Posti Groupin toimintamallimuutokseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet

21.10.2020

Posti Groupin syyskuussa 2020 aloittamat, pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä Suomessa koskeneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Neuvotteluiden taustalla on toimintamallimuutos, jonka tavoitteena on vauhdittaa konsernin liiketoimintojen uudistamista sekä lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta etenkin pitkällä aikavälillä. Muutoksilla pyritään tehostamaan myös kustannusrakennetta yhtiön tulevaisuuden kilpailukyvyn turvaamiseksi.

Neuvottelujen alkaessa pysyväksi kokonaisvähennystarpeeksi arvioitiin enintään 130 henkilöä. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että tavoitellut muutokset voidaan toteuttaa arvioitua vähemmillä henkilöstövähennyksillä. Toimintojen uudelleenorganisointi ja toiminnan tehostaminen johtavat enintään noin 90 vakinaisen työsuhteen päättymiseen. Tuemme irtisanottavia uudelleentyöllistymisessä, ja tarjoamme heille muun muassa valmennusta työnhakuun. Rahtiliiketoiminta ja Transval eivät olleet näiden neuvotteluiden piirissä. Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä.

- Toimialamurroksen ja voimakkaan digitalisaatiokehityksen vuoksi osa liiketoiminnastastamme on muuttunut pysyvästi. Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne uudistumisemme nopeuttamisessa ja kilpailukykymme turvaamisessa. On erittäin valitettavaa, että nyt toteuttavalla toimintamallimuutoksella on henkilöstövaikutuksia. Tuemme henkilöstöämme muutoksen keskellä. Liiketoimintaryhmiemme asiakastarpeet ja kilpailukeinot eroavat jatkossa toisistaan entistä enemmän. Meidän on huolehdittava siitä, että toimintamallimme vastaa näihin tarpeisiin parhaalla mahdollisella tavalla, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Toimintamallimuutoksen myötä konserniin kuuluvilla liiketoimintaryhmillä on aiempaa enemmän tulosvastuuta ja kokonaisvaltaisempi rooli kehittää ja ohjata toimintaansa. Tavoitteena on, että kussakin liiketoiminnassa palveltavien asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin voitaisiin vastata paremmin ja nopeammin. Liiketoimintaryhmien toimintaa tehostetaan ja yhteisiä konsernitoimintoja puolestaan kevennetään ja järjestellään uudelleen.

Muutoksilla ja toiminnan tehostamisella saadaan myös huomattavia säästöjä. Säästöjä haetaan myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta.