Posti: Korona nopeuttaa digiloikkaa – valtiosihteerityöryhmän ehdotukset jakelun turvaamiseksi on syytä toteuttaa pikaisesti

26.08.2020

Postin mielestä valtiosihteerien työryhmän esitykset postin ja lehtien jakelun turvaamiseksi pitäisi toteuttaa mahdollisimman nopeasti. Postin johtajan Yrjö Eskolan mukaan koronakriisi kiihdyttää digitalisaatiota ja vähentää paperipostin määrää ennakoitua nopeammin.

Ministeriöiden välinen työryhmä julkisti tänään raporttinsa siitä, miten postin ja sanomalehtien jakelu voidaan turvata Suomessa seuraavina vuosina. Työryhmä esittää kevennyksiä jakelupäiviin ja tiedonvälitystukea sanomalehtien jakelun turvaamiseksi haja-asutusalueilla.

Postin Postipalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Yrjö Eskola kiittää valtiosihteeri Olli Kosken johtamaa työryhmää perusteellisesta ja monipuolisesta valmistelusta, jossa on kuultu myös Postia ja muita toimijoita.

- Työryhmän esitykset postitoiminnan turvaamiseksi ovat kannatettavia ja välttämättömiä, sillä koronakriisin aikana viestintä on sähköistynyt entistäkin nopeammin. Keväällä kirjepostin määrä väheni ennätykselliset 24 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajasta. Digiloikan vuoksi yleispalvelun jakelupäivien määrään liittyvää sääntelyä on kevennettävä nopeasti. Muissa Pohjoismaissa on jo tehty tai tehdään vastaavia kiireellisiä sääntelykevennyksiä, jotta postitoiminta kyetään turvaamaan, sanoo Eskola.

Kirjemäärä vähentynyt jo yli 60 prosenttia, jaettavaa ei ole enää viidelle päivälle

Eskola laskee, että koko 2000-luvulla kirjemäärästä on hävinnyt sähköisen viestinnän myötä yhteensä yli 60 prosenttia. Yleispalvelun viisipäiväiselle jakelulle ei ole näin rajun laskun takia enää asiakastarvetta ja kannattavuusedellytyksiä.

- On hyvin tärkeää, että postilaki elää ajassa asiakastarpeiden mukana. Lähettäjäasiakkaamme odottavat kustannustehokasta jakelua. Posti on Suomen suurimpia yritystyönantajia ja meille on hyvin tärkeää, että työryhmän ehdotukset toteutetaan hallitusti ja vastuullisesti myös henkilöstön näkökulmasta, korostaa Eskola.

Jakelumäärän voimakkaan laskun ja koronapandemian taloudellisten vaikutusten vuoksi Posti on joutunut sopeuttamaan ja tehostamaan toimintaansa. Posti on keventänyt perjantain printtipostin jakelua kesällä, koska jaettavaa ei ole riittävästi perjantain jakeluun. Poikkeusjärjestelyä jatketaan lokakuun loppuun asti. Posti on lisäksi lomauttanut tuotannon ja hallinnon henkilöstöään.

Jakelupäiviä vähentämällä ja jakelua tehostamalla voidaan alentaa merkittävästi ympäristön kuormitusta. Postin päiväjakelussa ajetaan autolla nykyisellä jakelumallilla n. 1,4 miljoona kilometriä viikossa. Esimerkiksi kolmen päivän jakelussa kilometrimäärä putoaisi alle 1 miljoonaan kilometriin, mikä vähentäisi hiilidioksidipäästöjä jopa 30 prosenttia.

Sanomalehtien jakelukustannuksia nostaa kirjeiden väheneminen jakajan repussa

Eskola pitää hyvin tarpeellisena viisipäiväisten paperisten sanomalehtien jakelun tukemista maaseudulla määräaikaisella valtiontuella samalla kun yleispalvelun jakeluvelvoite muuttuu kolmipäiväiseksi. Eskolan mukaan tiedonvälitystuki mahdollistaisi moniarvoisen tiedonvälityksen säilymisen myös maaseudulla.

- Suomi on tällä hetkellä Euroopan ainoita maita, jossa postin tai lehtien jakelua ei tueta valtion toimesta. EU sallii jäsenmaiden kansalliset toimenpiteet lehtien taloudellisen kestävyyden parantamiseksi. Suomessa sanomalehtien jakelua tuettiin vuoteen 1995 saakka.

Eskolan mukaan sanomalehtien haasteena erityisesti maaseudulla on se, että postinjakajan repussa kirjeet vähenevät nopeasti, jolloin jakelun maksajiksi jäävät sanomalehdet. Reitti pitää kiertää ja käytännössä samat kilometrit ajaa, vaikka reppu tyhjenee. Tämä nostaa jaettavien lehtien yksikkökustannuksia.

- Koronakriisin aikana kiihtynyt kirjevolyymin lasku on lisännyt jakelun kustannuspaineita jo nyt. Muutoksen voimaantulo vuonna 2022 on hyvin kaukana ja ratkaisuja tarvittaisiin jo aiemmin, arvioi Eskola.

Lokerikkojakelu kerrostaloissa yleinen käytäntö maailmalla

Työryhmä haluaisi myös selvittää siirtymistä lokerikkojakeluun kerrostaloissa. Käytäntö on yleinen muualla maailmassa. Suomi on tähän asti ollut harvoja poikkeuksia, jossa posti jaetaan asuntokohtaisiin luukkuihin.

Eskola toivoo, että ehdotusta viedään nopeasti eteenpäin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tietojen avaaminen ongelmallista tietoturvan ja tasapuolisen kilpailun kannalta

Eskola kannattaa alueellisen ja paikallisen jakeluyhteistyön kehittämistä kaupalliselta pohjalta. Hän pitää sen sijaan hyvin ongelmallisena ehdotuksia Postin verkon tai jakeludatan avaamista kilpailijoiden käyttöön.

- Tässä pitää olla hyvin tarkkana asiakkaiden yksityisyydensuojan, tietoturvan ja kilpailun tasapuolisuuden takia. Pakettijakelu, verkkokauppa sekä logistiikkapalvelut ovat hyvin kansainvälisiä ja vapaasti kilpailtuja aloja. Näin ollen yhteen kotimaiseen yhtiöön ei voi kohdistaa raskaampaa sääntelyä tai tietojen luovutusvelvoitteita kuin muille alan toimijoille. Tulevat lainmuutokset on valmisteltava ja muutosten vaikutusarvioinnit tehtävä huolellisesti.