Postin uusien printtipostia lajittelevien koneiden asennukset päästään aloittamaan syksyllä

03.06.2020

Postille on tulossa kolme uutta printtipostin lajittelukonetta, joilla pystytään lajittelemaan aiempaa nopeammin, tarkemmin ja monipuolisemmin printtituotteita. Uudet lajittelukoneet on suunniteltu sijoitettavan Ouluun ja Helsinkiin. Koronapandemian vuoksi siirtyneet asennukset alkavat Helsingistä. Uusien koneiden tuloon liittyvät yhteistoimintaneuvottelut alkavat 9. kesäkuuta.

Kolme uutta konetta ovat niin sanottuja MSM-koneita, jotka soveltuvat monipuolisesti kirjeiden ja lehtien lajittelun lisäksi myös muiden osoitteellisten lähetysten lajitteluun.  Uusien koneiden asennukset aloitetaan suunnitelman mukaan Helsingin postikeskuksesta, jonne olisi tulossa kaksi uutta konetta ja Oulun postikeskukseen yksi. Tämän hetkisen arvion mukaan kaikkien koneiden asennukset on tehty viimeistään vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana. Helsingin ja Oulun lisäksi koneellista printtipostin lajittelua tehdään jatkossakin myös Tampereella ja Kuopiossa.

- Automaation myötä esimerkiksi lehtitalo voi seurata aiempaa paremmin oman lähetyseränsä kulkua verkostossamme. Automaation avulla pystymme nopeasti ohjamaan osoitteelliset lähetykset tarvittaessa myös osoiteselvitykseen. Henkilöstöllemme koneet ovat tärkeä apuväline. Kone lajittelee lähetykset nopeasti jakelujärjestykseen eli postinjakajan ei tarvitse enää tehdä postinsaajan osoitteen mukaista lajittelua käsin nykyisessä mittakaavassa, kertoo tuotantojohtaja Sami Reponen Postipalveluista. 

Uudet koneet täydentävät verkostoa, jossa on tällä hetkellä jo ennestään yhteensä kuusi kappaletta vastaavia koneita. Olemassa olevien sekä tulevien koneiden avulla pystytään kattamaan koko maan lajittelutarve ja toimimaan mahdollisimman tehokkaasti myös poikkeuksellisissa tilanteissa.

- Asiakkaillemme automaation lisääminen tarkoittaa nopeutta, lisäpalveluja ja lähetyserien seurattavuutta. Henkilöstömme saa käyttöönsä lisää uudenaikaisia lajittelukoneita, jotka lajittelevat lähetykset nopeasti jakelujärjestykseen, ja se vähentää käsin tehtävää lajittelutyötä jakelussa. Käymme neuvotteluissa alueellisesti läpi uusien koneiden vaikutuksen, kertoo Sami Reponen.

Uusien MSM-koneiden vaikutuksiin liittyen yhteistoimintaneuvottelujen kohderyhmässä on Pirkanmaan-Satakunnan perusjakelun ja lajittelun henkilöstöä, yhteensä 1012 henkilöä sekä Pohjois-Suomen perusjakelun ja lajittelun henkilöstöä, yhteensä 405 henkilöä. 

Suunniteltavilla muutoksilla voi olla vaikutuksia henkilöstöön. Tarve henkilöstömuutoksiin täsmentyy neuvottelujen aikana. Muutokset toteutuisivat tämän hetkisen arvion mukaan syksyn sekä loppuvuoden 2020 ja vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana.

Pirkanmaa-Satakunnan -alueella tarkastellaan jakelun esityön keskittämistä Tampereen postikeskukseen

Pirkanmaa-Satakunnan alueella on myös tarkoitus tarkastella suunnitelmaa jakelun esityön keskittämisestä Tampereen postikeskukseen. Mahdolliset vaikutukset henkilöstöön täsmentyvät neuvottelujen aikana.

- Esityön keskittäminen tarkoittaisi työn lisääntymistä Tampereen postikeskuksessa ja toisaalta työn vähenemistä jakelussa, koska esityön tekeminen koneellisesti postikeskuksessa tarkoittaisi jakeluvalmiita nippuja postinjakajalle, kertoo aluepäällikkö Timo Honkasalo.

Asiakkaille muutokset näkyisivät mahdollisina reittimuutoksina ja postinjakeluajan muutoksina päivän sisällä vasta neuvottelujen jälkeen. Niistä tiedotettaisiin erikseen lähempänä mahdollista ajankohtaa.