Posti kutsuu yrityksiä postinjakelua koskevaan tarjouskilpailuun

03.02.2020

Posti käynnistää jälleen hankintamenettelyn postinjakelupalvelujen hankkimiseksi alueilla, joilla ei ole sanomalehtien varhaisjakelua. Yritykset, jotka ovat kiinnostuneet osallistumisesta kilpailutukseen, voivat ilmoittautua mukaan tarjouskilpailuun 3.2.2020 alkaen. Kilpailutuksessa on myös alueita, joissa Posti kilpailuttaa koko palvelukokonaisuuden.

Postilaki velvoittaa Postin kilpailuttamaan vuosittain yleispalvelukirjeiden eli postimerkillä tai muilla käteismaksutavoilla varustettujen kirjeiden ja korttien viisipäiväisen jakelun alueilla, joilla ei ole täysin kattavaa kaupallisin ehdoin sovittua tilattujen sanomalehtien varhaisjakelua.

Kilpailutus järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2018. Tämän vuoden kilpailutuksen järjestämistä varten liikenne- ja viestintävirasto Traficom on tehnyt uuden aluemäärittelyn. Aiemmin aluemäärittely perustui postinumeroalueisiin. Uudistetussa mallissa alueita on arvioitu jakelupistetarkkuudella. Kilpailutuskohteita on yhteensä 4 324.

- Posti järjestää hankintamenettelyn nyt kolmatta kertaa. Meille on erittäin tärkeää, että tämä tehtävä toteutetaan postilain vaatimusten mukaisesti läpinäkyvästi ja puolueettomasti. Yleispalvelulähetysten lisäksi Posti kilpailuttaa kahdella alueella muiden perusjakelussa olevien lähetysten jakelun ja keräilyn, sanoo kilpailutuksesta vastaava johtaja Tuija Åkerman Postista.

Postilaki edellyttää ainoastaan yleispalvelulähetysten jakelun kilpailuttamista. Aiemmilla kerroilla tarjouskilpailu ei ole tuonut uusia jakelijoita, vaan Posti on hoitanut kaikkien tarjouskilpailussa mainittujen alueiden jakelun.

Hankintamenettelyllä ei ole vaikutusta haja-asutusalueilla perusjakelussa tapahtuvaan sanomalehtien jakeluun, joka jatkuu normaalisti sopimusten mukaisesti.

Postikilpailutus.fi -sivusto avataan 3.2.2020

Kilpailutukseen mukaan haluavia yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan Postin sivulta p löytyvän ilmoittautumislinkin kautta postikilpailutus.fi 3.-14.2. 2020 välisenä aikana.

Postikilpailutus.fi sivulle on koottu tiedot kilpailutuksen toteuttamisesta, kilpailutuskohteista ja erityisvaatimuksista. Kilpailutukseen mukaan haluavia yrityksiä pyydetään ilmoittautumaan sähköisellä lomakkeella, johon täytetään yrityksen ja yhteyshenkilön nimet, y-tunnus ja sähköpostiosoite.

Tarjouskilpailu järjestetään viime vuoden tapaan sähköisesti Postin Hankintaportaalissa. Tarjoava yritys valitsee kilpailutuskohteen tai -kohteet, joista jättää sitovan tarjouksen Hankintaportaalissa merkitsemällä tarjoamansa suoritushinnan. Kilpailutus toteutetaan erityisalojen hankintalain periaatteiden mukaisesti.

Åkermanin mukaan kilpailutuksessa ovat samat vaatimukset ja valintakriteerit kaikille osallistujille, myös Postille.

Peruskriteereitä tarjouskilpailussa ovat muun muassa, että yritys sitoutuu noudattamaan Postin toimittajia koskevia eettisiä ohjeita, ympäristökriteerejä ja on Vastuugroup.fi:n mukainen Luotettava Kumppani.

Tarjouskilpailulle määritellyn ajan päätyttyä Postin Hankinta vertailee tarjoukset 2.-30.4. 2020 ja valitsee kokonaisarvion perusteella edullisimman tarjouksen. Sopimuksen mukainen toiminta kilpailutuskohteissa alkaa 1.7.2020.