KKV ei nähnyt perusteita Suomen Suoramainonnan syytöksille Postin hinnoittelussa ja menettelyssä markkinoilla

31.03.2020

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on päättänyt poistaa käsittelystä Suomen Suoramainonnan toimenpidepyynnön, joka koski Postin menettelyä osoitteettoman mainospostin jakelun markkinoilla. KKV ei nähnyt Postin hinnoittelussa tai menettelyssä markkinoilla mitään väärää.

Suomen Suoramainonta Oy (SSM) pyysi vuonna 2017 Kilpailu- ja kuluttajavirastoa selvittämään kilpailun toimivuutta osoitteettomassa jakelussa. Osoitteeton jakelu käsittää mainosten ja ilmaisjakelulehtien jakamisen kotitalouksille.

SSM väitti, että Posti on syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä kiellettyyn saalistushinnoitteluun.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi nyt ratkaisunsa. KKV ilmoitti, että viraston tekemien selvitysten perusteella SSM:n väitteille kilpailulain vastaisesta menettelystä ei ole löytynyt perusteita. KKV poistaa toimenpidepyynnön käsittelystään eikä tutki asiaa enää. KKV:n päätös ei ole lainvoimainen.

KKV:n mukaan Suomessa toimii kaksi valtakunnallista osoitteettoman suoramainonnan jakelupalveluiden tarjoajaa, Posti ja SSM. KKV:n mukaan Posti ja SSM kilpailevat samoista asiakkaista.

- Viraston selvitystyön perusteella asiassa on pikemminkin kyse kahden yrityksen välisestä voimakkaasta hintakilpailusta ja Postin tuotantoprosessin tehostamisella saavutetun kilpailuedun vaikutuksesta osapuolten väliseen kilpailuasetelmaan, KKV toteaa johtopäätöksissään.

SSM:n väitteitä selvitetty 13 vuoden ajan – väitteille ei ole löytynyt pohjaa

Posti pitää KKV:n päätöstä odotettuna.

- Postin hinnoittelua on selvitetty SSM:n väitteiden takia toistakymmentä vuotta viranomais- ja oikeusprosesseissa eikä näille väitteille ole löytynyt pohjaa. Kilpailu on kovaa ja Posti on vastannut siihen tuotantoprosessin tehostamisilla, mikä on tuonut liiketoimintahyötyjä Postille ja sen asiakkaille. Suhtaudumme kaikkiin väitteisiin toimintamme lainmukaisuudesta äärimmäisen vakavasti, mutta perusteettomien väitteiden uusiminen vuodesta toiseen vaikuttaa kohtuuttomalta, sanoo Posti Group Oyj:n lakiasiainjohtaja Kaarina Ståhlberg.

SSM teki ensimmäisen tutkintapyynnön Postin hinnoittelusta jo vuonna 2007, minkä johdosta Kilpailu- ja kuluttajavirasto vuonna 2014 totesi, ettei Postin toiminnassa ollut mitään kilpailulain vastaisia menettelytapoja. Markkinaoikeus vahvisti KKV:n näkemyksen omassa ratkaisussaan vuonna 2016, ja edelleen vuonna 2018 Korkein hallinto-oikeus (KHO) vahvisti, että Postin hinnoittelu osoitteettoman mainospostin jakelussa ei ollut kilpailuoikeuden vastaista.