Posti Group neuvottelee mahdollisista lomautuksista koronavirustilanteessa osassa liiketoimintojaan

21.04.2020

Posti Group varautuu koronapandemian aiheuttamiin liiketoimintavaikutuksiin ja asiakaskysynnän muutoksiin ja neuvottelee mahdollisista lomautuksista osassa liiketoimintojaan. Tavoitteena neuvotteluille on joustavien ratkaisujen löytäminen, jotta vaikutukset henkilöstölle jäisivät mahdollisimman pieniksi. Rahtiliiketoiminnassa käynnistetään yhteistoimintaneuvottelut ja kotipalveluissa neuvotellaan mahdollisista lomautuksista. Aiemmin ilmoitetut Transvalin mahdollisia lomauksia koskevat yhteistoimintaneuvottelut ovat osittain päättyneet. Lisäksi Posti Groupin johtoryhmä luopuu yhden kuukauden palkasta.

Koronapandemialla on kahdenlaisia vaikutuksia Posti Groupin liiketoimintaan. Yhtiön Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnassa on poikkeuksellisen kiireistä johtuen verkkokaupan pakettimäärien merkittävästä kasvusta. Postin kautta kulkee noin miljoona pakettia viikossa, yhtä paljon kuin joulun huippusesongissa. Samalla koronakriisi vaikuttaa heikentävästi rahtiliiketoimintaan, Posti Groupiin kuuluvan Transvalin logistiikkaliiketoimintaan sekä kotipalveluiden toimintaan. Näissä palvelukysynnän muutoksissa Postin on varauduttava pandemian liiketoimintavaikutuksiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä.

- Koronapandemia koskettaa meitä kaikkia ja koko yhteiskuntaa. Tuhannet työntekijämme tekevät joka päivä parhaansa, jotta palvelumme toimivat ja voimme auttaa asiakkaitamme tässä poikkeuksellisen haastavassa tilanteessa. Kiitän kaikkia arvokkaasta työstä. Samaan aikaan kun osassa liiketoimintojamme on erityisen kiireistä, osassa volyymit laskevat asiakastarpeen vähenemisen myötä. Koronakriisin pitkittyessä sen vaikutukset näkyvät vääjäämättä myös Postissa. Vastuullisena työnantajana meidän on kuitenkin varauduttava tilanteen aiheuttamiin liiketoimintavaikutuksiin ja huolehdittava siitä, että toimintaedellytyksemme ovat hyvät kriisin jälkeenkin, sanoo Posti Groupin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto.

Yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista rahtiliiketoiminnassa, kotipalveluissa ja Transvalissa

Tavoitteena neuvotteluille on joustavien ratkaisujen löytäminen, jotta vaikutukset henkilöstölle ja asiakkaille jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Rahtiliiketoiminnassa käynnistyvät 27.4.2020 yhteistoimintaneuvottelut, joiden piirissä on koko rahdin henkilöstö, noin 1100 henkilöä. Alustavien arvioiden mukaan neuvottelut saattavat johtaa enintään 90 päivän mittaisiin lomautuksiin vaiheittain vuoden 2020 aikana. Kuljetusmäärät ovat vähentyneet muun muassa palvelualan, teollisuuden sekä rakentamisen toimialoilla, ja tällä on jo nyt vaikutusta rahdin palveluiden kysyntään. Kysynnän ennakoidaan heikkenevän entisestään lähitulevaisuudessa. Varautuminen asiakkaiden toimitusmäärien muutoksiin on välttämätöntä liiketoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Kotipalveluissa on käynnissä yhteistoimintaneuvottelut koskien mahdollisia määräaikaisia lomauksia henkilökohtaisen avun tehtävissä. Pitkään jatkunut pandemiatilanne on aiheuttanut asiakasmenetyksiä johtuen siitä, että palvelutalot ja yksittäiset asiakkaat ovat peruneet avustuskäyntejä. Kotipalveluissa on pyritty ja pyritään jatkossakin löytämään työntekijöille korvaavia työtehtäviä, jotta lomautuksilta vältyttäisiin. Alustava arvio lomautustarpeesta on vähäinen. Postin kotipalveluiden palveluksessa työskenteli maaliskuussa noin 600 henkilöä.

Transval käynnisti 24.3.2020 yhteistoimintaneuvottelut mahdollisista lomautuksista. Neuvotteluiden piirissä oli noin 3 600 henkilöä. Neuvottelut ovat päättyneet tuotannollisia töitä tekevien henkilöiden osalta. Neuvottelujen tuloksena Transvalilla on tarvittaessa mahdollisuus lomauttaa henkilöstöä määräaikaisesti ja porrastetusti vuoden 2020 aikana. Mahdollisen lomautuksen laajuus ja kesto voivat vaihdella hyvinkin paljon eri liiketoiminnoissa, kesto voi olla 1-90 päivää. Transvalissa on tehty useita toimenpiteitä, jotta koronapandemian vaikutukset olisivat mahdollisimman maltilliset ja lomautustarve pystyttäisiin minimoimaan.

Posti Groupin johtoryhmä luopuu yhden kuukauden palkasta

Osana koronavirustilannetta Posti Groupin johtoryhmän jäsenet ovat päättäneet luopua yhden kuukauden palkastaan vuoden 2020 aikana jatkaen työntekoa täysin normaalisti. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja mukaan lukien 7 jäsentä.