Posti pitää tietosuojaviranomaisen päätöstä seuraamusmaksusta kohtuuttomana – Posti on lisännyt tietojen luovutuskiellon näkyvyyttä muuttoilmoituspalvelussa

22.05.2020

Postin muuttoilmoituksen yhteydessä muuttajalla on mahdollisuus kieltää omien tietojensa luovutus osoitteensa päivittämiseksi kolmannelle taholle. Tietosuojaviranomainen on antanut huomautuksen siitä, ettei informaatio ole sen mielestä ollut riittävää. Posti korostaa, että se on toiminut asiassa lain mukaisesti. Posti on myös lisännyt tietojen luovutuskiellon näkyvyyttä. Posti aikoo valittaa tietosuojaviranomaisen määräämästä seuraamusmaksusta.

Suomalaiset tekevät noin miljoona muuttoa vuodessa. Oikeat ja päivitetyt osoitetiedot ovat kriittisen tärkeitä, jotta posti kulkee sujuvasti muuton jälkeenkin. Muuttajan täytyy tehdä muuttoilmoitus, jotta lähetykset voidaan ohjata uuteen osoitteeseen. Muuttoilmoituspalvelun kautta uudet osoitetiedot päivittyvät myös eri palvelun tarjoajille, kuten vakuutusyhtiöille tai ammattiliitoille. Halutessaan tämän päivityksen voi kieltää, ja tästä Posti on kertonut asiakkailleen.

Posti informoi verkkosivuillaan, että omien tietojen luovuttaminen palvelujen tarjoajille on vapaaehtoista ja sen voi halutessaan myös kieltää. Jos muuttaja haluaa kieltää tietojensa päivittämisen, hänen on itse oltava yhteydessä eri palveluntarjoajiin ja kerrottava uusi osoitteensa.

- Suomalaiset tekevät noin miljoona muuttoa vuodessa ja uuden osoitteen päivittymien vaivatta postin lähettäjille on muuttajalle yleensä suuri helpotus. Jos tätä ilmaista palvelua ei olisi, muuttajan pitäisi itse tehdä osoitteenmuutos energiayhtiöön, vakuutusyhtiöön, ammattiliitoille ja kaikille muillekin lähettäjille erikseen. Palvelun tarpeellisuudesta kertoo, että ainoastaan alle prosentti muuttajista kieltää tietojen luovuttamisen päivitystä varten. Ajantasainen osoitetieto on myös meille Postissa tärkeä tieto, jotta lähetykset kulkevat mahdollisimman nopeasti perille, sanoo Tuija Åkerman Postista.

Posti pitää päätöstä seuraamusmaksusta kohtuuttomana

Posti on jo monin tavoin kertonut asiakkailleen asiasta: palveluehdoissa, verkkosivuillaan, tietosuojaselosteessa. Posti toimii tietosuojaviranomaisen ohjeiden mukaisesti ja lisää edelleen luovutuskieltomahdollisuuden näkyvyyttä.

- Posti on jo lisännyt informaatiota ja näkyvyyttä luovutuskiellon mahdollisuudesta verkkopalvelussa. Haluamme varmistaa näkyvyyden jatkossakin, jotta kuluttajan olisi helppo ymmärtää omiin henkilötietoihin liittyvät oikeudet. Tämä on myös Postin etu. Olemme huolehtineet monin tavoin henkilötietojen käsittelyn luotettavuudesta. Teemme korjauksia viranomaisen ohjeiden mukaisesti, Tuija Åkerman sanoo.

Posti on edellyttänyt erillistä hyväksymistä muuttopalvelun ehtoihin niiltä muuttajilta, jotka ovat tilanneet lisäpalveluita muuttoilmoituksen tekemisen yhteydessä, koska tällöin heille on syntynyt asiakassuhde Postiin. Ne muuttajat, jotka tekevät Postin ja Digi- ja väestötietoviraston yhteisessä muuttoilmoituspalvelussa vain osoitteenmuutoksen, ei erillistä hyväksyntää ole edellytetty, mutta ehdot ja tietosuojaseloste ovat olleet käytettävissä ja esillä verkkosivuilla tietojen luovuttamiskiellosta.

Posti aikoo valittaa tietosuojaviranomaisen 18. toukokuuta antamasta päätöksestä. Viranomaiselta ei ole aiemmin tullut tarkentavia ohjeita, vaikka asia on ollut esillä jo vuodesta 2017. Posti on jo itseohjautuvasti tarkentanut ja selkiyttänyt tietosuojaselosteen sanamuotoja ja lisännyt sen sekä palveluehtojen näkyvyyttä Postin verkkopalvelussa.

- Seuraamusmaksu on Postin mielestä kohtuuton palvelusta, joka on ollut samansisältöinen ja viranomaisten tiedossa jo vuosien ajan, Tuija Åkerman sanoo.

Osoitteiden päivityspalvelu on postilain mukaista

Muuttajien osoiterekisteritietojen päivittäminen ei ole Postille ydinliiketoimintaa tulonhankkimismielessä, vaan tärkeä tapa tukea postinsaajan lisäksi myös lähettäjiä ja lähetysten jakelun sujuvuutta muuttajan uuteen osoitteeseen. Muuttajan osoitteiden päivittäminen tehdään postilain mukaisesti.

- Päivitämme postilain mukaisesti muuttajan uuden osoitteen vain niihin rekistereihin, joissa hänen tietonsa jo ovat, Tuija Åkerman kertoo.

Kun olemassa olevia rekistereitä päivitetään, muuttaja saattaa saada suoramarkkinointia yrityksiltä, esimerkiksi energiayhtiöiltä. Jos muuttaja ei halua suoramarkkinointia, hän voi sen kieltää suoraan yrityskohtaisesti tai Suomen Asiakkuusmarkkinointiliiton kieltorekisterin kautta.