Postilla on monipuolinen valikoima myös viranomaisten lähettämisen tarpeisiin – kirjeet voidaan lähettää joko postinsaajan nimellä osoitteellisena tai massalähetyksinä osoitteettomina julkisina tiedotteina

16.04.2020

Koronavirus (Covid-19) on edellyttänyt laajaa viestintää erityisesti viranomaisilta. Hallitus päätti 12. maaliskuuta lähettää tietopaketin kaikille suomalaisille kotiin.

Posti jakoi kansalaiskirjeet Postin tehtäväksi annetuilla postinumeroalueilla, yhteensä noin 400 000 kirjettä 2. huhtikuuta, 8. huhtikuuta ja 9. huhtikuuta. Toinen jakeluyritys hoiti loput yhteensä noin kolmesta miljoonasta kansalaiskirjeestä. Posti jakoi lähetykset erillisenä kirjeenä päiväpostin mukana, ei mainosten välissä.

Postinjakelu on kaupallista toimintaa ja kirjejakelussa on toiminut jo vuosia vapaa kilpailu. Tämä koskee myös julkisten tiedotteiden jakelua. Postia jakaa Suomessa Postin lisäksi 16 muutakin jakeluyritystä. Posti oli mukana myös kansalaiskirjeeseen liittyvässä tarjouskilpailussa.

- Postilla on tarjolla useita erilaisia vaihtoehtoja lähettämiseen ja koko Suomen kattava jakeluverkko. Meillä on myös poikkeustilanteisiin sopivia ratkaisuja. Postilla on rooli kansallisessa huoltovarmuudessa, kertoo Postipalvelujen tuotannosta vastaava johtaja Sami Reponen.

Paperisella kirjeellä on poikkeustilanteissa vielä tärkeä rooli, vaikka digitaalisuus lisääntyy

Eri kirjetuotteilla on erilaisia ominaisuuksia, joita ovat muun muassa kohdennettavuus, haluttu jakeluaika ja esimerkiksi paperisen kirjeen oheen digitaalinen palvelu.

- Meille on tärkeää, että asiakkaamme saa parhaan mahdollisen palvelun omiin tarpeisiinsa ja juuri siihen tilanteeseen sopivasti. Emme oleta, että lähettäjä tietäisi monista vaihtoehdoista ja siksi käymme aina tarkkaan läpi eri vaihtoehdot, Reponen sanoo.

Paperinen kirje on kriisiaikana edelleen tärkeä, koska kaikilla postinsaajilla ei ole digitaalisia kanavia käytössään. Toisaalta digikanavien lisääntyneen käytön myötä myös Postissa on kehitetty myös digitaalisia palveluja.

- Esimerkiksi iPost-palvelumme kautta lähettäjä voi toimittaa meille digitaalisen aineiston ja se saadaan nopeasti paperisena liikkeelle. Lähetys voidaan kohdentaa osoitteiden mukaan. OmaPosti-palvelumme kautta postinsaaja saa tiedot myös omaan kännykkäänsä. Me hyödynnämme dataa, osaamista ja teknologiaa. Postin kautta jakelu hoituu niin kaupungeissa kuin maaseudullakin kattavasti ja tarvittaessa hyvin nopeassa aikataulussa, Sami Reponen kertoo.

Joskus asiakkaan aikataulu tai tarve toteutuu paremmin muun tyyppisellä tuotteella. Asiakas tekee aina ratkaisun, miltä jakeluyritykseltä ja millaisen palvelun ostaa.

- Yleisesti ottaen on hyvä huomata, että poikkeustilanteesta huolimatta yhteiskunnan toiminnot ovat vielä monelta osin normaaliajan mukaisia. Asiakkaat toimivat tällöin normaalien puitesopimusten ja kilpailutusten mukaisesti, Reponen taustoittaa.

Julkinen tiedote jaetaan joka kotiin – myös niihin, joissa on postinsaajan asettama mainoskielto

Postin kautta voi lähettää myös julkisen tiedotteen. Julkinen tiedote -palvelu on tarkoitettu viranomaisten käyttöön tai vastaavaan tiedonjakamiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen. Se voidaan jakaa osoitteeseen kohdentamatta kaikkiin talouksiin eli myös niihin koteihin, joissa vastaanottaja on kieltänyt mainospostin jakamisen.

- Posti tekee yhteistyötä monen eri toimijan kanssa myös jakelupalvelujen osalta. Tässä koronakriisissä eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on korostunut entisestään. Meille postilaisille on ollut tärkeää, että olemme voineet olla osana yhteiskuntavastuun hoitamista myös kansalaisten infopaketin osalta, Sami Reponen kiittää.