Tutkimus: Osoitteeton suoramainonta muistetaan parhaiten – ruokakauppa pärjäsi alana

04.03.2019

Vaikka suomalaiset kuluttajat arvelevat mainosten jäävän parhaiten mieleen tv:n kautta, tosiasiassa he muistavat eniten kotiin jaettavia suoramainoksia sekä sähköpostimainoksia. Tämä käy ilmi Postin Taloustutkimukselta tilaamasta selvityksestä, jossa tarkastellaan mainonnan spontaania muistamista yhden viikon aikana.

Yksi kuluttaja kykeni nimeämään keskimäärin 2,6 osoitteetonta suoramainosta, 2,2 sähköpostimainosta ja 2,1 painettua sanomalehtimainosta viimeksi kuluneen viikon ajalta. Sosiaalisesta mediasta ja internetistä muistettiin keskimäärin 1,9 mainosta. Tuloksia verrattiin myös kahden vuoden takaiseen vastaavaan tutkimukseen. Sähköpostimainonnan sekä painetun sanomalehtimainonnan muistaminen on hieman vähentynyt vuodesta 2016, mutta osoitteettoman suoramainonnan ei.

Osoitteeton suoramainonta ja sähköposti ovat kärjessä myös silloin, kun tarkastellaan, miten suuri osuus suomalaisista osaa nimetä tietystä kanavasta vähintään yhden tuotteen tai mainostajan. Vastaajista 50 % osasi kertoa viimeisen viikon ajalta vähintään yhden mainostajan osoitteettomista suoramainoksista ja samoin 50 % vähintään yhden sähköpostimainostajan.

- Postinsaajille kotiin tuleva mainos voi olla hyvä keino saada tietoa vaikkapa lähialueen palveluista. Mainostajalle osoitteeton suora on erinomainen keino, kun halutaan, että brändi ja tarjolla oleva palvelu muistetaan esimerkiksi verkko-ostoksia tehdessä, sanoo Postin markkinointipalveluiden johtaja Saara Pietilä.

Vaikka viestintäkanavien määrä on kasvanut muun muassa monilla sosiaalisen median kanavilla, pitää osoitteeton suora edelleen pintansa mediana, jossa mainonta jää kuluttajan mieleen.

 

Ruokakauppojen ja operaattorien mainokset muistuvat hyvin mieleen

Tutkimuksessa selvitettiin mainonnan spontaania muistamista myös toimiala- ja yrityskohtaisesti. Toimialoista pärjäsi parhaiten ruokakauppa: kolme muistetuinta mainostajaa ovat kaikki ruokakaupan ketjuja. Kärjessä ovat K-Citymarket, Lidl ja K-kauppa/K-market. Samat ketjut muodostivat kärkikolmikon myös vuoden 2016 ja 2014 vastaavissa tutkimuksissa.

Uusimmassa tutkimuksessa on kärkikymmenikköön noussut isojen kaupan ketjujen lisäksi myös muita toimijoita, esimerkiksi teleoperaattoreita.

Kaikista kuluttajien mainitsemista yritys- tai tuotenimistä 29 % osui kymmenelle muistetuimmalle mainostajalle. Loput maininnat jakautuvat suurelle määrälle eri mainostajia.

Tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin puhelinhaastatteluina viikolla 43/2018. Vastaajia oli yhteensä 502. Haastattelijat eivät maininneet yrityksiä tai tuotteita eivätkä luetelleet vastausvaihtoehtoja, vaan vastaajat toivat itse esiin yritykset ja tuotteet, joiden mainontaa he muistivat viikon ajalta. Lisäksi kysyttiin vastaajan oma arvio, missä kanavissa kohdattu mainonta jää parhaiten mieleen. Tutkimustulos edustaa 18–79-vuotiaita suomalaisia valtakunnallisesti. Vastaava tutkimus on toteutettu aiemmin vuosina 2016, 2014, 2010 ja 2008.