Seinäjoki edelleen Postin merkittävä elintarvikelogistiikan yksikkö: Yhteistoimintaneuvottelut päättyivät - henkilöstön vähentämistarve pieneni

25.03.2019

Yhteistoimintaneuvottelut Seinäjoella elintarvikelogistiikka-asiakkaan muuttuneiden tarpeiden ja ilmoitusten vuoksi ovat päättyneet. Yhteistoimintaneuvotteluiden taustalla oli palvelualalle tyypilliset erilaiset palvelukysynnän vaihtelut ja asiakkaiden tarpeiden muutokset. Posti toimii asiakkaalle elintarvikelogistiikan palveluntuottajana, ja sopeutuu kulloinkin vallitsevaan asiakkaiden tarpeisiin. 

Seinäjoki on yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeenkin merkittävä yksikkö Postin elintarvikelogistiikan palvelutuotannossa. Neuvotteluiden aikana henkilöstön vähentämistarve pienentyi luonnollisten muutosten vuoksi ja vähennystarve on enintään 26 henkilöä (alkuperäinen arvio 40 henkilöä). Edellä mainittujen lisäksi osalle henkilöstöä voi tulla muutostarpeita nykyisiin työsopimuksiin tehtävän, työyksikön ja/tai palkan suhteen sekä muihin työsopimuksessa mahdollisesti mainittuihin ehtoihin, myös tehtävänimikkeeseen.

Vastuullisena työnantajana Posti osallistuu henkilöstön tukemiseen muutostilanteessa Uusi polku -tukiohjelmalla, joka tarjoaa valmennusta ja tukea työnhakuun, uudelleenkouluttautumiseen tai yrittäjäksi ryhtymiseen.

Muutoksella ei ole vaikutusta Postin palveluihin, ne jatkuvat normaaliin tapaan.