Posti jatkaa viisipäiväistä yleispalvelukirjeiden jakelua Turun saaristossa Traficomin päätöksen mukaisesti

08.11.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin selvitys Postin suunnitelmista muuttaa postinjakelua Turun saaristossa on valmistunut.

Traficomin päätösluonnoksessa on tehty uusi linjaus, että postinjakelussa vaikeakulkuisiksi alueiksi voidaan määritellä vain sellaiset saaret, joihin on aikataulutettu lauttayhteys arkipäivisin vähemmän kuin kaksi kertaa päivässä.

Postin aluepäällikkö Hannu Riihimäki pitää Traficomin vaikeakulkuisuuden kriteerin uutta tulkintaa ongelmallisena ja vuoden 2017 postilain muutoksen kannalta ristiriitaisena. Riihimäen mukaan postilain muutoksen tavoitteena oli nimenomaisesti mahdollistaa joustoa vaikeakulkuisten saaristo- ja erämaa-alueiden yleispalvelukirjeiden keräilyyn ja jakeluun.

- Vaikeakulkuisuus aiheutuu postinjakelussa nimenomaan siitä, että poikkeusalueilla postinjakeluun kuluva kokonaistyöpanos muodostuu huomattavan suureksi verrattuna koko maan keskiarvoon. Viisipäiväisen jakelun edellyttäminen alueilla, joiden jakelukustannukset ovat kaksinkertaiset tai jopa nelinkertaiset maan keskiarvoon verrattuna on kohtuutonta, muistuttaa Riihimäki.

Riihimäen mukaan lauttayhteys kahdesti päivässä voi olla vaikeakulkuinen postinjakelun kannalta, jos yhteys saareen on aikaisin aamulla ja toinen myöhään illalla. Tällöin postinjakaja joutuisi odottamaan saarelta paluuta useita tunteja. Kun matka-aika saariin etäisyyteen ja kotitalouksien lukumäärään nähden muodostuu hyvin pitkäksi, voidaan saaria pitää vaikeakulkuisena saaristoalueena.

Päätösluonnoksen mukaan Turun saaristossa alueita, joilla viisipäiväisestä jakelusta ei voi poiketa, ovat tällä hetkellä 21195 Velkua (Palva ja Velkuanmaa), 23390 Iniö (pois lukien mm. Kvarnholm, Perkkala, Salmis ja Åselholm, joihin ei ole aikataulutettua lauttayhteyttä kahdesti arkipäivässä), 25940 Hiittinen, 25950 Rosala ja 25960 Högsåra. Posti jatkaa yleispalvelukirjeiden viisipäiväistä jakelua näillä alueilla Traficomin päätöksen mukaisesti. Sen sijaan viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa postinumeroalueilla 21720 Korpoström (venereitti) ja 21740 Utö.

Posti perusteli saariston jakelun muutossuunnitelmia vaikeakulkuisuuden lisäksi lähetysmäärien voimakkaalla vähentymisellä. Supistuvat tuotot eivät enää kata nykyisen viisipäiväisen jakelun kustannuksia. Saaristojakelusta syntyvän tappion maksavat käytännössä Postin muut asiakkaat, sillä Posti toimii ilman valtion tukea.

- Viisi kertaa viikossa tapahtuva jakelu tarkoittaa erityisesti ulkosaaristossa huomattavan korkeita ja jatkuvasti kasvavia jakelukustannuksia yhtä kirjettä tai postikorttia kohden, jopa satoja euroja, sanoo Riihimäki.