Posti Group 1–3/2020: Oikaistu liiketulos vakaa – vuoden 2020 liikevaihtonäkymiä laskettu koronaviruksesta johtuvan epävarmuuden lisääntymisen vuoksi

29.04.2020

Posti Group Oyj:n osavuosikatsaus tammimaaliskuu 2020

Tammi–maaliskuu

Keskeiset tunnusluvut

Keskeiset tapahtumat

 

Näkymät 2020 (päivitetty)

Posti Group Oyj laskee näkymiään vuoden 2020 liikevaihdon osalta koronaviruspandemian (COVID-19) kasvavien vaikutusten vuoksi. Posti Group Oyj:n oikaistun liiketuloksen kehityksen osalta näkymät vuodelle 2020 säilyvät ennallaan.

Koronavirustilanne vaikeuttaa huomattavasti koko vuoden makrotalouden näkymien ennustamista. Tämän vuoksi myös Postin koko vuoden näkymiin liittyy huomattavia epävarmuustekijöitä.

Markkinoiden kasvavan epävarmuuden ja koronaviruksen oletettujen vaikutusten Suomen ja maailman talouteen odotetaan johtavan Postin liikevaihdon laskuun vuonna 2020 edellisvuoteen verrattuna, mahdollisia uusia yritysostoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoidaan kasvavan edellisvuodesta, jolloin postilakko vaikutti Postin tulokseen erittäin negatiivisesti.

Konsernin liiketoiminnalle on ominaista kausiluonteisuus. Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti vuoden aikana. Postipalveluissa ja kuluttajapaketeissa ensimmäinen ja viimeinen vuosineljännes ovat tyypillisesti vahvoja, kun taas toinen ja kolmas neljännes ovat heikompia.

Aikaisemmin Posti odotti liikevaihtonsa vuonna 2020 pysyvän samalla tasolla kuin viime vuonna, mahdollisia uusia yrityshankintoja ja -myyntejä huomioimatta. Konsernin oikaistun liiketuloksen vuonna 2020 ennakoitiin kasvavan viime vuoden tasosta.

Konsernin avainluvut

 

 

 

 

1-3 2020

1-3 2019

1-12 2019

Liikevaihto*, milj. euroa

384,2

396,6

1 564,6

Oikaistu käyttökate*, milj. euroa

40,8

40,6 ***

152,3 ***

Oikaistu käyttökate*, %

10,6

10,2 ***

9,7 ***

Käyttökate*, milj. euroa

40,1

36,4

140,6

Käyttökate*, %

10,4

9,2

9,0

Oikaistu liiketulos*, milj. euroa

12,6

12,2 ***

36,2 ***

Oikaistu liiketulos*, %

3,3

3,1 ***

2,3 ***

Liiketulos*, milj. euroa

11,9

8,0

18,5

Liiketulos*, %

3,1

2,0

1,2

Tilikauden tulos*, milj. euroa

7,0

5,6

14,1

Oman pääoman tuotto (12 kk), %

3,5

7,6

4,3

Sidotun pääoman tuotto (12 kk), %

3,5

6,6

4,5

Nettovelka, milj. euroa

161,5

242,1

164,3

Nettovelka / oikaistu käyttökate

1,1x

1,9x ***

1,0x ***

Omavaraisuusaste, %

40,1

37,6

40,0

Operatiivinen vapaa kassavirta, milj. euroa

-0,6

24,2

14,7

Bruttoinvestoinnit*, milj. euroa

28,2

59,7

133,7

Henkilöstö kauden lopussa*

20 890

20 946

20 468

Henkilöstö keskimäärin*, FTE

15 894

16 661

16 569

Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa

0,17

0,27

0,47

Osakekohtainen osinko, euroa

 

 

0,75**

Osingot, milj. euroa

 

 

29,8**

 

* Jatkuvat toiminnot

** Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle

*** Oikaistu erityiserien uuden määritelmän mukaisesti

 

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto

Vuoden 2020 ensimmäistä neljännestä leimasi koronavirustilanteen alkuvaiheen kehitys. Ensimmäisellä neljänneksellä ja etenkin sen alussa taloudellisessa tuloksessamme näkyi kuitenkin tätäkin enemmän toipuminen postilakosta, joka on vaikuttanut liiketoimintaamme voimakkaasti vuoden 2019 lopusta lähtien.

Koronaviruksen aiheuttamista haasteista ja loppuvuoden 2019 postilakkoa seuranneesta toipumisprosessista huolimatta kannattavuutemme kehittyi suotuisasti. Tämä osoittaa, että koko organisaatiomme on työskennellyt ahkerasti ja saavuttanut nykyisten ja uusien asiakkaidemme luottamuksen.

