Postin Turkka Kuusisto: Emme tavoittele pakettilajittelussa kustannussäästöjä vaan joustavuutta

02.09.2019

Postin Paketti ja verkkokauppa -liiketoimintaryhmän johtaja Turkka Kuusisto korostaa, että viime viikolla kerrotulla pakettilajittelutoimintojen työehtosopimuksen muutoksella vastataan muuttuviin asiakastarpeisiin.

– Emme tavoittele ensisijaisesti kustannussäästöjä vaan ennen kaikkea joustavuutta pakettilajittelutyöhön. Tavoitteenamme on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot, sanoo Kuusisto.

Posti on tällä hetkellä jakelualalla ainoa yhtiö, joka käyttää Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU:n työehtosopimusta. Sopimus on ajalta, jolloin postialalla ei ollut kilpailua ja Posti oli monopoliasemassa. Nykyisin pakettimarkkina on erittäin kilpailtu ja Postin pitää toimia markkinaehtoisesti.

– Verkkokaupassa ja pakettitoimituksissa kilpailu on erittäin kovaa. Meillä on pakettitoimituksissa vastassa suuria kansainvälisiä pelureita. Lisäksi verkkokauppatoimijat Aasiasta, Keski-Euroopasta ja Pohjois-Amerikasta tuovat mukanaan oman vaatimustasonsa ja odottavat toiminnaltamme ketteryyttä ja joustavuutta. Olemme arvioineet, että nyt tehtävällä muutoksella pystymme vastaamaan tähän haasteeseen.

Tavoitteena on käyttää kilpailijoiden kanssa samantasoisia työehtoja

Postin tavoitteena on joustavat ja kilpailijoiden kanssa samantasoiset työehdot.

Postilla on nykyisin 11 työehtosopimusta eri tehtäviin. Varhaisjakelussa, kuljetuksessa ja varastotoiminnoissa Posti on jo siirtynyt käyttämään alalla yleisesti käytössä olevia työehtosopimuksia.

Jakelualalla muut yritykset noudattavat Teollisuusliiton Jakelua koskevaa työehtosopimusta. Kuljetusliikkeet, jotka myös jakavat paketteja, noudattavat AKT:n sopimusta. Myös postilaisista lähes 10 prosenttia noudattaa AKT:n sopimusta.

Palkkiomallit tasaavat kokonaisansioita

Kuusiston mukaan muutoksen palkkavaikutuksiin liittyvässä keskustelussa on tärkeää huomioida, että nykyistä taulukkopalkkaa ei voi verrata suoraan tulevaan, sillä käyttöön otettavat palkkiomallit tasaavat kokonaisansioita. Panostamme merkittävästi myös siirtymäajan tukeen, jota maksetaan henkilöstölle vuoden 2020 maaliskuun loppuun.

– Ymmärrän työntekijöitämme. Muutos työehtoihin on vaikea ja se herättää paljon kysymyksiä. Tämä on hyvin ikävä tilanne, Kuusisto sanoo.

– Taulukkopalkkojen vertailu ei anna oikeaa kuvaa, koska jatkossa palkka muodostuu kahdesta eri osasta aiemman yhden sijaan. Teollisuusliiton työehtosopimuksessa taulukkopalkan päälle tulee suunniteltu suoritepalkkio ja kokonaisansio on parhaimmillaan jopa korkeampi kuin nyt. Pelkkää taulukkopalkkaa ei voi siis vertailla, painottaa Kuusisto.

Muutos koskee yhteensä noin 700 henkilöä, jotka siirtyvät uuden työehtosopimuksen piiriin 1.11.2019.

PAU käynnisti laittomat lakot eilen illalla käsittelyn ja lajittelun työtehtävissä. Kuusiston mukaan lakot viivästyttävät pientä osaa lähetyksistä tänään, ja tällä hetkellä näyttää siltä, että valtaosa lähetyksistä saadaan asiakkaille luvatussa ajassa. Posti pyrkii kaikin tavoin siihen, että vaikutukset asiakkaille olisivat mahdollisimman vähäisiä ja lyhytaikaisia. PAU on ilmoittanut lakkojen kestävän 4.syyskuuta asti.

Hyödyllisiä linkkejä:

https://www.posti.com/muutos

Tilannetietoa lakon vaikutuksista Postin palveluihin