Posti Group suunnittelee toimintamallinsa muutosta vauhdittaakseen liiketoimintojensa uudistamista

08.09.2020

Posti Group suunnittelee toimintamallin muutosta, jonka tavoitteena on vauhdittaa konsernin liiketoimintojen uudistamista sekä lisätä toiminnan ketteryyttä ja tuottavuutta. Suunnitelluilla muutoksilla on vaikutuksia organisaatiorakenteisiin, toimintatapoihin ja työtehtäviin. Tämän vuoksi Posti aloittaa pääasiassa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä koskevat yhteistoimintaneuvottelut Suomessa.

Toimialamurros ja yhteiskunnan digitalisaatio vaikuttavat merkittävästi Postin toimintaan. Koronavirustilanne on vauhdittanut muutosta entisestään. Toisella vuosineljänneksellä osoitteellisten kirjeiden määrä väheni Suomessa ennätykselliset 24 prosenttia; samaan aikaan pakettivolyymit kasvoivat merkittävästi ja kilpailu toimialalla on kiristynyt. Postin on pystyttävä vastaamaan asiakkaiden nopeasti muuttuviin tarpeisiin aiempaa ketterämmin ja uudistumaan tilanteessa, jossa osa sen liiketoiminnasta on muuttunut pysyvästi. Yhtiö tarkastelee myös strategiaansa ja tekee tarvittaessa täsmennyksiä siihen loppuvuoden aikana.

-Toimialamme on suuressa murroksessa ja koronatilanteen myötä muutosvauhti on kiihtynyt entisestään. Meidän on vastattava asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja uudistuttava nykyistä huomattavasti nopeammin. Tämän vuoksi suunnittelemme toimintamallin muutosta, jonka tavoitteena on vauhdittaa liiketoimintojemme uudistamista ja tehostaa toimintaamme. Tällä muutoksella on ikävä kyllä henkilöstövaikutuksia. Meidän täytyy kuitenkin katsoa tulevaan ja tehdä tilanteen vaatimia muutoksia. Seuraavat kolme vuotta on meille kriittinen aikajänne kilpailukykymme turvaamisessa. Tuemme henkilöstöämme tämän muutoksen keskellä, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Käynnistettävät yhteistoimintaneuvottelut koskevat pääasiassa erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä työskenteleviä henkilöitä Suomessa. Arvioitu vähennystarve on noin 130 työtehtävää. Rahtiliiketoiminta ja Transval eivät ole neuvotteluiden piirissä. Säästöjä haetaan myös monilla muilla tavoilla, esimerkiksi tarkastelemalla oman ja ulkoa ostetun työn suhdetta. Yhteistoimintaneuvottelut alkavat 15.9.2020 ja kestävät vähintään kuusi viikkoa, elleivät osapuolet sovi neuvottelujen päättämisestä aiemmin. Postin palveluksessa on noin 22 000 henkilöä.

Toimintamallimuutoksella tavoitellaan palveluiden ja asiakaskokemuksen parantamista

Toimintamallia on tavoitteena muuttaa siten, että konserniin kuuluvilla liiketoimintaryhmillä olisi aiempaa enemmän tulosvastuuta ja kokonaisvaltaisempi rooli kehittää ja ohjata toimintaansa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin. Näin pyritään parantamaan palveluita ja asiakaskokemusta. Liiketoimintaryhmien toimintaa tehostettaisiin ja joitakin yhteisiä konsernitoimintoja puolestaan hajautettaisiin ja kevennettäisiin. Nykyinen kulurakenne on liiketoimintojen kantokykyyn nähden raskas. Suunnitelluilla muutoksilla ja toiminnan tehostamisella tavoitellaan huomattavia säästöjä.