Posti Group Q4/2019: Lakolla oli merkittävä negatiivinen vaikutus vuoden 2019 viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tuloksiin

13.02.2020

Posti Group Oyj:n tilinpäätöstiedote

Loka–joulukuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Keskeiset tapahtumat

 

 

 

Vuosi 2019

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Näkymät 2020

Liikevaihdon vuonna 2020 odotetaan pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna, mahdollisia uusia yrityshankintoja ja ‑myyntejä huomioimatta.  Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan viime vuoden tasosta.

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

 

10–12 2019

10–12 2018

1–12 2019

1–12 2018

Liikevaihto*, milj. euroa

392,9

420,8

1 564,6

1 559,3

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

35,0

36,4

155,1

110,8

Oikaistu käyttökate*, %

8,9

8,7

9,9

7,1

Käyttökate*, milj. euroa

32,8

33,7

140,6

104,5

Käyttökate*, %

8,4

8,0

9,0

6,7

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

5,4

20,5

39,0

47,0

Oikaistu liiketulos*, %

1,4

4,9

2,5

3,0

Liiketulos*, milj. euroa

-2,8

16,5

18,5

39,3

Liiketulos*, %

-0,7

3,9

1,2

2,5

Tilikauden tulos*, milj. euroa

-4,1

14,1

14,1

34,6

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

4,3

0,1

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

 

 

4,5

1,3

Nettovelka, milj. euroa

 

 

164,3

-31,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

 

 

1,0x

-0,3x

Omavaraisuusaste, %

 

 

40,0

48,6

Oikaistu vapaa kassavirta

 

 

78,0

29,9

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

 39,7

16,0

133,7

62,1

Henkilöstö kauden lopussa*

 

 

 20 468

18 185

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

 16 036

15 868

 16 569

16 425

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

-0,10

0,36

0,47

0,02

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

 0,75**

0,71

Osingot, milj. euroa

 

 

 29,8**

28,4

 

* Jatkuvat toiminnot

** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vuoden 2019 viimeistä neljännestä hallitsi Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry:n järjestämä lakko. Tavallisesti merkittävä osa Postin vuosituloksesta muodostuu vuoden viimeisellä neljänneksellä, joten lakolla oli merkittävä vaikutus koko vuoden tulokseemme. Vielä kolmannen vuosineljänneksen lopun taloudellinen tulos osoitti vahvaa tilikautta Postille. Koska lakko kuitenkin vaikutti viimeisen vuosineljänneksen tulokseen merkittävästi, emme saavuttaneet vuoden 2019 tulosohjeistustamme. Sen mukaan liikevaihdon ja oikaistun liiketuloksen arvioitiin kasvavan, mutta sen sijaan vuoden 2019 liikevaihto pysyi samalla tasolla kuin vuonna 2018 ja oikaistu liiketulos puolestaan laski.

Viimeisen vuosineljänneksen aikana joulukortteja lähetettiin aiempaa vähemmän, ja joulukorttien määrä laski yli 30 prosenttia edellisvuodesta. Joulukorteilla on ollut merkittävä vaikutus Postipalveluiden koko vuoden tulokseen, joten volyymin negatiivinen kehitys ja lakon vaikutukset luovat jatkossa lisää paineita Postipalvelujen kulurakenteelle.

Olen kuitenkin erittäin tyytyväinen siihen, että alalle saatiin neuvotteluratkaisu ja työrauha marraskuussa 2019 vaikeiden neuvottelujen ja pitkän lakon päätteeksi. Posti on viime keväästä asti neuvotellut PAU:n kanssa ratkaisuista, jotka turvaisivat Postin kilpailukyvyn ja työpaikat alan murroksen keskellä.

Postipalvelut-liiketoiminta onnistui toipumaan lakon vaikutuksista varsin hyvin, joskin meillä on ollut loppuvuodesta laatuongelmia tietyillä alueilla, erityisesti pääkaupunkiseudulla.  Yleisesti ottaen Postipalvelut-liiketoiminnan suorituskyky on tämän vuoden aikana ollut erittäin hyvä.  Olemme onnistuneet vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin, ja samaan aikaan olemme pystyneet pitämään kulurakenteen kurissa.

Lakko vaikutti eniten Paketti ja verkkokauppa ‑liiketoimintaan. Oli selkeästi nähtävissä, että asiakkaamme siirsivät volyymejaan pois Postin jakeluverkosta jo ennen lakkoa. Tämä aiheutti Paketti ja verkkokauppa ‑liiketoiminnassa merkittäviä tulomenetyksiä, joten liiketoiminnan liikevaihto pysyi edellisvuotisella tasolla. Meidän on nyt pyrittävä kaikin tavoin palauttamaan asiakkaidemme luottamus meihin.

Jos katsotaan koko vuotta, paketti ja verkkokaupan puolella saavutettiin loistavia tuloksia: pakettiautomaattien määrä kasvatettiin voimakkaasti ja nyt meillä on noin 1 700 automaatin verkosto ympäri Suomen. Lisäksi avasimme verkkokauppaan keskittyvän Box-tilan Helsingin ydinkeskustaan. OmaPosti-applikaatio nousi ladatumpien listalla 1. sijalle useaan kertaan vuoden aikana. Kaiken lisäksi myyntimme sujui hyvin erityisesti Ruotsissa ja onnistuimme saamaan useita suuria verkkokauppiaita asiakkaiksemme. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Strategiamme mukaisesti haemme kasvua erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta.  Vuoden 2019 liikevaihdon kehitys kertoo hyvin siitä, että olemme onnistuneet strategiamme toteutuksessa; Paketti ja Verkkokaupan sekä Logistiikkapalvelut muodostavat jo yli 50 prosenttia liikevaihdostamme.

Tähän liikevaihdon kehitykseen vaikutti erityisesti sisälogistiikkayhtiö Transvalin yritysosto vuoden 2019 alussa. Transvalin osuus vuoden 2019 liikevaihdosta oli noin 100 miljoonaa euroa, ja hankinta vahvisti strategisesti myös Postin logistiikkatarjontaa. Vuonna 2019 onnistuimme parantamaan rahti- ja elintarvikeliiketoiminnan tehokkuutta.

Venäjän toimintomme saavuttivat vahvan taloudellisen tuloksen viimeisellä vuosineljänneksellä. Toteutimme vuonna 2019 monia toimia Itella Venäjän suorituskyvyn vahvistamiseksi yleisen markkinaympäristön haasteiden jatkuessa.

Postin strategia on päivitetty vuosille 2020-2022. Tavoitteenamme on olla verkkokaupan voittaja, luotettavin kumppani logistiikkaratkaisuissa sekä viestinvälityksen uudistaja. Dataa ja älykästä teknologiaa hyödyntämällä kehitämme asiakaslähtöisiä palveluita. Kasvua haemme edelleen erityisesti paketti ja verkkokauppa- sekä logistiikkaliiketoiminnasta, joissa on Postin tulevaisuus. Uudistusten avulla pyrimme säilyttämään perinteiset postipalvelut kilpailukykyisenä mahdollisimman pitkään. Yksi keskeinen tavoitteemme on poistaa päästöt palveluistamme vuoteen 2030 mennessä. On siis aika lisätä kierroksia ja näyttää suuntaa kohti hiilivapaita palveluita.

Nyt on katsottava eteenpäin, jatkettava asiakastarjontamme kehittämistä ja parannettava laatuamme sekä tehtävä yhteistyötä yhtenä yhtiönä. Haluan kiittää asiakkaitamme siitä, että he luottivat meihin vuonna 2019. Lopuksi haluan vilpittömästi kiittää Postin henkilöstöä.