Postin hallintoneuvosto: postin ja lehtien jakelu turvattava

15.03.2019

Posti Group Oyj:n hallintoneuvosto

 

JULKILAUSUMA


14.3.2019

 

Suomalainen yhteiskunta on digitalisoitunut merkittävästi vuosikymmenen aikana verkkopalvelujen, sosiaalisen median, sähköisen asioinnin ja verkkokaupan yleistymisen myötä. Edellisen ja nykyisen hallituksen aikana on myös vauhditettu julkisen sektorin palvelujen digitalisointia.

Digitalisaatiokehitys tarjoaa yhteiskunnalle paljon myönteisiä mahdollisuuksia, mutta samalla sillä on ollut dramaattisia vaikutuksia posti- ja media-alalle. Osoitteellisten kirjeiden jakelumäärä Suomessa on puolittunut vuoden 2008 jälkeen ja painettujen sanomalehtien jakelumäärä on pudonnut tasolle, jossa oltiin 1950-luvulla. Lähivuosina postin määrän väheneminen uhkaa kiihtyä, sillä valtionhallinto suunnittelee pääosin luopuvansa paperipostin lähettämisestä. Arvioiden mukaan vuonna 2025 kirjeiden määrä on vähentynyt noin 75-90 % vuoden 2000 tasosta.

Postin hallintoneuvosto on erittäin huolissaan, miten sanomalehtien jakelu ja postin yleispalvelu voidaan ylläpitää seuraavina vuosina supistuvan jakelumäärän rapauttaessa viisipäiväisen postinjakelun rahoituspohjan. Volyymilaskusta arvioidaan koituvan Postille seuraavan kolmen vuoden aikana noin 150-200 miljoonan euron tulon menetykset.

Ilman uusia toimia kirjevolyymien kova lasku uhkaa nostaa myös lehtien jakelun yksikkökustannukset kestämättömälle tasolle. Kirjeiden määrän vähentyessä jakajan reppuun jäävät sanomalehdet, jotka joutuvat kantamaan entistä suuremman osan jakeluverkon kustannuksista. Lehtiyhtiöillä ei ole kuitenkaan varaa suuriin hinnankorotuksiin, sillä useiden pienten ja keskisuurten lehtitalojen taloudellinen asema on hyvin vaikea.

Tämän johdosta Postin hallintoneuvosto esittää, että seuraava hallitus ryhtyy pikaisesti toimenpiteisiin parlamentaarisen valmistelun pohjalta postipalveluiden ja lehtien jakelun turvaamiseksi.

Päivittäinen paperilehden jakelu on vielä tärkeää niin sanomalehtien tilaajille kuin mainostajille. Paperilehdillä on myös suuri merkitys kansalaisten tiedonsaannin kannalta. Tuki parantaisi sanomalehtien toiminnan edellytyksiä maaseudulla ja mahdollistaisi mediapalvelujen hallitun siirtymävaiheen digitaaliseen aikakauteen.

Kun postisääntelyn uudistamista jatketaan seuraavalla vaalikaudella, on tärkeää, että se tapahtuu jatkossakin kilpailuneutraalisti. Myös jakelutuki pitää toteuttaa julkisen kilpailutuksen kautta. Kilpailu on aiempien postilain muutosten myötä vapautettu. Posti toimii markkinaehtoisesti ilman julkista tukea.