Selvitys: Verkkokaupan kuljetusten päästöt eivät merkittävästi eroa muusta kaupasta

05.06.2019

- kuluttaja voi vaikuttaa vastuullisilla ostopäätöksillä ja sillä, minkä toimitustavan valitsee

Suurin osa tuotteiden elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy valmistusvaiheessa. Tuotteiden kuljetusreitti valmistusmaasta Suomeen on pääpiirteissään samanlainen riippumatta siitä, ostaako kuluttaja tuotteen verkkokaupasta vai kivijalkakaupasta.

Kuluttamisen kestävyysvaikutukset eivät riipu tuotteiden ostotavasta. Näin kertoo uusi verkkokaupan ympäristövaikutuksia koskeva selvitys, jonka Posti toteutti yhdessä kestävän liiketoiminnan asiantuntijayhtiön Gaia Consulting Oy:n kanssa.

“Verkkokauppa kasvaa, ja haluamme luoda kasvulle kestävän pohjan. Halusimme ymmärtää nykyistä paremmin verkkokaupan ilmastovaikutuksia ja sitä, miten voimme vaikuttaa niihin”, kertoo Postin paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto.

Suurin osa monien kuluttajatuotteiden ympäristövaikutuksista määräytyy jo niiden suunnitteluvaiheessa. Yli 80 prosenttia esimerkiksi vaatteiden elinkaaren aikaisista päästöistä syntyy raaka-aineiden tuotannossa ja tuotteiden valmistuksessa. Kuljetusten, kaupan ja käytön yhteenlaskettu osuus on alle 20 prosenttia. 

Myös tuotteiden kuljetusreitti valmistusmaasta Suomeen on pääpiirteissään samanlainen riippumatta siitä, ostaako kuluttaja tuotteen verkkokaupasta vai kivijalkakaupasta.

Verkkokaupan huono puoli on, että ostamisen ja palauttamisen helppous voi kannustaa turhaan kuluttamiseen. Verkkokaupalla on myös etuja: Verkossa yritysten on helpompi antaa tietoa valmistuksen ympäristövaikutuksista kuin kivijalkakaupassa. Verkkokaupassa kuluttajan ulottuvilla on myös laaja valikoima vastuullisia tuotteita asuinpaikasta riippumatta.

Kuluttajan kannattaa suosia käytettyä ja ohjata paketit arjen reiteille

Vertaisverkkokauppa voi pidentää tuotteiden elinkaarta merkittävästi. Kun kuluttaja ostaa käytettyjä tuotteita esimerkiksi Tori.fistä tai Facebookin kierrätysryhmistä, uusien tuotteiden valmistus tai vanhojen hävitys ei aiheuta päästöjä.

Tuotteen niin sanottu viimeinen kilometri, eli matka Postin jakelukeskuksesta kuluttajalle, vaikuttaa kuljetuksen päästöihin yllättävän paljon.

Postin päästöihin viimeisellä kilometrillä vaikuttaa eniten jakelutehokkuus eli se, kuinka monta lähetystä kuljettaja ehtii jakaa työpäivän aikana. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat ajoneuvotyyppi ja toimitusetäisyys. Posti kompensoi päästönsä Suomessa tukemalla sertifoituja ilmastoprojekteja.

Kuluttajan kannattaa suosia pakettien noudossa vähäpäästöisiä liikkumismuotoja tai yhdistää noudot esimerkiksi kauppareissuihin. Päästöjä voi vähentää myös ohjaamalla toimitukset vaikkapa työmatkan varrelle Oma Posti -sovelluksen avulla.

Posti lisää pakettiautomaatteja ja tehostaa jakelua

Turhat palautukset lisäävät verkkokaupan päästöjä ja pakkausmateriaalien kulutusta. Verkkokaupat voivat vähentää hutiostoksia antamalla tuotteista riittävät tiedot ja tarjoamalla esimerkiksi virtuaalisia sovituskoppeja.

Posti pyrkii vähentämään päästöjä esimerkiksi parantamalla autojen täyttöastetta, lisäämällä pakettiautomaatteja lähelle kuluttajia ja tarjoamalla Postin varastoja verkkokauppojen välivarastoiksi. Posti tuotti verkkokaupoille oppaan siitä, miten ne voivat vähentää päästöjään.

“Päästöjen vähentäminen pakettiliikenteessä on tärkeä osa Postin liiketoimintastrategiaa. Haluamme olla kuluttajille tehokkain ja ekologisin vaihtoehto pakettien jakelussa. Sitoudumme siihen, että selvityksessä esitetyt keinot otetaan osaksi Postin liiketoimintaa”, sanoo Turkka Kuusisto.

Faktaa:

– Suomalaiset palauttavat verkko-ostoksia vähemmän kuin kuluttajat muissa maissa. Palautusten määrä riippuu paljon tuoteryhmästä. Esimerkiksi vaatteista palautetaan jopa 50 %, kun elektroniikassa osuus on 1–2 %.

– Kaikissa tuoteryhmissä keskimäärin vain 10 % suomalaisista kuluttajista on palauttanut tai aikoo palauttaa viimeisimmän verkko-ostoksensa tai osan siitä.

Lähde: Posti

Lisätietoja kuinka kuluttaja, verkkokauppias ja Posti voivat vähentää päästöjä