käytämme monia keinoja, että irtisanomisia ei tulisi. Työaikoihin ja työntekopaikkoihin voi tulla muutoksia. Nämä neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa, sen jälkeen vasta tiedämme tuloksen. Tavoitteenamme on yhdessä henkilöstön kanssa löytää ratkaisut, joiden avulla muutosten vaikutus pystytään pitämään maltillisena ja työ mielekkäänä, kertoo Postipalveluiden tuotannosta vastaava johtaja Sami Reponen.

29. tammikuuta jatkuvat neuvottelut koskevat perusjakelua pääkaupunkiseudulla ja Lounais-Suomen alueella. Neuvottelut eivät koske varhaisjakelua eli sanomalehtien jakelua.

Koneellisen lajittelun lisääminen vähentää käsin tehtävää työtä

Käsin tehtävän lajittelutyön määrä vähenee voimakkaasti edelleen. Koneellinen lajittelu nopeuttaa prosessia ja hoitaa raskaat työvaiheet. Kun lähetykset lajitellaan koneellisesti, postinjakaja saa postinsaajan osoitetasolle valmiiksi lajitellut postit eikä niitä tarvitse enää käsin lajitella osoitetasolle.

- Postinsaajille nämä muutokset eivät juuri näy, mutta suurille lähettäjäasiakkaillemme tällä on merkitystä. Pystymme palvelemaan ketterämmin ja kustannustehokkaammin sekä tarjoamaan digitaalisia lisäpalveluja ja ajantasaisesti kerättyä tietoa. Lähettäjäasiakkaat pystyvät jo pitkälti esimerkiksi seuraamaan, missä heidän lähetyseränsä liikkuu prosessissamme, Reponen kertoo.

Voimakkaasti viikonpäivittäin ja sesongeittain vaihteleva kysyntä lisää osa-aikaisen työn tarvetta

Eri viikonpäivinä tarvitaan eri määrä työvoimaa ja työtunteja, jotta palvelut voidaan tuottaa asiakkaiden ostamilla tavoilla. Myös sesonkien vaikutus kysyntään on suurta. Osa-aikaisen työn tarve lisääntyy merkittävästi, kuten muillakin palvelualoilla.  

- Tuemme henkilöstöämme ja teemme kaikkemme, jotta löydämme osa-aikaisista työtehtävistä sellaisia työkokonaisuuksia, joista työntekijän niin halutessa muodostuisi kokoaikaisen työn tuntimäärä. Henkilöstömme käytössä on myös Uusi polku -ohjelma, joka tukee siirtymistä Postin ulkopuolelle henkilökohtaisten ratkaisujen myötä, Reponen sanoo.