Posti Group 1–9/2020: Postin oikaistu liiketulos parani huomattavasti kolmannella neljänneksellä nopean liiketoiminnan sopeuttamisen ansiosta

29.10.2020

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammi–syyskuu 2020

Heinä–syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

 

Luvut ajanjaksoilta 7–9/2020 ja 7–9/2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Aditro Logisticsin luvut sisältyvät Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen, mutta ne eivät ole mukana vertailukauden 2019 luvuissa.

 

Tammi−syyskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Luvut ajanjaksoilta 19/2020 ja 19/2019 eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Aditro Logisticsin luvut sisältyvät Postin lukuihin huhtikuusta 2020 alkaen, mutta ne eivät ole mukana vertailukauden 2019 luvuissa.

 

Näkymät 2020 (ennallaan)

Koronavirustilanne vaikeuttaa huomattavasti koko vuoden makrotalouden näkymien ennustamista. Posti säilyttää vuoden 2020 näkymänsä, mutta poikkeuksellisista markkinaolosuhteista johtuen näkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Markkinoiden kasvavan epävarmuuden sekä koronaviruksen oletettujen vaikutusten Suomen ja maailman talouteen odotetaan johtavan Postin liikevaihdon laskuun vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta, jolloin postilakko vaikutti Postin tulokseen erittäin negatiivisesti.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.

 

Konsernin avainluvut n avainluvut

 

 

 

 

 

 

7-9 2020

7-9 2019

1-9 2020

1-9 2019

1-12 2019

Liikevaihto*, milj. euroa

381,2

381,2

1 157,7

1 171,6

1 564,6

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

47,1

40,5**

122,4

118,3**

152,3**

Oikaistu käyttökate*, %

12,4

10,6**

10,6

10,1**

9,7**

Käyttökate*, milj. euroa

47,3

39,0

121,6

107,7

140,6

Käyttökate*, %

12,4

10,2

10,5

9,2

9,0

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

16,9

11,5**

32,6

31,8**

36,2**

Oikaistu liiketulos*, %

4,4

3,0**

2,8

2,7**

2,3**

Liiketulos*, milj. euroa

17,1

10,1

29,6

21,2

18,5

Liiketulos*, %

4,5

2,6

2,6

1,8

1,2

Tilikauden tulos*, milj. euroa

12,3

10,2

11,6

18,2

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

   

1,7

8,5

4,3

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

   

4,0

8,1

4,5

Nettovelka, milj. euroa

   

277,1

168,7

164,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

   

1,8x

1,0x**

1,0x**

Omavaraisuusaste, %

   

34,5

40,0

40,0

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

   

30,6

2,2

14,7

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

   

111,7

94,0

133,7

Henkilöstö kauden lopussa*

   

20 586

20 153

20 468

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

16 187

16 527

16 266

16 747

16 569

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,31

0,26

0,29

0,58

0,47

Osakekohtainen osinko, euroa

       

0,75

Osingot, milj. euroa

       

29,8

 

 

 

 

 

 

* Jatkuvat toiminnot

 

 

 

 

 

** Oikaistu erityiserien uuden määritelmän mukaisesti

 

 

 

 

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Olen erittäin tyytyväinen Postin kolmannen vuosineljänneksen tulokseen. Nopean liiketoiminnan sopeuttamisen ansiosta teimme vahvan tuloksen. Tältä pohjalta on erittäin hyvä jatkaa Postin muutosta. Haluankin kiittää Postin työntekijöitä tiimityöstä, sitoutumisesta ja sinnikkyydestä näinä vaikeina aikoina. Liiketuloksemme parani merkittävästi haastavassa markkinaympäristössä verrattuna kuluvan vuoden toiseen neljännekseen sekä viime vuoden kolmanteen neljännekseen.

Erittäin kiireinen ja tärkeä sesonkiaika alkaa pian. Tämän vuoksi haluamme muistaa erityisesti tuotannollisissa tehtävissä työskenteleviä postilaisia korottamalla loppuvuodeksi Kiitos-palkkioihin varatun summan 1,3 miljoonasta eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Näinä poikkeuksellisina aikoina meillä postilaisilla on suuri vastuu siitä, että varmistamme kotitalouksille ja perheille onnistuneen sesongin ja asiakasyrityksillemme vahvan myyntikauden.

Vaikka kolmannen neljänneksen tuloksemme oli hyvä, muutosmatkamme on vielä alkuvaiheessa. Kannattavuutemme ei ole vielä kestävällä tasolla. Meidän on jatkettava eri liiketoimintojemme nopeaa kehittämistä. Meidän täytyy keskittyä asiakkaiden tarpeisiin, jatkaa kustannusrakenteemme parantamista ja reagoida nopeasti markkinoiden muutoksiin.

Postipalveluilla on edessään useita haasteita. Osoitteellisten kirjeiden määrä väheni kolmannella vuosineljänneksellä 20 prosenttia. Postilain uudistamisella on kiire. Olemme tyytyväisiä valtiosihteerityöryhmän ehdotukseen postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi Suomessa tulevina vuosina. Tämä onnistuu postilakia uudistamalla ja ottamalla käyttöön määräaikainen tiedonvälitystuki sanomalehtien jakeluun haja-asutusalueilla. Uudistus on kriittinen, ja sen pitäisi tulla voimaan viimeistään vuoden 2022 alusta.

Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän vahva tuloskehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Pakettivolyymit Suomessa ja Baltian maissa kasvoivat 21 prosenttia. Vuoden 2020 aikana olemme toimittaneet enemmän paketteja kuin koskaan Postin historiassa. On kuitenkin välttämätöntä, että jatkamme edelleen tarjonnan kehittämistä, pidämme kustannusrakenteen kilpailukykyisenä ja parannamme jatkuvasti asiakaskokemustamme. Volyymien valtava kasvu on aiheuttanut jonkin verran haasteita jakelussamme. Olemme niistä pahoillamme ja työskentelemme kovasti ratkaistaksemme ne.

Transvalin liikevaihto oli edellisvuoden tasolla, ja liiketoimintaryhmä jatkoi työtään kustannustehokkuutensa parantamiseksi. Myös Aditro Logisticsin positiivinen tuloskehitys jatkui, erityisesti liittyen heidän uusiin Arlandan varastotoimintoihin. Rahtipalveluiden kannattavuus parani kolmannella neljänneksellä merkittävästi tehostamisohjelman ansiosta. Itella Venäjän kannattavuus heikkeni kolmannella neljänneksellä vaikean markkinatilanteen ja vahvan vertailukauden vuoksi.

Kolmannella neljänneksellä ilmoitimme myös suunnittelevamme toimintamallin muutosta. Uusi toimintamalli auttaa meitä vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin ja säilyttämään kulurakenteemme kilpailukykyisenä myös tulevaisuudessa.

Ilmoitimme syyskuussa myyneemme Postin hoivapalvelut. Raportointikauden jälkeen 28.10. ilmoitimme myös Posti Messaging Scandinavia -toimintojen myynnistä. Yrityskaupat ovat tärkeä osa Postin uudistumista ja keskittymistä ydinliiketoimintoihin. Jatkamme liiketoimintaportfoliomme analysointia, ja tavoitteenamme on entistä selkeämpi ja fokusoidumpi liiketoimintaportfolio.

Edessämme on pian kaikkien aikojen vilkkain verkkokaupan sesonki. Vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä postilakolla oli merkittävä negatiivinen vaikutus Postin tulokseen. Teemmekin nyt lujasti töitä varmistaaksemme, että tuleva sesonki on asiakkaillemme menestys.

 

Posti Group_Osavuosikatsaus Q3 2020.pdf