Lakon vaikutukset asiakkaidemme tuotevalikoimiin sekä digitaalisten viestintävälineiden käytön lisääntyminen perinteisen postin sijaan näkyvät selvästi Postipalvelut-liiketoiminnassamme. Ensimmäisen neljänneksen lopussa Postipalveluihin vaikutti koronavirus, joka kiihdytti volyymien laskua etenkin Media ja Suoramarkkinointi -liiketoiminnassa. Volyymien voimakkaan supistumisen vuoksi postilain uudistamista pitää nopeuttaa, jotta voimme turvata postin jakelupalveluiden säilymisen myös tulevina vuosina.

Paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnassamme vuoden 2019 postilakon vaikutus näkyi selvästi vuoden 2020 ensimmäisten kuukausien aikana. Liiketoiminta kuitenkin elpyi vuosineljänneksen lopussa. Maaliskuun viimeisinä viikkoina päivittäiset pakettivolyymit kasvoivat kaikkien aikojen ennätykseen koronavirustilanteen seurauksena. Jatkamme verkkokauppaliiketoiminnan kehittämistä useilla alueilla, jotta voimme vastata paketti ja verkkokauppa -liiketoiminnan tarpeisiin ja taata hyvän asiakaskokemuksen myös tulevaisuudessa.

Transvalissa jatkoimme varasto- ja logistiikkapalveluiden kehittämistä strategiamme mukaisesti. Maaliskuussa ostimme myymäläpalveluiden asiantuntijan KV Turvan. Yrityskauppa vahvistaa myymäläpalvelutarjontaamme ja laajentaa Transvalin palveluiden maantieteellistä kattavuutta Suomessa.

Rahtiliiketoimintamme strategian toteuttaminen edistyi hyvin ja sen tehokkuus parani edelliseen vuoteen verrattuna. Koronaviruksen ennustettujen talousvaikutusten vuoksi meidän on välttämätöntä jatkaa toimia rahtiliiketoiminnan tehostamiseksi.

Vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta Venäjän toimintamme teki ensimmäisellä vuosineljänneksellä erittäin hyvän tuloksen. Kannattavuutemme parani edelleen liiketoiminnan paremman kohdentamisen seurauksena. Venäjän rupla heikentyi merkittävästi ensimmäisellä neljänneksellä.

Solmimme helmikuussa sopimuksen Aditro Logisticsin ostamisesta. Aditro Logistics on yksi Pohjoismaiden johtavista sopimuslogistiikkayrityksistä, ja yrityskauppa tukee strategiaamme laajentua maantieteellisesti. Kauppa saatiin päätökseen katsauskauden jälkeen 2.4.

Lopuksi haluan kiittää vilpittömästi kaikkia Postin työntekijöitä. Aloitimme vuosineljänneksen tilanteessa, jossa liiketoimintamme kärsi edelleen postilakon vaikutuksista. Koronaviruspandemia toi huomattavaa lisäkuormitusta meille kaikille ja muutti perusteellisesti tapaamme työskennellä ja harjoittaa liiketoimintaamme. Olette kuitenkin tehneet kovasti töitä ja osoittaneet jälleen kerran kykynne palvella asiakkaitamme poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Valitettavasti arvioimme näiden poikkeuksellisten olosuhteiden jatkuvan ainakin vielä jonkin aikaa. Tämä tarkoittaa, että meidän on varauduttava liiketoimintavaikutuksiin ja sopeutettava toimintaamme osassa liiketoiminta-alueitamme. Ilmoitimme katsauskauden jälkeen 21.4. määräaikaisia lomautuksia koskevien yhteistoimintaneuvottelujen aloittamisesta rahtiliiketoiminnassa. Mahdollisista lomautuksista neuvotellaan myös Kotipalveluissa. Osana sopeuttamistoimenpiteitä Posti Groupin johtoryhmä luopuu yhden kuukauden palkasta.

Postin taloudellinen asema on kuitenkin vahva ja olemme varautuneet hyvin poikkeustilanteisiin, jopa vallitsevaan koronaviruspandemiaan. Aiheuttamistaan haasteista huolimatta koronavirustilanne luo meille myös uusia mahdollisuuksia. Olen vakuuttunut siitä, että tunnistamalla nämä mahdollisuudet ja tarttumalla niihin selviämme myös näistä haastavista ajoista.

 

LIITTEET

Posti Groupin tammi-maaliskuun 2020 osavuosikatsaus kokonaisuudessaan (pdf)