Posti Groupin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset: Sanna Suvanto-Harsaae hallituksen puheenjohtajaksi

14.05.2020

Kuvassa Sanna Suvanto-Harsaae (ylin), Raija-Leena Hankonen (alarivi vas), Harri Hietala, Sirpa Huuskonen ja Hanna Vuorela.

Posti Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 14.5.2020 Helsingissä. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että osinkoa jaetaan vuoden 2019 tuloksen perusteella 29,8 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous vahvisti myös vuoden 2019 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle.

Hallitus

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat

Puheenjohtaja Markku Pohjolan ja varapuheenjohtaja Suvi-Anne Siimeksen lisäksi Eero Hautaniemi, Anna Martinkari ja Arja Talma eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi.

Hallitukseen uusiksi jäseniksi valittiin

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Sanna Suvanto-Harsaae ja varapuheenjohtajaksi Per Sjödell. Sanna Suvanto-Harsaae toimii Altia Oyj:n hallituksen puheenjohtajana sekä SAS AB:n ja monien muiden yhtiöiden hallituksissa. Hänen kokemuksensa logistiikasta, vähittäiskaupasta ja digitaalisten kanavien kehityksestä on merkityksellistä, kun Postin uudistamista jatketaan. Hallituksen jäsenet esitellään yhtiön kotisivuilla osoitteessa posti.com kohdassa Hallinnointi/Hallitus ja sen valiokunnat.

-  On kunnia tulla nimitetyksi Posti Groupin hallituksen puheenjohtajaksi. On hienoa päästä työskentelemään yrityksen kanssa, johon työntekijöillä ja asiakkailla on vahva tunneside ja jolla on myös tärkeä yhteiskunnallinen rooli. Samanaikaisesti Posti toimii markkinoilla, jotka ovat suuressa murroksessa ja joissa seuraavat 3-4 vuotta ovat ratkaisevia Postin tulevaisuuden menestyksen kannalta. Uskon, että laaja strateginen ja kaupallinen osaamiseni tulee olemaan hyödyllinen Postille tässä muutoksessa. Odotan vuorovaikutteista yhteistyötä Postin työntekijöiden, johdon, hallituksen, omistajan ja muiden sidosryhmien kanssa, sanoo puheenjohtaja Sanna Suvanto-Harsaae.

-  Kuluneet kolme vuotta Postin hallituksessa ovat tarjonneet näköalapaikan nopeasti muuttuvaan toimialaan ja yritykseen. Postitoiminnan murroksessa pärjääminen edellyttää ripeää ja määrätietoista uudistumista. Nämä ominaisuudet Postilla on hallussaan. Suuret kiitokset Postin johdolle ja henkilöstölle sitoutumisesta uudistumiseen ja tinkimättömästä työstä välttämättömän muutoksen aikaan saamiseksi. Toivotan kaikille postilaisille parasta menestystä ja myötätuulta jatkoon. Kiitän lämpimästi sujuvasta ja tuloksellisesta yhteistyöstä, sanoo Markku Pohjola.

Sujuvan siirtymävaiheen varmistamiseksi Markku Pohjolan kanssa on sovittu, että hän toimii yhtiön hallituksen neuvonantajana lyhyehkön siirtymäajan.

Hallintoneuvosto

 Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat

Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Aki Lindén ja varapuheenjohtajana Atte Harjanne.

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot

Hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot pysyivät ennallaan. Hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkio ja kokouspalkkiot. Ulkomailla asuville hallituksen jäsenille kokouspalkkiot maksetaan kaksinkertaisena. Posti Group -konsernin palveluksessa olevalle hallituksen jäsenelle ei makseta erillistä palkkiota hallitustyöstä.

Hallintoneuvoston jäsenille maksetaan kokouspalkkiot.

Tilintarkastaja ja muut asiat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy (PwC). Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KTM, KHT Mikko Nieminen.

Lisäksi päätettiin muutoksista yhtiöjärjestykseen.

 

VALOKUVIA MEDIAN KÄYTTÖÖN: 
http://digilibrary.posti.com/l/KZXV5kTgwQHg